Svenn Dybvik

Doxology

appendiXtriXfiXmiX

Det er tydelig at det er veldig populært i dag å skaffe seg en eller annen sykdom eller diagnose hos mange der ute

Man kan nesten ikke tro det er mulig hva folk får seg til å feile som alibi for mislykkethet, talentløshet og evneveikhet i Norge i dag

Det ikke slik at man er et bedre menneske ute i sosiale media fordi man har en eller annen sykdom eller mentalt handikapp slik mange av disse sykelighetene & sytelighetene har en lei vane til å tro – tvertimot

& jeg tror mange der ute bruker sine diagnoser for å tekkes sine likesinnede & sin misnøyerelaterte koeffisient derav ute blant de andre  langs lytebefenghetenes flokkstyrte epidemier på sosiale media som ”innad” hos seg selve som selvopprettholdelse som ”utad” hos sine andre

& at man via diverse ”lyter” skal gjøre seg spennende for sine omgivelser & hos mange av de skal de først & fremst gjøre seg spennende på de friskes bekostning

Det er som om bortskjemthet, grådighet koblet med egennytte & egenNYTE & egenSYTE for egenLYTE er selve definisjonene på ”Diagnosenes Tidsalder” – for alle disse kasusianske korrumperende klientell som kaller bagateller & sine misnøyer for diverse urimelige & usanne sykdommer

– ja – normale livskriser omgjøres til diagnoser for å tekkes påtatte offerroller , livsløgner langs slikes – for slikt og slik – manglende evne til å se sine begrensninger innad som utad

& jeg tror – hos mange slike – for slik & slikt – at DET er hele sykdommene til slikt

Men kanskje alt sammen er STATENS feil

& kanskje STATEN har et forkastelig menneskesyn

At ALT som er ubrukelig , talentløst & lite tilpasningsdyktig er det bare å uføretrygde med en eller annen mental diagnose

For er det noen av dere lesere som noen gang har hørt om at disse uføretrygdede med lettere psykiske diagnoser ønsker å bli friske

 Jeg har i hvert fall aldri møtt en person med lettere psykisk sykdom eller slike – langs sine slikt for slik – som kan betraktes som kasus som faller mellom to stoler & som ønsker seg å bli frisk – de ønsker at man skal ”forstå” sykdommene de mener de har som et ISTEDENFOR

& det er aldri spekulasjon om hva som kunne gjøre de frisk

For det er de ikke kreative nok til

KANSKJE er det et bittelite ønske om å kunne bli litt ”friskere” hos noen få – men ikke ”frisk”

For siden det er så umåtelig viktig hos disse å være den som er sykest ute på sosiale media blant sine likesinnede, så er det klart at da er det liten vits i å skulle være den av de som er den friskere av de sykere hos slike – ELLER KANSKJE de med mentale lidelser ikke en gang forstår når de er friske eller syke

De ”forstår” det kanskje bare dersom pengene fra det offentlige ikke lenger kommer inn på kontoene deres

& man kan jaggu ved enkelte & spredte anledninger lure på om slike – for sine slikt & slik – som ikke VET sitt eget beste har RETT til sitt eget beste

Gjennom en så voldsom økning i utbetalinger til rimelig udokumenterte sykdommer hos veldig mange – & de blir bare flere & flere – så må en i høy grad erkjenne at de tiltak staten har satt i gang ikke har hatt den ønskede effekt helbredelse av alle disse nymotens diagnoser innen såkalt psykisk helse burde ha & har hatt for det som til det

Så lenge uføretrygdede med psykiske diagnoser i så stort omfang får lov til å holde på med ting som ikke bidrar til å gjøre de friskere på deres fritid – som da forXempel bruk av sosiale media ER et godt eXempel på – så oppfattes dette i stor grad av oss som ikke har sykdommer som at mange av de som har klart å skaffe seg ymse lidelser av mer eller mindre sannferdig karakter – som at hensikten til disse er rett og slett å få gjøre som de vil – med gode utbetalinger fra NAV & MED RETT til å vie sine liv til å gjøre mest mulig kosenettotrygd – sysler langt fra det uføretrygd burde være – nemlig som en overgangsfase til å fremskaffe utsikter til å gjøre alle disse vedkommende friske eller friskere

For det må da være DET det dreier seg om

Å gjøre de med sykdommer friskere vel

Det kan se ut til at det å unne seg mer enn hva man fortjener ligger dypt i nesten all sykelighet & sytelighet & overtro av en viss type alternativistisk retning

For mange jeg har møtt eller kjenner til som sliter med diverse lidelser de er trygdet for har en lei tendens til å balle seg inn i visse hedenske retninger innen østlig religiøst vås & selvrealiserende bås som NAV betaler de relativt godt for

Mange av de driver med hedensk healing, reiki, tai chi pluss drøssevis av ulike øvelser som selvrealiseringsmodeller for å forbli trygdede kasus

De tror de blir healet eller får bedre innsikt i sin selvopptatthet gjennom slikt – men INGEN av de blir uuføretrygdet av den grunn

& DA ER DET en bekreftelse på at dette er ikke trygdede sysler som er forenlig med det å gjøre slike friskere

Disse alternative sysler de driver med fungerer som flokkstyrte epidemier på sosiale media der all ekte innsikt for de forsvinner i fortapelse & trygd

De er rett & slett selve utsikten til trygdemisbruk de som skaffer seg diagnoser som alibi for talentløshet & misnøyerelaterte sykdommer

Klart det er trygdemisbruk å ikke ville bli friskere & uuføretrygdet

Det bør være likhet for loven & likeverd for MANGFOLD – & ikke bare likeverd for sine likesinnede slik disse kasus setter så høyt

DETTE alle DISSE selvrealiseringer alternativistiske trygdede driver med bidrar ikke til MANGFOLD – det bidrar til ensporethet, snyltesyke & mangel på kreativitet hos de trygdede – samt manglende forståelse av nyttelighet for fellesskapets fundamentale likeverd & RETTferdighet for ALLE

De driver med de samme tingene alle disse – tenker likt om de samme tingene – & de former sine fake diagnoser etter de samme tingene

& de tror de skal ha lov til det fordi det er en del av deres diagnoser som de er betalte for

De mangler evne til individuell frihet – & DET er trolig DERFOR de er trygdede &så går jeg ut fra

De skriker om å bli forstått & respektert men selve hater de ALT som ikke gir de fordeler – akkurat slik som mange homofile & lesbiske ofte har for vane &så – blant de jeg selv har & har hatt erfaringer med i så måte – & i så måte for DEN måte

FOR det finnes vel knapt ingen særgrupper som er mer dømmende, løgnaktige, fordomsfulle & ensporede enn nettopp de homofile & lesbiske vel

DET ligger i begrepet homo sin etymologiske vesen det

Det finnes unntak her &så – Det finnes flotte både homofile & lesbiske som er mindre ensporet enn det andre homofile & lesbiske er ensporede – men unntakene erstatter ikke nødvendigvis regelen

