ADHD Medicin

ADHD Medicin

Concerta depot

Concerta en depot beredning som sakta löser ut den aktiva beståndsdelen Metylfenidat

Concerta KoncentrationEn Kapsel verkar en lång tid här ser du en jämförelse mellan två depot beredningar med metylfenidat som verksam beståndsdel.

 

Concerta depot

Concerta depot

 

Concerta

Ritalin en ADHD Medicin som Concerta

Metylfenidat

Ritalin

Ritalin 10 mg

Ask Ritalin och karta med ritalin tabletter 10 mg.

 

Concerta

Concerta 54 mg

Concerta & Ritalin med metylfenidat har länge varit de mest använda ADHD Medicinerna men nyare mediciner har kommit fram på marknaden som kanske kan ändra på den rollen. Elvanse är en av de relativt nya medicinerna vilken fungerar när lisdexamfetamin bryts ned till dexamfetamin vilket också är den verksamma beståndsdelen i Metamina.. Ett annat nytt preparat har samma verksamma beståndsdel som Metamina och det är Attentin.

Attentin kräver dock inte att läkaren har en licens för att kunna förskriva preparatet först utan fungerar bra för en specialistläkare att skriva ut utan licens, vilket kan vara tidsbesparande i hög grad för många.

 

Attentin

Attentin 5 mg

 

Vad är ADD

 

Vad är ADD?

Svarar enkelt på bra på frågan vad är ADD?

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

wordpress hemsida wordpress hemsida