Internationella Kvinnodagen

image

A kiss to all the Women out there! 😘 Personally I think that all women should  appreciated 365 days a year. I have the same opinion regarding all of these ”Special” Days! 👊 ”Treat others as you would have wanted to be treated” 🙌 Lots of Love – David 💞 #topmodels #international #Women #davidlundin #kevintriguero #model #internationellakvinnodagen

12 kommentarer

Filmen som skämtar om Sverige

image

image

image

Jag var och såg filmen Kingsman The Secret Service med min vän Pontus på bio igår. Favorit salongen i Stockholm är Sergel så vi gick dit. Filmen var bra tyckte jag i och med att det var mycket action och annorlunda action scener. En del humor hade också lagt till men det som vi skrattade mest åt var att de valt att driva lite med Sverige. Den sista scenen förvånade mig mest av allt, hur de driver med den svenska kungafamiljen (Svenska Prinsessan). De gör också narr av statsministern. Så jag gick ifrån biosalongen rätt chockad och skrattande. Tänkte att ”hur många lär inte har reagerat på hur svenska tjejer dumförklaras i filmen” i och med hur många som reagerat på Fifty Shades of Grey. Aja det bästa är om ni ser den själva! Gillar ni action och James Bond så ska ni se den 😉

Ha en trevlig fredagskväll!

34 kommentarer

Berätta vart du kommer ifrån!

image

Jag är i från Sollentuna och mina rötter där. Men en del av mig är också kvar i lilla staden Falköping där jag har många goda vänner och minnen. Vad som då får mig engagerad är att se personer brinna för att göra det bättre i dessa kommuner.

Ingen kommun är perfekt men istället för att klaga så kan man göra det bättre. Vi har så många möjligheter idag att man ibland har svårt att välja. Här gäller det att stanna upp ifrån vardagen och lita på sin magkänsla eller ta råd från en förebild. När man sen har valt då är det hårt arbete för att komma dit. Många tar ett exempel som talanger, Vet många som var sjukt duktiga på fotboll och som hade talang. Men allt handlar om kärlek till det man håller på med. När det börjar gå ”dåligt” så ser man vilka som kommer gå långt. Mitt favorit citat som min tränare alltid citerade från Ingmar Stenmark var:
”Folk säger att jag har Tur, Men ju mer jag tränar desto mer Tur har jag”

Ha en härlig Fredag och Tänk Positivt!

Lyssna på låten ”Kommer ifrån” från gruppen Snook som jag lyssnade mycket på när den kom!

37 kommentarer

Nej till Mobbning #BeStrongBeYou

image

Nu är det höstlov för många unga som går i skolan. Jag har gått runt och tänkt på en väldigt viktig grej som ofta förekom när jag gick i skolan, Mobbing… Vissa som blir mobbade reser sig och blir starkare men så är det inte för så många. Det gäller att hitta den sak man brinner för och stå upp för det oavsett vad andra säger. Vill dela med mig av en story.

Jag har aldrig blivit mobbad själv, folk har retats men har klarat mig från att bli mobbad i skolan. Dock såg jag andra. Glasögon var något som man ofta blev retad för, speciellt om man var kille. Man blev kallad glasögonorm osv. Är man då osäker så tar man åt sig det lätt. Det man ser ofta påverkar en mycket, vilket ledde till att min sämsta dag i livet var då jag var till optikern och de sa att jag behövde glasögon. Jag var 11 år och det var min uppfattning då, klart det inte var det nu när man tänker tillbaka idag.

”Hur kunde det vara möjligt!?” tänkte jag. ”Varför jag? Vad kommer de andra säga om det här?” Jag hade ju sett hur andra blivit retade och mobbade för det. Skulle det hända mig? Dessa tankar gjorde mig osäker och obekväm. Jag vägrade ha glasögon…

Idag har jag glasögon ibland, mest pga av lathet eller att det ibland är opraktiskt när jag tränar eller så. Men har aldrig blivit mobbad för det. De som retats har själva fått glasögon idag. Jag har mest använt linser och fått fina komplimanger av kompisar när jag haft brillor. Har ett par brillor idag som jag älskar.