Alle disse sykeligheter – på alle sine fakelicious diagnoser – som de får godt betalt av staten med sin uføretrygd for å tilegne seg sitt & sine – tror de har andre rettigheter enn oss friske fordi de har klart å skaffe seg en eller annen lyte eller kan påberope seg minoritetsfølelser & få likes for det på sine sosiale media

Men minoritetene i Norge er slike som jeg : Luthersk kristne moralsk korrekte avholdsmenn uten en eneste sykedag i hele mitt liv – & faktisk med rent rulleblad i tillegg &så

Det er VI som har dårligst rettsvern, rettssikkerhet & blir behandlet dårligst av alle – men VI kler hverken på oss offerroller eller ber om trygd av den grunn

Vi misunner INGEN noe & det er DERFOR vi er friskere enn alle andre &så

For lytefritt = sytefritt & sytefritt = lytefritt – & salige er de lytefrie langs skavank-rytterenes SYTESKLIE

Men klart det provoserer at rimelig utilstrekkelig udokumenterte trygdet rusk skal ha andre rettigheter enn friske bare fordi man skal synes synd på det

DET er inhumant & forkjært forskjellsbehandlende

Det er de påtatte syke som må tåle MER – i hvert fall til slikes påtatthet blir bekreftet som reelle lidelser & LANGS DER er veiene ennå lange frem til affirmative anliggende hos mange av disse nyere påfunn av diagnoser

Det har vært & det er for stor satsing i Norge på selvforskyldte rusmisbrukere , sosialiseringsmodeller som sammalt satsing på snyltere med fake lettere psykiske diagnoser & ymse annet tiltaksbaserte dårlige løsninger for mentalt latent kokkoide sjeler – nærmest som åndssvakt utybelagt skadefro søppel rekende rundt på sosiale media relatert til sine misnøyerelaterte lidelser

& disse utviser ofte en skadefrohet som misunnelse til alt sant & til alt sunt fordi de er mentalt mislykkede sjeler i sine både flokkstyrte & flokestyrte fortapte sjeler & skrotter

& det har vært for stor politisk korrekthet blant myndighetene som har overfavorisert fordeler blant særgrupper som har gått på bekostning av friske, sunne & sanne mennesker i Norge

For alt som er friskt & sunt er SANT på samme måte som alt som er sykt & usunt er USANT i syntaksenes  rette kasustilordning

Jeg har DOG en viss forståelse for at det er ubrukeligheten alle disse sykelige & sytelige kasus egentlig er betalt for

& ikke nødvendigvis den eller den eller DEN eller den & den men ikke den men den den for DEN diagnose de er påklistret av leger – som har en tendensiøs utdeling av mer eller mindre diffuse diagnoser i hytt & pine som slags NAVELIGT HUMANT PROSJEKT slik at mange av disse hypokondriske sykeligheter, syteligheter & påtatte paranoide parasitter kan sitte på nettet

& brodere livsløgner & sine fake offerroller i takt med utbetalingene sine fra NAV

Det er dessverre ikke slik at personer med alle disse såkalte sykdommene av lettere psykiske art blir friskere av å være på internett & på sosiale media blant sine likesinnede kasus – tvertimot

Tvungent bytte av miljø & vennekrets ville helbredet mange av de tror jeg

For når sant skal sies så skal man ikke bortse fra det faktum at de fleste av disse kasusianske klientell med lettere psykiske sykdommer er bare resultatet av dårlig oppdragelse hjemmefra – manglende grobunner for grensesetting fører til grobunner gjennom GRUMS – ofte på grunn av skjulte dagsordener hos foreldrene – SAMT en viss underernæring på tvang & disiplin fra det offentliges side

DET er hele sykdommene til mange slike

Dessuten får de lov av staten & på statlige midler å holde på med alt slags vås & tull – nærmest som bånsull i betalt statlig regi – billedterapi – klippe , lime & male seg kokkoide forestillinger

De kaller det KUNST selv om det er ren psykiatri det meste av denne skiten

De tror de skal utvikle sine følelser men hadde de hatt potensiale til å utvikle sine følelser hadde de først & fremst tenkt på å bli friskere for det samfunn de lever i & slutte med denne usle snyltesyken de setter sine følelser på spill i

Mange av de finner man altså i såkalte terapeutiske østlig relaterte religiøse retninger – lær å spille litt instrument – utforske kunstneriske sysler – mindfulness & annet esoterisk østlig relatert religiøst vås – men tro meg – folk med mentale lidelser er de minst kreative & skapende av alle

For hadde de vært kreative hadde de først & fremst funnet ut løsninger for å kunne bli friskere

– eller kanskje de fleste slike

– for sine slik slikt & slikt

– ikke VIL bli friskere

For hva skulle de da ha å skrive om på facebook og andre sosiale media dersom slike – for slikt & slik – ble friske

& det er liten eller ingen tvil om at det er det at de tåler for lite motgang som sannsynligvis er en vesentlig del av grunnen til at så pass mange i Norge i dag velger å skaffe seg en mental diagnose når de ikke får bli  det de ønsket eller at de er mislykket i sitt private

Slikes talentløshet & evneveikhet har altså blitt en diagnose for slike & slikt & som både SLIKT & SLIKE får godt betalt for av staten

Det er ingen tvil om at  fake lyter , fake lyting & fakelicious syting lønner seg

& det gir de som skaffer seg fake lyter en viss sosial status i visse miljøbetonte parasittmiljøer &så

Norge trenger et uføreregnskap der samfunnet får virkelig se hva alle disse trygdede kasus som sitter på internett – eller ligger på naturiststrendene fra mars til oktober på Kalvøya forXempel eller på HUK Bygdøy året rundt – eller alle disse ellers som driver med vanvittige alternative ting i sin såkalte betalte fritid hellers som ikke helbreder de – eller tenk bare på alle de snylterike sjeler & skrotter som driver dating på nettet – & som har påberoper seg en eller annen spektakulær lidelse & HVA DET KOSTER SAMFUNNET

DET er mye penger DET

Jeg tror at de bare skaffer seg sykdommer fordi de får godt betalt av det fra statens side – for mange av de er påfallende friske i mange av sine sosiale media på fritiden – & de er jaggu rimelig friske ellers ute om sommeren på både diverse badestrender & ikke minst på PUB der de unner seg å være trygdede småalkoholikere på statens regning

Man burde egentlig starte med å stake skiten ut av rævhullene på diagnose-alibistene, de lettere åndssvake kopistene & de uføretrygdede hatevangelistene med en HØYGAFFEL synes jeg

For disse som hater alt sunt & friskt på grunn av deres egne muligheter til fake lytebefengthet når staten betaler de godt for det er umoralske, selvsentrerte &  har helt klart et visst parasittisk adferdsmøsnter iboende i både sjel & skrott

De faller for sine misnøyerelaterte fristelser å få betalt for av NAV ute blant sine likesinnede & de får jaggu godt betalt for det – langs slikes alltid misnøyerelaterte behov gjennom slikes misunnelsesfremmende behag som KRAV

& etter mange ”slikes” egne kokkoide hoder er dette samfunnets ansvar at de skal FÅ & FÅ & FÅ & FÅ & FÅ & FÅ & FÅ uten å gi noe tilbake foruten med skadefrohet mot ALT som er SUNT & dermed SANT

