Månadsvis arkiv: oktober 2017

Mental Ohälsa Hos Hundar Och Hur Du Kan Råda Bot På Detta

pug-801826_1280

En varningssignal att se upp för som hundägare är att hålla koll på att din trogne följeslagare mår bra mentalt. Hunden kan nämligen drabbas av flertalet psykiska åkommor och när detta sker är det dessutom ägarna som är boven i dramat. Detta vill du givetvis undvika och det kan också undvikas genom att hålla koll på vad som gäller. Många kanske tror att mental ohälsa är något exklusivt för oss människor men det är långt ifrån sanningen. Vi ska därför guida dig i allmänna tips och råd hur du ska förhålla dig till din hunds mentala hälsa.

Här ska vi ta upp några populära metoder för lydnadsträning.

Använda sig av en hundpsykologs tjänster

dog-1468728_1280

Att konsulta en hundpsykolog kan vara ett effektivt sätt att råda bot på eventuell mental ohälsa hos din fyrbente vän. Hundpsykologerna är utbildade och har fog för det de pratar om och de tips de ger. Hundpsykologerna kallas även för problemhundutredare och hundbeteendeanalytiker. Man kanske kan tycka att det överdrivet att lägga pengar på en psykolog för ditt husdjur, men om det kan förbättra hur din hund mår på alla sätt finns det väl inte så mycket att tveka på? Eftersom hundpsykolog ännu inte är någon skyddad titel, kan egentligen vem som helst titulera sig. Därför kan det vara värt att kolla upp personen på förhand, om denne verkligen är utbildad och höra sig för bland andra som tagit hjälp av psykologen.

Vad gör då en hundpsykolog? Det första steget bruk vara att göra en omfattande problemutredning. Där går man till botten med hunden och dess närmiljö, för att försöka reda ut vad det är som ligger till roten för problemen. Det kan handla om att man analyserar hundens beteende och leta utlösande faktorer, kontrollerar eventuella stressfaktorer, sjukdomar och brister i relationen mellan ägaren och hunden. Sedan kan hundpsykologen ordinera ett träningsprogram som sedan följs upp för att se om det ger positiva resultat.

Hundcoacher


dog-454145_1920

Hundcoachens roll är rätt liknande den som hundpsykologen har. En hundcoach tränar dels hunden, dels instruerar denne hundägarna hur de ska bete sig runt hunden och hur de själv kan träna den. En hundcoach kan specialisera sig på något särskilt område, som exempelvis agility, förbereda hunden för ett visst arbete som till exempel narkotika eller spårning, medicinhundar eller hjälphundar. Det finns bra utbildningar för den som vill bli hundcoach och genom att konsultera en hundcoach kan du få hjälp med de flesta problem du kan få med din fyrbente vän. Fördelen med att vända sig till en hundcoach är att denne kan hjälpa dig med alla tänkbara beteendeproblem och även göra en analys varför hunden beter sig som den gör. Men en hundcoach kan även ge dig tips och instruktioner för hur du själv kan uppfostra din hund och vad du ska tänka på i det vardagliga livet som hundägare.

Shadow Hundträning

Så kallad Shadow Hundträning är en annan beprövad metod, som är anpassad för att hantera särskilt aggressiva hundar. Hundar är i grunden ett flockdjur, vilket innebär att det är inpräntat i deras DNA att följa en eller flera tydliga ledare. Aggressivitet hos hundar beror ofta på en otrygghet i hemmiljön och avsaknad av tydliga ledarfigurer. Det leder till en osäkerhet som ofta kan slå över i aggressivitet. Syftet med Shadow metoden är därför att du som hundägare ska föregå med goda exempel. Shadow filosofin menar att om du uppträder tryggt kring hunden kommer den också känna sig trygg. Därmed kommer det också förbättra hundens beteende.

Hitta hundcoachen för just dig

Utbildade hundcoacher finns tillgängliga över hela landet och det är lätt att komma i kontakt med dessa. Du kan exempelvis använda dig av en enkel söktjänst på internet eller besöka särskilda samlingssidor för hundar och hundars beteende. Hundcoacher finns både tillgängliga inom bolag och som privata firmor. Till exempel finns mängder av hundcenter i Stockholm där du kan komma i kontakt med och få hjälp av en hundcoach, en enkel sökning på hundcenter Stockholm kan ta dig dit.

En hundcoach kan hjälpa dig med några av de vanligaste problemen för så kallade problemhundar. Dessa brukar framförallt vara följande:

  • hundar som hälsar våldsamt

  • aggressiva hundar

  • hundar med problem att vara ensamma hemma

  • hund som är väldigt nervös eller har ångest

  • en hund med vana att dra i kopplet

  • hundar som skäller väldigt mycket

På ett hundcenter kan du få hjälp med alla tänkbara problem. Du får till exempel möjligheten och de bästa råden för om du har störst behov av en coach eller en psykolog. Du får även hjälp med att hitta en optimal hund för just din livssituation.

0 kommentarer
wordpress hemsida wordpress hemsida