www.gentemot.com

: Velkommen til www.gentemot.com & det er dere vel unt ! 

 

& velkomne &så til

nettrasteplassen for kalibrerende kreativitet & innovativ glede

  

 

Årets adventskalender ( for 2017 ) kjøres med innhold fra VeLfErDsVaLkEr i en bloggversjon tilrettelagt for det under tittelen ” VarslingsValker ”

Det vil være 7 luker som er tilrettelagt for ”VarslingsValker” i adventskalenderen ( Lukene for fra & med 18. desember til & med 24. desember – De andre lukene vil være for i et spleiselag med kjørende oppgaver på www.gentemot.com

Lukene som innbefatter spredte & spedte – alt etter som man ser det – utdrag fra verket ” VeLfErDsVaLkEr ” vil som adventskalender for 2017 kjøres under tittelen ” VarslingsValker ”

Lydkulisser samt videoer for VeLfErDsVaLkEr vil ikke være gratis & kan kun oppnås tilgang til ved henvendelse til www.gentemot.com via den informasjon som er oppgitt på presentasjonssiden for www.gentemot.com på http://www.gentemot.com/presentation/

Det vil likevel forekomme små snutter fra VeLfErDsVaLkEr ved åpning av syklusen VeLfErDsVaLkEr & VarslingsValker for allmenn ferdsel ultimo 2018

Syklusene #07 / #06 / #05 hos www.gentemot.com vil åpnes for allmenn ferdsel & uten passord – i april 2018

 

Utdragene som kjøres som adventskalender er bare ”smakebiter” fra verket i sin helhet. De løsrevne avsnitt & setninger som presenteres er valgt ut etter et spesielt mønster for de kjørende tema forbundet til de oppgaver de ulike ”sykluser” har hos www.gentemot.com

 

De ulike luker i adventskalenderen er tilpasset følgjetongene som er lagt ut på www.gentemot.com i forbindelse med relanseringen av www.gentemot.com gjennom 2017 . DERFOR åpnes lukene i kalenderen etter følgjetongenes mønster MED det – & ikke nødvendigvis etter ”lukedatoene” FOR det –

 

Bloggversjonen av ”VeLfErDsVaLkEr” under tittelen ”VarslingsValker” inneholder mer av bakgrunnsmateriale lenket inn til ”dagsaktuelle ripeflater” & er strengt tatt ment som et mellomlegg mellom mitt musikkverk ”VeLfErDsVaLkEr” & sangsyklusen ”forsåvidt”

 

Det henvises forøvrig til de oppgaver www.gentemot.com har kjørt med henhold til ovennevnte tema siden juni 2016 . www.gentemot.com har dessuten drevet omfattende undersøkelser i visse miljøer i tilknytning til dette helt siden IT-dugnaden hos www.gentemot.com ble flyttet til ”et utland” i 2015

 

Nytt repertoar for www.gentemot.com & nye videoer er tilgjengelige ved henvendelse i mail til www.gentemot.com

( se informative ripeflater for det lenger nede på denne presentasjonsside )

 

For tilgang til passord & innhold på passordbeskyttede områder på www.gentemot.com ta kontakt for å få tilsendt passord i mail via gjesteboken hos www.gentemot.com

 

Det vil være cirka 100 innlegg som vil være passordbeskyttet ved utgangen av året 2017

( innleggene vil først være redigerte & preparerte for det ved cirka utgangen av november 2017. Det vil derfor ikke bli sendt ut passord til innleggene før et stykke ut i desember 2017 )

 

Har dere spørsmål til innholdet som kjører her kan det gjøres via gjesteboken for www.gentemot.com

på denne lenke http://www.gentemot.com/gastbok/

 

www.gentemot.com har for det meste hittil – & dermed &så dittil 🙂 – tatt seg av oppgaver som har vært myntet TIL & pelset FOR – å kjøre spredte & sprikende utdrag & løsrevne avsnitt fra verker jeg selv har komponert der man har kunnet henvende seg for passord for komplett materiale underveis

; samtidig har www.gentemot.com &så kjørt underholdning av forskjellig art som har fungert som fugefyll & hintende henvisningsmodeller & referanser til de oppgaver www.gentemot.com har

 

Jeg håper ellers at alle ”hint” & ”hintende mellomlegg” i forbindelse med oppgavene www.gentemot.com har kjørt – eller som har vært ”kompostert” her – har vært til nytte både der det trengs & ellers der det burde trenges

Innlegg som har kjørt på www.gentemot.com i perioden 2012 til & med utgangen av 2017 betraktes som en ”oppvarmings” til de kjørende oppgaver for www.gentemot.com fra & med januar 2018

 

 

For tilbud på ulike tjenester & materiell tilknyttet www.gentemot.com 

: Legg igjen en henvendelse i gjesteboken ( gastbok ) . 

( For private henvendelser skriv ” PRIVAT ” nederst i kommentaren dere legger igjen i gjesteboken så vil henvendelsen IKKE publiseres offentlig ) )

 

Det må oppgis fullt navn, adresse & gyldig mailadresse ved alle henvendelser til www.gentemot.com

Fra 2018 går www.gentemot.com over til å kjøre omfattende reklame for egne prosjekter & monnende menighetsfremmende mønstringer i tilknytning til det

 

Bloggen vil kjøres i en ”ambulerende style & stuffings” der nedlasting av mer informasjon vil være tilgjengelig for de som henvender seg til bloggen & ber om passord til disse innleggene

 

Bloggen vil &så drive en del ”vekkelser” i forbindelse med lansering av egne verker & annet – Det vil foregå en omfattende omlegging av bloggen fra våren 2017 & ut året 2017

 

Alle bilder som legges ut på bloggen vil være klikkbare der det lenkes til innhold som er av betydning for innholdet for de innlegg de representerer ved sin tilstedeværelse i det, langs det eller mellom det – & med det som innimellom for det 🙂

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.