For dette er langt på vei personer med annenrangs behov – tredjerangs BEHAG & med fjerderangs BEDRAG – & de får godt betalt av staten FOR sine sykelige & sytelige BESLAG langs sine livsløgners uføretrygdede FAG

& alle de som ikke klarer å skaffe seg en eller annen sykdom som gir de mye penger fra det offentlige ser da løgner & livsløgner blant sine likesinnede på sosiale media som deres måte å tilfredsstille sine BEDRAG på – langs slikes flokkstyrte epidemier & likes for likesinnede

Det er kanskje likeverd KUN for likesinnede som skal praktiseres mest av alt hos slike – for slikt & slik

For stort mer ensporet & manglende innsikt i mangfold & rettskaffenhet skal man da sannelig lete lenge etter blant slike – for sine slikt & slik –  nei – jeg vet sannelig ikke hva som er så umåtelig stas med å omgjøre bagateller & normale livskriser til sykdommer & diagnoser slik mange talentløse, mislykkede & lytebefengte sjeler har for vane for tiden i Norge

Det er nok pengene som de får fra staten gratis som er motivet tror jeg – Kanskje mange slike – for sine sammalte slikt & slik – ikke TØR å bli friske

Det er litt av den samme problematikken som man finner hos de ikke få selvforskyldte ruskokkokasus & alkoholikere – at de ikke TØR å bli edru

De tør ikke å bli edru & mange av de mener at det er NAV sitt ansvar å sørge for at de ikke TØR å være edru

Mye av de egentlige sykdommene til disse er at de ikke TØR å være edru & at de ikke TØR å være ensomme

Det at de er konfliktskye til sitt indre lar de altså andre betalte de for

Kanskje det er angsten for å slippe seg selv inn i sitt indre som er problemet slike har

For dere vet at dersom man graver seg dypt nok inn i tomme sjeler desto tommere blir det & alt har med FORUTSETNINGER å gjøre – ikke sant

Begavelse har med innsikt å gjøre & det må nødvendigvis være mangel på innsikt som er en del av diagnosene til alle de som har en eller annen mental skavank i form av en eller annen diagnose på det – for eXempel manglende utsikt til innsikt

For mange med mentale skavanker i kombinasjon med sine rusrelaterte sentrale hanker dyrker først & fremst utsikter til å ville måtte skulle kunne burde være syke som ubotelige & uforbedrelige – å KUNNE å måtte skulle være uhelbredelige for sine omgivelser altså

& DET er jo unektelig en oppimot håpløs situasjon for alt skapende virke iboende i slike – for slik og slikt – mellom sine slikt langs sitt slik

Burde kasus som er 100% uføretrygdet på grunn av mentale lidelser skal ha stemmerett ved stortingsvalg & kommunevalg

Hvorfor skal personer som er betalte for å være betalt uskikket til virkeligheten få lov til å være skikket til å ta avgjørelser som påvirker virkeligheten

Er de vel ikke betalte for sin ubrukelighet BÅDE i den virkelige verden & i sine diagnoses derav virtuelle verden ? – det skulle da ikke være noe tvil i det

Disse personer er betalte for å ikke blande seg i samfunnet med det å måtte blande seg til å bidra til samfunnet

& de er i grunn & bunn å regne som umyndiggjort for sin brukelighet i samfunnet DERAV – for hvordan skal en ellers kunne tolke det DERMED ? – ja – HVORDAN skal en ELLERS måtte SKULLE ville burde kunne tolke det DERFOR

Kanskje de har den samme RETT til ALT som alle andre

Men ER de som alle andre

FOR sett at de både ER som alle andre & har samme RETT til ALT som alle andre – så ser jeg ikke nødvendigheten å trygde de 100% for i det ligger det en aksept i at de er 100% IKKE er som alle andre

& det er først & fremst de som er uføretrygdet 100% på grunn av såkalte mentale handikapp som er problemet HER synes jeg

100% uføretrygdet mentalt betyr da 100% UBRUKELIG mentalt : BASTA

Dersom noen mener at det ikke er slik så tror jeg da det hele må dreie seg om TRYGDEMISBRUK

For enten er slike syke nok & mottar midler for den diagnose de har med alt denne eventuelle diagnose slike har kan medføre for andre & for de selve – eller så er de vel friske nok slik at slike ikke mottar ytelser for noen diagnose for noe

DET er da ikke spesielt komplisert å forstå DET

DESSUTEN : Det ER et hån mot oss friske, velskapte & diagnosefrie at folk som er betalte for å mentalt ikke klarer å være tilstede i samfunnet slik en bør kunne forvente det som moralsk forsvarlig – at slike får ved en rekke anledninger bedre betalt for sine lyter enn vi friske får for å være lytefrie i mange tilfeller & da mener jeg ikke nødvendigvis monetært betalt heller

For først & fremst må det lønne seg å være sunn, sann & diagnosefri i Norge

DERNEST skal man ta seg av de reelle syke på en forsvarlig og human tilstrekkelig måte dersom det er dokumentert i tilstrekkelig grad hva disse sykdommer er & hvordan de kan helbredes

Evne til muligheter til å bli frisk må settes som kriterier for utbetalinger i tvilstilfeller – & spesielt da i tilfeller der hvor utilstrekkelige konkrete bevis vedrørende & medkjørende vedkommende helsetilstand er det rådende

Egenerklæringer forbundet til symptomene hos mange av disse med lettere psykiske lidelser er neppe troverdige & RETTSKAFNE

FORDI en del av disse har bare som mål å få mest mulig penger fra samfunnet for å yte minst mulig tilbake til samfunnet

Såkalte usynlige psykiske sykdommer er for det meste blant disse fleste bare tull

De er bare usynlige fordi de som påtar seg av plikt disse sykdommene ikke kan definere seg selv som UTSIKT til å forstå sitt eget beste som INNSIKT til å forstå andres beste – & DET er DET som sannsynligvis da ER hele sykdommen til de

Dessuten er det ofte redselen for innsyn i hva disse kasus driver med på fritiden når hverken legene eller NAV vet om det som er hele sykdommene til veldig mange slike

De skyr innsyn for å skaffe seg penger for sine utsyn hos det offentlige

Samfunnet lar disse kasus få sitte på ræva hjemme å kjenne etter sine sykdommer som for det meste mellom slikes fleste jo strengt tatt ikke er annet enn diffuse misnøyerelaterte lidelser ut fra påtatt egenoppfattelse av mislykkethet uten rot i virkeligheten for mange av de

Samfunnet lar også disse kasus få trygdeytelser for å sitte på nettet å date med sine likesinnede – ja – jeg går ut fra at de DATER KUN likesinnede

For noe annet enn DET å date sine likesinnede ville jo vært urettferdig å la NAV betale for synes jeg

For diagnosene passer best sammen med sine diagnoser og friske passer best sammen med sitt friske

For dere vet at så lenge som man har troende trygdesystemer som ivaretar slikes egennytte & derav slikes skadefrohet til andre til fordel for slikes ubotelighet – så går DET ofte opp i opp med lytenes immutabiliteter i de mer eller mindre åndssvake sjelene som svake i ånden med uføretrygden forhånden  skrottene til mange av de – i takt med trygdeutbetalingene FOR de