Sett många som tar upp det här med Mobbing och det är viktigt. Var med i Friends (kamratstödjarna) som liten. Mobbing går att få bort. Vi måste stödja varandra och våga säga ifrån. Vi måste göra varandra starkare. Inget stärker sitt självförtroende mer än en komplimang om man känner sig lite osäker. Komplinger som ”snygga brillor” eller ”gud vad snygg du var i brillor” gjorde det lättare för mig att bära upp brillorna.

Som jag sagt tidigare #BESTRONGBEYOU! Något jag vill att ni för vidare är: #FUCKMOBBING

Stort tack till Binniam som ville ta dessa bilder och gjort en snabbedit på bilderna.

Now it’s autumn holiday for a lot young people who go to school here in Sweden. Have walked around with this thought in my mind of a very important thing that often occurred when I was in school, Bullying … Some who are bullied gets up and gets stronger, but it’s not for so many. You need to find the thing you are passionate about and stand up for no matter what others say. I Want to share a stoty with you and please read it through
I have never been bullied myself, people have teased but luckily never been bullied at school. However, I saw others… Glasses were something one often got teased for, especially if you were a guy. You could be called 4-eyes etc. If you are unsure then it is even easier to take in all the bullshit thats being thrown at you. What you see often affects a lot, which led to my worst day of my life, which was when I was at the optician and they said I needed glasses. I was 11 years and that was my opinion then, my opinion today is a whole lot different!
”How could that be possible !?” I thought. ”Why me? What will the others say about this?” I had seen how others have been teased and bullied for it. Would it happen to me? These thoughts made ​​me feel insecure and uncomfortable. I refused to wear glasses …

Today I wear glasses sometimes, mostly because of laziness or that it is sometimes impractical when I train or so. But have never been bullied for it. Those who teased ourselves have received glasses today. I have mostly used lenses and got nice compliments from my friends when I had glasses. Have a couple of glasses today, which I love.

Seen many who take this up with bullying and that’s important. Join the Friends (kamratstödjarna) as a kid. Antibullying impossible to remove. We need to support each other and dare to protest. We need to make each other stronger. Nothing strengthens their confidence more than a compliment if you feel a little insecure. Komplinger as ”fancy glasses” or ”God, how handsome you were in glasses” made it easier for me to wear the spectacles.

As I have said before #BESTRONGBEYOU! Something I want you to continue are: #FUCKMOBBING

image

image

image

Now it’s autumn holiday for many young people who go to school. Have gone around and thought of a very important thing that often occurred when I was in school, bullying … Some who are bullied gets up and gets stronger, but it’s not for so many. You need to find the thing you are passionate about and stand up for what oavsetr what others say. Want to share with you a story.
I have never been bullied myself, people have teased but has passed me from being bullied at school. However, I saw others. Glasses were something one often got teased for, especially if you were guy. It was called cobra etc. If you are unsure where to take it for themselves easily. What you see often affects a lot, which led to my worst day of my life was when I was at the optician and they said I needed glasses. I was 11 years and that was my opinion then, clearly it was not there when thinking back today.
”How could that be possible !?” I thought. ”Why me? What will the others say about this?” I had seen how others have been teased and bullied for it. Would it happen to me? These thoughts made ​​me feel insecure and uncomfortable. I refused to wear glasses …
Today I have glasses sometimes, mostly because of laziness or that it is sometimes impractical when I train or so. But have never been bullied for it. Those who teased ourselves have received glasses today. I have mostly used lenses and got nice compliments from my friends when I had glasses. Have a couple of glasses today, which I love.
Seen many who take this up with bullying and that’s important. Join the Friends (kamratstödjarna) as a kid. Antibullying impossible to remove. We need to support each other and dare to protest. We need to make each other stronger. Nothing strengthens their confidence more than a compliment if you feel a little insecure. Komplinger as ”fancy glasses” or ”God, how handsome you were in glasses” made it easier for me to wear the spectacles.
As I said before #BESTRONGBEYOU! Something I want you to continue are: #FUCKMOBBING

 

2 kommentarer