Drömhus

Om Vattenskador

En vattenskada kan uppkomma när t ex rör går sönder, ifall disk­maskinen börjar läcka eller vid översvämning i källaren vid häftigt regn eller stopp i avloppssystemet. Det kan också bli vattenskador om det kommer in fukt och/eller vatten bakom det vattentäta skikt som ska finnas i våtrummets väggar och golv, vilket kan inträffa om du har borrat i väggen eller satt in en toalettstol utan att täta infästningen. Det är också vanligt med läckage vid golvbrunnen.

 

Vattenläckor blir särskilt allvarliga om de sker inne i väggar och golv, eftersom det då kan ta tid att upptäcka dem. Det finns föreskrifter och råd för att förebygga vattenskador som går att hitta på t.ex Boverkets hemsida. För ledningsdragning, installationer och fuktspärr i våtrum bör du anlita en auktoriserad fackman. Om du gör sådana arbeten själv riskerar du att förlora försäkringspengar vid en vattenskada.

 

Tecken på en vattenskada:

  • Mögelfläckar
  • Mögellukt
  • Bubblor i mattor och färg, tapeter lossnar
  • Golvbrunnen höjer sig

Ifall du misstänker en vattenskada, låt en expert göra en utredning innan du bestämmer dig för åtgärder, eftersom det finns ickeförstörande provmetoder för att hitta vattenskador. Kontakta även försäkringsbolaget. Om du bor i flerbostadshus ska du kontakta hyresvärden eller styrelsen om du tror att du har en vattenskada.

 

Behöver du hjälp med att lokalisera en vattenskada eller utreda utbredningen av en vattenskada samt vad du behöver vidta för åtgärder, kontakta www.aquademica.se för vidare hjälp.

Om läckor och läckage

Läcksökning eller läckagelokalisering är ett av Aquademicas främsta områden. Vi använder oss av i första hand ickeförstörande provtekniker och metoder för att hitta läckor – man behöver i de flesta fall inte riva upp ett helt golv, riva ner en hel vägg eller byta ett helt tak.

 

Vattenläcka kan uppkomma både på vattenledningar, avloppsrör, kylsystem, element eller golvvärmeledningar. Läckor finns även i form av rena inläckage, d v s där det läcker in från tak, läcker in i fasaden eller vid fönster, och som i form av vattengenomträngningar i dränering etc.

 

Det finns en mängd olika orsaker till läckor, t ex felaktig konstruktion, dålig dränering, bristfälligt underhåll, dålig reparation osv. Man ska vara medveten om att de flesta vanliga försäkringar inte täcker t ex takläckage. De brukar gälla om vatten kommer upp genom avloppet eller genom badrumsväggen, men däremot inte genom taket och inte heller vid vattengenomträngning i dränering.

 

Det är alltså viktigt att hitta läckor snabbt samt att åtgärda dem, annars kan en liten läcka snabbt orsaka stora skador och följdskador (t ex fuktskador, mögel etc) som kräver omfattande reparationer som i värsta fall inte täcks av din försäkring.

 

Se även till att ditt hus är besiktigat innan köp, så att t ex inte sommarstugan har sönderfrusna vattenledningar eller det finns andra fel. Det kan även vara en god idé att göra en statusbesiktning av sitt hus med jämna mellanrum för att få en uppfattning om vad som behövs göras i förebyggande syfte i form av underhåll etc.

 

Behöver du hjälp med att hitta läcka – vare sig det gäller att finna en läcka i tak, hitta en läcka eller läckage på ett rör eller ledning, kontakta Aquademica på tel: 0771-90 50 20 så hjälper vi dig – läcksökning och att hitta läckor är vi proffs på! Vi hjälper även till med besiktningar. Gå in på vår hemsida och läs mer: www.aquademica.se

Drömhuset

Det är nog många av oss som har en dröm om att bo i hus. Vi tänkte här skriva några tips på vad man bör tänka på för att även livet efter husköpet ska vara så lätt och bekymmersfritt som möjligt.

Först och främst är det viktigt att huset är besiktigat innan köp. Kontrollera även när ytskiktet målades sist och ifall något underhåll utförts på t ex fönster och tak, för att få en ungefärlig bild när det är dags igen.

Beträffande fasadunderhåll, så är det olika hur ofta man bör måla om sitt hus beroende på vilken färg huset är målat i och vilken del av landet man bor. Ofta blir det en mögelbeläggning på fasaden, särskilt på vindskivorna – vilket inte beror på färgen, vilket är en populär föreställning – utan på en rad andra saker som t.ex luftens surhetsgrad och om det finns mycket växtlighet kring huset. Ibland skulle det faktiskt räcka med att vi blir noggrannare att tvätta våra hus – vartannat år är lagom – så skulle problemen med svartmögel på fasaden minska drastiskt.

Mögel kan man även upptäcka inomhus. Mögel bildas när det är fuktigt i en organisk konstruktion och ventilationen är bristfällig. En utbildad besiktningsman med koll på riskkonstruktioner minskar risken att man köper ett hus med mögelskador, men man bör därefter hålla ett vakande öga på det hus man bor i. dålig lukt, golv eller del av golv som reser sig, blir missfärgat eller om det uppstår andra tecken på fuktskador på t ex väggar eller tak bör man utreda omedelbart, och eventuell fukt/fuktskador bör åtgärdas snarast. Man ska dock komma ihåg att det inte är alla mögelsorter som luktar. Stachybotrys chartarum luktar exempelvis inte och den trivs på bl.a gipsskivor och det kan därför vara svårt att märka om huset är sjukt.