– nei – Det er nok foreldrene til mange av disse som er årsaken til barnas diagnoser

Men for at foreldrene til de skal få slippe å ha dårlig samvittighet over sine manglende evner til skikkelig barneoppdragelse og sine grumsete grensesettings er det jo lettere å la NAV få ta over det hele – ikke sant

Det at staten betaler for diagnosene & at leger finner opp sykdommer som passer å bli trygdet for er jo det beste for slike foreldre for da har  liXom ikke sykdommen noe med de å gjøre

Alle foreldre jeg har kjent personlig eller upersonlig har jeg kunnet helt klart se foreldrenes lyter som årsak til barnas psykiske handikapp – & med lyter i dette tilfelle mener jeg lyter som skjulte dagsordener overfor sine nærmeste – språkfattighet – manglende meddelelse av naturlige elementer å meddele i det daglige –  manglende evner til sannhet & sunnhet i både kropp & sjel & sinn  – samt mangelfulle utviklede evner til å sette grenser & gi klare nok beskjeder til sine omgivelser i utrengsmål

Kort sagt : Foreldre som er proppet med livsløgner & selvbedrag får ofte avkom med mentale handikapp

Det er litt av den samme problematikken som med selvforskyldte rusmisbrukere & alkoholikere DET

De kaller det ADHD , traumer, vanskelig oppvekst , aspergers , hasjbergers , dassvergers, rasstergers –  eller gudene vite hva alle disse rare påfunn av diagnoser til FYLLIKENE har blitt

SANNHETEN ER at de bare er personer med dårlige karaktertrekk – manglende villighet til å betale fylla sin selv er normen hos en god del av de – i kombinasjon med dermed dårlig moral til andre i samfunnet – de lar andre betale for at de skal få gå rundt å ikke tørre å bli edru – Man må huske på at grunnen til at mange ikke tør å være edru – tør å være ensomme – tør å være utenfor sine flokkstyrte epidemier av vås & miljøbetont grums på sosiale media ER fordi de har tross alt langs sine trass i alt en smule av flokkstyrt fornemmelse av at dersom man graver seg dypt nok inn i tomme sjeler så oppdager de temmelig kvikt i edru tilstand at DESTO tommere blir det

Det er klart at man kan spørre seg hva alle disse som skaffer seg diverse lettere psykiske diagnoser hva de ville ha vært – hva de hadde holdt på med – hvilke planer de hadde hatt – hva de ikke sliter med & hadde slitet FRA – DERSOM de var friske

Kanskje hadde de ikke hatt noe plan – noe talent – noe fornuftig å tenke på likevel DERSOM de ikke var diagnostiserte

& hos DISSE slike er det sikkert lettere å falle for fristelsen i det å skaffe seg en diagnose som alibi for at de ikke hadde hatt noe å fare med DERSOM de da ikke hadde blitt trygdede kasus PGM ( På et PÅ grunn MED ) en eller annen diagnose

Kanskje vi skal bare la de påtatt syke & de påtatte mentalt handikappede få lov til å være så syke & mentalt handikappede som de vil

For mange av de er faktisk MER betydningsfulle som syke enn de hadde vært som friske

Diagnosene som de får får de til å føle seg verdige til det å ha blitt syke

Det er det som er lettelsen hos de

Når de først får satt seg i bås og fått sin første trygdeutbetaling så ER DE den diagnoses lytefaktor de har fått

De ER det de BLE & de BLE det de VAR

Jeg har møtt personer som sier de vil ikke bli satt i bås

– nei vel da – sier jeg – så se til å bli frisk da så slipper uføretrygden din eller handikappet ditt å skape deg din bås da

For slik må det sees

Den som søker seg etter en diagnose søker seg selv til den båsen den diagnosen de har klart å skaffe seg tilsier

Den som er uføretrygdet på grunn av NOE blir etter hvert GRUNNEN TIL DET

Det er klart at når man dyrker offerrollen sin som fremste lidenskap slik veldig mange fake psykiske kasus gjør – så bortvelger man kreativitet & sunnhet for sine liv & man BLIR sitt resultat av DET der etter

For man kan ikke alltid forlange at vi friske skal respektere det tilsynelatende som friske når de får trygd for å være syke

– enten er de syke eller så er de friske – & dersom de selve mener de er friske nok på reputasjonenes alter utad så synes jeg de må betale tilbake trygden de har fått utbetalt fordi de er syke

DET er da logisk – De kan da ikke bare være friske når de har fordeler av det & jævla syke når de har fordeler av det

Ikke bare er det et hån mot oss friske – men oppførselen til da alle disse fakende syke er et hån mot de som VIRKELIG ER SYKE &så

Jeg tviler ikke på at det er mange av dere der ute som føler dere sliter litt & det ER sikkert lettere for dere da å kalle dette en diagnose enn å innse hva det faktisk ER – at dere er evneveike, talentløse og mangler forutsetninger til å bli det dere mente dere skulle bli – måtte bli – kunne bli – ville bli – burde være

Det er klart at mange av dere fyller tiden deres ned løgner – med skadefrohet – ondskapenes osmoser mellom rykter & løgner mot OSS friske & sunne – fordi dere er mislykkede kasus selve

– Så enkelt er det

Dere sprer løgner & falske opplysninger FORDI dette skaper dere ryggdekninger & skjuler innsyn i deres fakelicious ubotelighet som sotelighet av sunne & sanne verdier

Dere har ikke noe å bygge på – noe å fare med selve & DERFOR er det da lettere å sitte på nett med deres lyter & hendige handikapp å tro nettet er et kompensatorium for dere forkvaklede sjeler uten innsikt og utsikt til annet enn ensporethet i deres flokkstyrte epidemier & i alle deres likes for likesinnede på sosiale media

For det er tydelig at det er viktig å være veldig snille mot alle de som ikke er som OSS få

– OSS lytefrie langs skavank-rytterenes sytesklie

& HUSK : NAV bruker å sende en katalog ut til jul der de som føler de har behov for å skaffe seg mentale lyter for pengenes skyld har anledning å tilpasse seg diagnosenes tidsalder som julegave fra NAV

For det er klart at det er viktig for alle dere som ennå ikke har innsett at dere ikke har forutsetninger til så veldig mye annet i livene deres enn det å skaffe dere diagnoser som alibi for deres utilstrekkelighet & tilkortkommendesheter gjennom deres levnetsløp – uansett hvordan en skulle måtte kunne ville burde like å se det

DERE har en ypperlig mulighet til å skaffe dere diagnose-katalogen fra velferdsstaten  neste jul da dersom dere var for syke til å rekke å åpne julepakkene fra NAV Norge denne julen da

Jeg vet forresten om en del personer som allerede har skaffet seg diagnose-katalogen

& de får da godt betalt for det – slik at de kan sitte på nettet forXempel – eller de kan sitte å drikke på pubene i Sandvika utenfor Oslo forXempel – eller de kan oppholde seg på naturiststrendene rundt Oslofjorden i håp om å se fitter de ikke får likevel om sommeren

FOR dere burde vite at skikkelig oppegående kvinner vil aldri komme til å satse på psykisk søppel

Uten at de er psykisk søppel selve da

FOR  diagnosene passer best sammen med diagnosene & friske passer best sammen med friske

DET er da LOGISK

Det er en del som dater mye på nettet av dere med psykiske diagnoser

DET burde dere slutte med synes jeg

– for husk at HERREN ser mer enn dere tror & før mange av dere dater så mye på nettet som dere gjør – vil jeg heller anbefale dere om å vie all den tiden dere har til rådighet på deres uføretrygd til å prøve å bli litt friskere så kanskje mange av dere får dere fitte litt mer naturlig – men mange av DERE er kanskje ikke så opptatt av det naturlige fordi dere får så godt betalt av NAV trygd for å være mest mulig unaturlige

SLIK kan det oppfattes for oss friske i alle fall

Jeg kan gjerne respektere dere syke som virkelig ER syke

& jeg respekterer alle de som sliter reelt med både sykdommer & dokumenterbare lyter

– men jeg har ingen sans for de som er trygdet på grunn av lettere psykiske sykdommer & som da oppfører seg som søppel på nettet bare FORDI de skal ha medlidenhet eller omsorg for sine diffuse sykdommer som knapt er dokumenterbare

Dersom man analyserer interessene til dere disse på sosiale media er det likeverd KUN for sine likesinnede som er selve poenget i deres ideologi – som det å skaffe seg likes fra likesinnede & likeverd KUN for sine likesinnede liXom

Det er ensporethet som er det dominerende & dere tar alt som er oftest venstrepopulistisk korrekt i sine flokkstyrte miljøer som sannheten uten å en gang undersøke andre sider av en sak

Dere skaffer dere ryggdekninger & alibi for å bli populære innad i deres miljømessighet ved å spre løgner & rykter

Løgner & rykter om andre ut fra misunnelse i deres egne mislykketheter, talentløsheter & diagnosepregede hverdager

Slike tør ikke å prøve løgnene & ryktene sine i rettslige sammenhenger for de vet at de ville ikke hatt noe å fare med & fare på dersom de skulle føre beviser i en edruelig norsk rettssal – uansett hvor mange likes de har sanket løgnene sine på forhånd fra

Mange av dere skriker høyt om skjulte sykdommer & at dere ikke blir forstått

Men jeg skal si dere en ting : DERE vil ikke bli forstått fordi da går hele magien & mystikken ut av de ynkelige skrottene deres & råtne sjelene deres – & det at sykdommene til dere er skjulte ?? – DET er bare fordi dere er livredde for  innsyn i hva dere fordriver tiden deres med når ingen myndigheter overvåker dere

DET er hele skjultheten med dere – Mange av dere finner ikke ut hva dere vil & dersom dere IKKE hadde hatt en eller annen lettere psykisk diagnose – eller dere hadde vært friske for DEN sakens skyld & ombytte – hadde dere heller ikke hatt noe dere hadde hatt spesielle evner i likevel

Dere er redde for sannheten & det er til syvende & sist DET som er sykdommene til DERE

FOR salige er de ubotelige i ånden med uføretrygden i hånden langs sine livsløgner for hånden langs sine grobunner av grums mellom fakelytenes markedsandeler

Å være RETT troende er å være SANN

Å være SANN er å være SUNN og det å ha det SANT er å ha det SUNT

Jeg skal si dere EN TING & jeg skal si dere TO TING & jeg skal si dere TRE TING

Jeg tror ikke på alle dere med  fakelicious lettere psykiske diagnoser & jeg tror ikke at dere er syke NOK i det hele tatt

Dere vil bare ha mer penger å sitte å kose dere hjemme med eller på nettet med fra NAV – mer penger enn dere ville ha hatt dersom dere ikke har skaffet dere en eller annen psykisk lidelse som alibi for misnøye & egenfølt utilstrekkelighet ute hos deres flokkstyrte epidemier – & via likes for deres likesinnede på sosiale media

Det er mulig at det er ubrukeligheten for de oppegående andre & deres egennytte som ubrukelig for dere selve som styrer dere mest av alt – eller kanskje dere er besatt av SATAN mange av dere

For det er klart at det å skaffe seg sykdommer for å kompensere sine livsløgner er ikke spesielt hverken RETT TROENDE eller spesielt RETT SKOENDE

DET tror jeg vi alle burde være enige om

Ynkelighet & snyltesyke er det mange av dere kan best. Det er det faget dere får brukt dere mest som substitutt med for å være selvopprettholdende ute blant deres likesinnet rusk

Ubotelighet som vinnings hensikt er deres religion & livsløgnene til dere er (nesten) deres beste venner – utenom katt, hund, diagnoser, veganske valker & penger fra NAV da

For dere er slike som VET at lettere angst skal gi dere stor fangst hos NAV

Det å forbli som et uføretrygdet vedtak hos NAV er selve NIRVANA for dere

 & det er sikkert DERFOR så mange av dere trygdede kasus er så veldig interesserte i østlig relaterte religioner & tro

FORDI at da har dere kanskje muligheten til å gjenfødes som et vedtak om uføretrygd på grunn av lettere psykiske diagnoser hos NAV i deres neste liv &så

For dere vet at dårlig oppførsel & mangel på folkeskikk har en viss tendens til å gå i arv dersom man får NOK betalt for det

Mange av dere tror at dere har klippekort til himmelriket bare fordi dere har lyter & diagnoser

– dere tror at himmelriket er misnøyenes & fake mismotets endestasjon for dere som dyrker deres lytebefengthet mer enn dere dyrker GUD

Men tro meg : Vi lytefrie & VI som hverken har diagnoser eller har hatt en eneste sykedag i hele vårt liv – har like mye RETT – om så ikke mer RETT – til himmelriket enn det dere har

Tro ikke at fake offerroller & livsbejaende livsløgner gir dere fortrinn overfor GUD – tvertimot

For all sann tro & all sunn gro har – uansett hvordan en skulle måtte kunne ville burde like det – MEST AV ALT MED FORUTSETNINGER Å GJØRE

Det finnes sikkert noen av dere som til & med tror at kristenhet går i arv – at deres barn & barnebarn automatisk er hellige & kristne bare FORDI dere mener dere er kristne sjeler i kristne skrotter selv

Men man ser tydelig på instagram at veldig mange barn av såkalte kristne elsker langt mer sine leppefyllinger & gåsemunner – sine langbente attributter – & sine skamlepper nesten hengende ut av sine truser – enn de elsker JESUS

– ja – det er nesten som om den hellige ånd er i gjennomsiktig modus både hva brystvortefaktorer & skamleppefaktureringer angår hos mange av dere

VIS MER KYSKHET – MER MÅTEHOLD & DISIPLIN er mitt råd til mange av dere dersom dere skal kalle dere rett troende & rett skoende

Det er mulig man forsvarer det med å få seg & sitt til å følge med i tiden eller å rope JESUS I LOVE YOU dusinvis ganger om dagen – men DET burde da neppe være nok