Badrum och kök är platser som utsätts för mycket fukt. Många inreder källaren, vilket kan vara dumt eftersom det är en sådan riskkonstruktion. Hus med enstegstätade putsfasader bör man också överväga noga innan köp, eftersom man – även om man inte har problem med fukt och svartmögel i dagsläget – kan få det i framtiden.

Misstänker du fuktskada eller mögel i ditt hus bör låta en yrkesman kontrollera huset. Det finns idag fuktutredning som kan komma hem till dig och konditionsbesiktiga ditt hem med hjälp av fuktmätare och andra verktyg och på så sätt ta reda på om det finns ett problem, utreda var i huset detta befinner sig samt hur utbrett problemet är.

Väl fungerande ventilation också viktigt. Ofta har man undertryck inomhus och det kan göra att skador i konstruktioner som golv och väggar påverkar inomhusluften. En väl fungerande ventilation ska se till att byta ut hälften av luften i en bostad minst varje timme. I en bostad är det extra viktigt att ventilera bort den fukt som vi människor alstrar, t ex där vi duschar, torkar kläder eller lagar mat. I dessa rum behöver luften bytas ut mycket oftare än en gång i timmen. Långvarigt hög luftfuktighet leder nämligen till mögel.

Äldre hus är det vanligast med så kallat S-system (självdragsventilation). Ofta har dessa hus i dag otillräcklig ventilation, eftersom man bytt ut värmesystemet men inte åtgärdat ventilationen. Självdraget uppstår nämligen kort beskrivet genom att skorstenen är varm. För nyare hus är det vanligt med F-system (frånluftsventilation), där den nya luften tas in genom öppningar i ytterväggarna. Det är en enkel och billig lösning men ger inte samma goda inneklimat och värmeekonomi som FTX-system (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning).

En sista sak att tänka på är avloppet. När man köper bostadsrätt brukar man alltid vara noga med att kolla ifall det är något stambyte att räkna med inom den närmsta framtiden, eftersom det kan vara en kostnad som kan gräva djupa hål i plånboken. På samma sätt ska man vara noga med att kolla ifall huset är anslutet till kommunalt VA eller har enskilt avlopp. Ifall det är det sistnämnda bör man besiktiga skicket på det enskilda avloppet, eftersom en sådan besiktning inte brukar ingå i en vanlig besiktning.

Man kan räkna med att ett enskilt avlopp håller mellan 10-20 år – vissa kommuner har t o m som krav att tillståndet ska förnyas var tionde år. Är det inte rätt anlagt eller projekterat kan dock ett relativt nyanlagt enskilt avlopp behöva åtgärdas eller t o m göras om helt, så kolla upp detta eftersom ett nytt enskilt avlopp kostar mellan 70.000-180.000 kr att anlägga och att det blivit ”slutgodkänt” av kommunen är inte alltid en garanti för att det är rätt projekterat.

Aquademica

Aquademica är ett oberoende kunskapsföretag som är specialiserade på läckagelokalisering, skadeorsaksutredning, termografering och besiktningar. Vi grundades 2005 och har sedan dess stadigt växt och utvecklats. Vi har i dag flera kontor runtom i Sverige och blev utsedda till Gasellföretag 2014. Det har varit tio intressanta och händelserika år med en fantastisk utveckling och vi ser med tillförsikt på framtiden.

Vad vi gör
Aquademica fastställer orsaken och omfattningen av en eventuell skada eller problem samt rekommenderar en åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemet. Vi är ledande på marknaden med vår högteknologiska utrustning. I första hand använder vi oss av ickeförstörande provtekniker och metoder för att lokalisera och utreda omfattningen av våra kunders problem.

Vår affärsidé är att kunden inte ska behöva riva ner en hel vägg eller bila upp ett helt golv utan bara behöva åtgärda det exakta problemet och problemområdet. Vi har valt att vara oberoende så att det inte ska finnas någon tvekan om att vi inte har något egetintresse av att få sköta själva åtgärdandet av problemet – vår prioritet är det bästa för våra kunder, även om det i vissa fall bara innebär att sätta dit en gummilist!

Men trots att vår spetskompetens gör oss eftertraktade för att lösa riktigt svåra fall inom vårt område – vi är stolta över att det är vi som brukar ta vid när kollegor i branschen refererar till ”vidare teknisk utredning krävs” – så spänner våra tjänster över ett brett fält som rör allt från läckagelokalisering och inomhusmiljöutredningar till besiktningar, som vi utför av hela hus och byggnader till enskilda våtutrymmen i lägenheter.

Våra kunder är alltifrån bostadsrättsföreningar, företag inom olika branscher, myndigheter, kommuner och privatpersoner – alla lika viktiga!

Läs mer om våra olika tjänster och hur vi kan hjälpa just er på www.aquademica.se

Störst i Sverige på badrumsrenovering

dåderman är störst i Sverige på att utföra badrumsrenoveringar åt privatpersoner. I dagsläget renoverar vi ca 500 projekt per år. Vi är störst på badrum, men renoverar också kök (köksrenovering), tvättstugor och toaletter. Vi växer stadigt och har för tillfället drygt 50 anställda. Vi arbetar alltid med fast anställd personal, där merparten varit hos oss i många år och vi anlitar aldrig underentreprenörer. Detta för att kunna garantera jämn och hög kvalitet.

renovera badrumbadrumsrenoveringköksrenovering

Problem vid vattenskada


Sida 1 av 212