Dessuten er det vel ikke noe sted i bibelen Jesus selv hadde et uttrykt ønske om å bli dyrket som en glam-slam-pop-star

Den som tror DET er proppet av vranglære

Ikke noe for noe

men som noe fra noen

& det er sikkert flere enn jeg som nærmest spyr hver gang jeg møter nyfrelste rusmisbrukere som mener at de har blitt rusmisbrukere på grunn av dårlig barndom eller vanskeligheter i ungdommen

Makan til stigmatisering av sitt tilbakelagte på altså

Man er da ikke NØDT å bli rusmisbruker FORDI man har hatt det vanskelig

Det er bare de ukreative & personer som mangler moralske karaktertrekk som lar seg rive med å bli sitt NOE på grunn av at de mener at de har hatt sine NOEN  som passer inn i deres NOE å ha BLITT til NOEN for

& bare for å få sagt det en gang til

Man er da jaggu ikke NØDT å bli rusmisbruker fordi man har hatt det slik eller slik eller slik men ikke slik men slik for slikt & slike slik

Herregud – hvilken total mangel på kreativitet og egenrådighet altså

Det er kanskje lettere å bli slik fordi da slipper man å være slikt som tør å utfordre seg selv i det å IKKE bli som SLIKE

& man er da i sannhet ikke NØDT til å skaffe seg lettere psykiske lidelser bare fordi man er talentløs & lite egnet til å forstå seg selv i sine begrensninger utad som innad & innad som utad

Kanskje lettere angst gir dere kjekk fangst hos NAV

Jeg tror jaggu det til & med finnes folk der ute som spiser seg til uføretrygd

– men siden det er mer skam & fordommer til det å være slaskete & fleskefeit enn til det å ha psykiske lidelser i dag – så er det sikkert greiere å gi det hele en psykiske lidelse slik at slike har noe å kle på seg sine offerroller med ute på sine sosiale media

Det finnes personer som faller utenom – for i et utenom med

En slik person er HI1978

Hun som ingen vil være venner med

Hun som kommer til kort når #metoo skal sole sine slanke & langbente offerroller utad for et syns skyld – men som glemmer de feite & fæle & småkvisete kvinner på institusjoner som ikke er pene nok til at pressen gidder å skrive om de

Selv venstrepopulistene som man muligens som tross alt burde forvente mer av når det gjelder likeverd for alle & ikke bare likeverd for de som deler de samme synspunktene som de selve kommer til kort når det gjelder SANNferdighet som SUNNferdighet – når det gjelder forXempel et kasus som HI1978

HI1978 blir betraktet mer som et dyr enn et menneske

Hun har riktignok en alvorlig mental diagnose men kanskje ikke mer alvorlig som mentalt forkastelige enn alle de som håner henne & som gladelig sender sine koner på Blakstad åndssvakeanstalt slik at de får fri til å dyrke turlivet, badestrendene & anseelsen sin uten at noen får stille spørsmål med hva konene til de egentlig driver med hjemme – kanskje de ikke driver med så veldig mye annet enn det å  lure på hvorfor mennene til de ligger på nakenstrendene & titter andre kvinner opp i fitta fra mai til september disse koner likevel

HI1978 kan ikke de sosiale kodene & da er det liXom ikke håp

MEN parasittene, PAKKET & de som kan betegnes som uty og midd som spiller på fake diagnoser DE KAN de sosiale kodene & smykker seg av skadefrohet på hennes bekostning

De kaller henne etiopisk ape , svartrotte & mongo

Hun blir mobbet av DISSE som selve trygder seg – slike som trygder seg for pengenes skyld fordi de da får beholde arven sin fra foreldrene sine som har skapt noe – noe de ikke ville ha fått til dersom de bare ble uten sine diagnoser & havnet på basisbeløp fra NAV – de selve har ikke skapt annet enn ingenting

De er trygdet på fakelicious diagnoser mange av de & driver  døgnede sine mest av alt med med diverse østlig relatert vås – reiki, leiki, heiki, sleiki, healing, tai chi, trygdet kunst liXom – men de er bare trygdet søppelmobbere & fittesleikere på fakelicious uføretrygd skal jeg si dere

De er jævla PAKK & de er jaggu mer motbydelige enn både parasitter som flått, hjortelusfluer, uty & midd på samme tid

Ikke nok med det

Men mange av disse fæle fule feite fake trygdede man ofte ser på badestrender om sommeren som spretter rundt med sine ryggskader & lyter de er trygdet for – de er vel bare trygdet når de er hos sine leger eller når de er i møte hos NAV

For de er jaggu påfallende friske på sine sosiale media – på sine dating-apper – & i sitt sosiale liv for i alle sine ellers med på sin uføretrygdede fritid hellers med

Noen av de har sikkert bare sine trygdelyter fra broen til Kalvøya & langs kaien på Kadettangen der & opp til NAV tror jeg – for fra broen på Kalvøya & ned til badestrendene der de frekventerer til er de jo friske som faen – i hvert fall fysisk

HI1978 kommer ikke inn i varmen hos alle disse som trygder seg hverken  på grunn av lettere psykiske diagnoser eller sine påtatte fysiske  motgangsrelaterte behov

HUN tør å være ensom

HUN tør å være edru

HUN tør å utfordre det å bli mislik

Men er det RETTFERDIG

Er det RETTFERDIG at psykisk syke som HI1978 skal ha mindre penger – mindre støtte – mindre av alt bare fordi hun er mer sosial uintelligent enn andre som er på trygd som da etter all sannsynlighet er mer sosialt intelligente snyltere enn henne

& i tillegg blir hun mobbet av disse personer som er &så trygdet som henne selv

For jeg går ut fra at alle som er 100% uføretrygdet er i samme båt & like mye ubrukelige slik sett

Det er vel ikke noe forskjell på å være sosial intelligent & være 100% ubrukelige – enn det å være usosialt intelligent & være 100% ubrukelige vel? – sett i et brukelighetsperspektiv for samfunnets vel & ve

Dessuten er HI1978 kristen & til & med uetnisk norsk

& kristen uetnisk norsk  bør man ikke være dersom man er uføretrygdet vet dere vel

– nei – skal man være uføretrygdet & få respekt i sine trygdemiljøer blant sine LIKES for LIKESINNEDE på sosiale media må man jo være veganer med valker, hate det gammelmodige lutherske norske kristne , drive litt med østlig kosmiske spennende greier, mindfulness & yoga , være politisk korrekt til alt som ikke gir de ufordelaktigheter , stemme på RØDT & være lesbehesper eller homo & være opptatt av dyrevern & miljø

& slite litt psykisk så lenge som staten har råd til å betale for det da

FOR de er så trivielle & like mange av disse som er trygdet på grunn av psykiske diagnoser at man kan lure på om de virkelig har forutsetninger til å forstå seg selv som enkeltmenneske i det hele tatt

Man kan i hvert fall tvile på om de har egne følelser som kan kalles for individuelle en del av de – ikke hos alle – men hos noen som hos mange av de

I likhet med mange andre kommuner i Norge så er det et faktum at det er en formidabel økning i antall unge uføre i Bærum

Mye av årsakene til det er at terskelen for hva som er reelle sykdommer er for lav

Normale livskriser blir forvridde til fake diagnoser

Dessuten er det for lite fordommer & skam forbundet til både psykisk helse & rus

– det er mer skam forbundet til å være fleskete & feit enn å ha psykiske lidelser i dag blant unge i Bærum

Det slike trenger er kurs i HOLDNINGSENDRINGER og FOLKEOPPDRAGELSE pluss kurs i PENGEBRUK slik at ikke egennytte og egen-nytteligheter blir for fremtredende i både folks skrott & sjel

Det er mangel på interesser for mangfold & likeverd som respekt for ALLE i et samfunn som har ført til at det har blitt for lite fordommer rettet mot det syke på bekostning av det friske

Det er et forkastelig menneskesyn mange har på verdiene av det som er sunt  bærekraftig kontra det som er usunt som handlingssnyltene

I Bærum finnes det mange såkalt velstående foreldre til barn som er trygdede

Barna klarer ikke å leve opp til den gunst foreldrene har skapt & så velger de å trygde seg som alibi for manglende evner, manglende talent & ymse former for tilbakeståendeshet – derav som derfor som dermed – i utrengsmål for pengenes skyld

Det finnes foreldre i Bærum som har avkom som de er misfornøyde med – & at det DERMED er greiere å la leger & NAV ta over årsakene til det hele – slik at disse foreldre slipper å ha dårlig samvittighet for elendig barneoppdragelse – manglende grensesetting & manglende evner til å skjøte sitt avkom til annet enn uføretrygd, mental skakkjørt helse og elendigheter

Det er lettere å la staten ta seg av det hele enn å gå i dybdene av seg selve altså – dessuten får disse barn av velstående i Bærum beholde arv, landsted seilbåter etc etc etc dersom de klarer å bli trygdede – noe de ikke ville fått beholdt dersom de bare ble uten sine diagnoser og på basisbeløp fra NAV

De søker seg til diagnoser for å få beholde arven sin altså! – That’s the TRUTH

Klart at hva trygdede kasus vier sin hverdag til utgjør en ikke ubetydelig del av deres helse

Poenget er vel at de skal bruke denne betalte fritiden først & fremst til å bli friske eller litt friskere vel

& jeg mener det er for lite kartlagt hva denne nytte av ulike statsstøttet sosialiseringsmodelleringer slike driver med & driver på ute hos sine likesinnede med har for eventuell effekt av helbredelse av diagnosene denne gruppe kasusianske klientell mottar sine midler for

Tvungen bytte av vennekrets & miljø tror jeg ville ha helbredet mange av de

Det er veien å gå for fremtiden

Spesielt innen rusomsorg så tror jeg at tvungent bytte av vennekrets & miljøbetonthet ville helbredet veldig mange slike

Både innen psykisk helse & rus har det i alt for stor grad vært for mye snakk om at kasusene får bestemme selv, dere vet selv hva som er best for dere & så videre & så videre & så for et videre

Men slike personer vet ikke hva som er best for de selv i det hele tatt skal jeg si dere

Da hadde de ikke vært rusmisbrukere & de hadde neppe hatt fakelicious psykiske lidelser heller

Det er FORDI de ikke vet best selv de sliter med det de sliter med

Man har rett & slett vært for opptatt av å se enkeltmennesket uten at kanskje denne gruppe mennesker – som man har brukt store midler på å tilrettelegge individuelle behov for uten at det har nyttet – har talent nok i seg selv å forstå seg selv som enkeltmenneske

For la oss se på hva alle disse med mer eller mindre fakelicious trygd for sine mentale lidelser driver med & hvilke interesser de har på sine sosiale media

DET er temmelig bekreftende synes jeg

Det viser i stor grad at de lever for sine flokkstyrte epidemier & sine flokkstyrte floker som de bare nøster opp ute blant sine interesser hos sine likesinnede

De lever for sin flokkstyrthet ut fra usunne interesser som ikke gjør de uuføretrygdede

De blir så avhengige av sine likesinnede med fakelicious diagnoser at de elsker mer sine likesinnede enn de elsker det å satse all sin individualitet på å bli friskere

Mennesker med psykiske lidelser mangler i stor grad evner til å fornye seg – evner til å tenke individuelt & de mangler kreativitet til å se seg selv som friske nok for å kunne glemme litt hva de er betalt for å være syke nok med

Det er da ganske så utrolig at diverse institusjoner enten det er i offentlig regi eller i mer for sine særgrupper terapeutiske populistiske vås tildeles store midler fra det offentlige & at det likevel har vært en formidabel økning i antall unge uføre på grunn av mer eller mindre udokumenterte lidelser innen psykisk helse & rus

Man har rett & slett vært for opptatt av å se enkeltmennesket der enkeltmenneskets behag i å oppføre seg som enkeltmennesker behov ikke har vært tilstedeværende i tilstrekkelig grad & uten at kanskje denne gruppe mennesker har talent nok i seg selv å forstå seg selv som enkeltmenneske

For la oss se på hva alle disse med mer eller mindre trygd for sine mentale lidelser driver med & hvilke interesser de har på sine sosiale media

DET er temmelig bekreftende synes jeg & det viser i stor grad at de lever for sine flokkstyrte epidemier & sine flokkstyrte floker

De lever for sin flokkstyrthet ut fra usunne interesser som ikke gjør de uuføretrygdede

Mange humanefiXerte organisasjoner gir disse personer ekstra midler som om ikke de midlene disse klientene mottar fra et fra før i i form av sin trygd skulle være nok midler å forbruke på uheldige elementer som ikke gjør de friskere

Ulike tiltak & organisasjoner burde heller drive oppdragelse & forkynnelse istedenfor å bare dele ut gratis mat eller gratis kos til de

For jeg går da sannelig ut fra at trygden som disse får er da mer enn nok å klare seg med

De bør i hvert fall ikke klage over manglende midler disse fra det offentlige hjelpeapparat disse

Velger man å bruke pengene man mottar fra det offentlige til rus & andre unyttige ting så synes jeg ikke at det er synd på de i det hele tatt

Organisasjoner eller uføretrygdeklubber innen både psykisk helse & rus som ikke legger vekt på oppdragelse & hvordan samfunnet skal beskytte seg mot personer innen psykiske helse & rus bør miste statsstøtten sin dersom de ikke klarer å håndtere problemene til klientene eller medlemmene sine

Jeg tror det har gått alt for langt med det å legge til rette for at kasus innen både psykiske helse & rus skal slippe å ta ansvar for sine liv i det hele tatt – & det at mange av disse ikke har ansvarlighet nok overfor andre i samfunnet generelt – er vel kanskje en del av slikes diagnoser da

& det MÅ bli mer kontroll av hva uføretrygdede med mentale lyter gjør på fritiden sin

Mer kontroll & overvåkning av den tid de er betalte for sine lyter for – Spesielt på internett er det et problem at for mange uføretrygdede med psykiske lidelser ikke kan å oppføre seg

Hva disse bruker sin betalte fritid til i form av trygdeytelser er i liten eller ingen grad kartlagt i vedtakene disse får vedrørende sin trygd – eller i deres diagnoser fra deres leger

Det sier seg selv at når mange av disse sitter omtrent døgnet rundt på sine dating-apper, sosiale media & annet så utgjør dette en ikke ubetydelig del av slikes tilværelse & trygdede omstendigheter

I alt for liten grad er den trygdedes tilværelse kartlagt for at diagnosene slike er betalt gjennom trygd for er overensstemmende med virkeligheten de har oppgitt som grunn til deres diagnoser & derav omstendighetene til de helhetlig sett i lys av deres trygdede hverdager

DERFOR mener jeg at mange av diagnosene slike har neppe er reelle nok

De først må overprøves etter hva disse uføretrygdede med psykiske diagnoser foretar seg på fritiden

Klart at tiden de bruker som ingen har kontroll over er veldig viktig for å få kartlagt omfanget av sykdommene slike har & det de mottar til dels store beløp for

& hvordan de kan helbredes

 

appendiXtriXfiXmiX

” concordia civium murus urbium ” 🙂

” henvisningsmodeller & ref. benyttet for ”VeLfErDsVaLkEr” 

https://www.svd.se/normala-livskriser-forvrids-till-sjukdom

”Att sjukförklara normala krisreaktioner är en av orsakerna till de höga sjukskrivningstalen i psykiatriska diagnoser. Det skriver Carina Hellström, överläkare och specialist i psykiatri.”

https://www.sydsvenskan.se/2013-12-04/svart-att-skilja-sjukdom-fran-normal-livskris

”Det finns en del svårigheter med psykiatriska diagnoser. Vad är psykiatri och vad är normala mänskliga svårigheter? Det tycker jag verkligen att man kan diskutera.”

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Nynorsk/Trygdesvindel+for+50%2C4+millioner+kroner

”Trygdesvindel for 50,4 millioner kroner. Mellom januar og april ble 324 personer anmeldt for trygdesvindel.”

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Trygdemisbruk

”Trygdemisbruk : Statistikk året 2017”

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/12/16/195356882/nav-anslag-trygdesvindel-8-milliarder-kroner-arlig

”Trygdesvindel for 8 milliarder kroner årlig”

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Nyheter/1048+personar+melde+for+trygdesvindel+i+2017

”1048 personar melde for trygdesvindel i 2017”

https://www.dt.no/nyheter/nyheter/flere-alenemodre-jukser-med-nav-stotten/s/2-2.1748-1.7685429

”Flere alenemødre jukser med Nav-støtten”

https://www.nordlys.no/jobb/tromso/nav/kvinnen-loy-om-at-hun-var-alenemor-na-ma-hun-sone-og-betale-nav-n-million-kroner/s/5-34-425758

”Kvinnen løy om at hun var alenemor. Nå må hun sone, og betale NAV én million kroner”

http://stavrum.blogg.no/1475043445_tannls_kamp_mot_tryge.html

”NAV gjør alt for lite for å avsløre trygdejuks. Kontrollsjefen innrømmer selv at de kun tar en brøkdel av svindlerne.”

https://www.dagbladet.no/nyheter/nye-sjokktall-psykiske-lidelser-koster-norge-60-til-70-milliarder-kroner-i-aret/61335772

”Ifølge beregninger som Folkehelseinstituttet sitter på, koster psykiske lidelser samfunnet mellom 60 og 70 milliarder kroner i året, bare i Norge”

https://www.aftenposten.no/norge/i/56Kpe/Sykdommen-som-koster-arbeidslivet-mest

Psykiske sykdommer koster det norske samfunnet rundt 70 milliarder kroner, anslår direktør Arne Holte i Divisjon for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Størstedelen av kostnadene er knyttet til depresjon, samt angstlidelser og rusmisbruk. — Depresjoner stjeler flere yrkesaktive år enn noen annen sykdom”

http://fagarkivet.hioa.no/nb/item/asset/dspace:4517/kand420_kand419_%C3%98ABAC3900_200516.pdf

”Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til psykiske lidelser”

https://www.napha.no/content/20317/Arbeid-og-aktivitet-bidrar-til-god-helse

”Om mennesker med psykisk sykdom ikke selv tror at de kan bidra i arbeidslivet, blir det lett en sannhet, både for personen selv og for potensielle arbeidsgivere. … Diagnosene depresjon og angst fører med seg de største kostnadene i form av uførhet og manglende evne til å fungere i arbeidslivet.”

https://www.arbeidsmiljo.no/depresjon-var-dyreste-sykdom/

”Depresjon er den sykdommen som koster det norske samfunnet mest, regnet i sykepenger, uførhet og tapte arbeidsår.”

https://www.budstikka.no/nyheter/medisin-og-helse/psykisk-helse/stadig-flere-sykemeldes-som-folge-av-lettere-psykiske-plager/s/5-55-204304

”Stadig flere sykemeldes som følge av lettere psykiske plager”

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/PRVj6/Krevende-psykisk-helse

”trygdemisbruk og lav arbeidsmoral. Dagbladet fastslår på lederplass 28. juli i år at angst og depresjon er vår nye folkesykdom. ”

https://e24.no/kommentarer/e24-kommentarer/syk-eller-trygdemisbruker/2816422

”Et flertall av diagnosene for sykmelding er uspesifiserte psykiske eller muskel/skjelett-lidelser. Dette er langtidsfraværet, og det er det som koster, nasjonaløkomisk sett.”

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/Rapport_2013_05_Trygdesvindel_i_Norge_korr.pdf

”trygdemisbruk i Norge, hovedkonklusjoner fra kartleggingen av misbruk av sykepenger”

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Halsoekonomi/2014/08/Kostnader-for-bipolar-sjukdom-depression-schizofreni-och-angest/

”Den totala samhällsekonomiska kostnaden för de fyra studerade psykiatriska sjukdomarna uppgick till 75 miljarder kronor.

Kostnaden per patient var 259 000 kronor för bipolär sjukdom, 159 000 kronor för depression, 156 000 kronor för ångest och 509 000 kronor för schizofreni under år 2008.

De indirekta kostnaderna för sjukfrånvaro svarade för hela 75 procent av den totala samhällskostnaden, vilket troligen ändå är en underskattning.”

https://www.aftenposten.no/norge/i/PpLr5/Schizofreni-mest-kostbare-lidelse

”Schizofreni mest kostbare lidelse. Sykdommen schizofreni koster det norske helsevesenet åtte ganger mer enn hjerte- og karlidelser. I 1995 ble de totale utgiftene til behandling av schizofrene anslått til 4 milliarder kroner, skriver Adresseavisen. For fjoråret kan de reelle kostnadene anslås til 5 milliarder kroner, skriver avisen.”

https://www.adressa.no/nyheter/helse/article64138.ece

”Schizofreni koster det norske helsevesenet mer enn alle kreftsykdommer og hjerte- og karsykdommer til sammen. Ni av ti blir uføretrygdet etter å ha levd med diagnosen i fem år.”

https://forskning.no/psykiske-lidelser-eu-okonomi/2014/04/angst-og-depresjon-koster-mest

”Psykiske lidelser koster det norske samfunnet 60 til 70 milliarder kroner hvert år”

https://www.dinside.no/okonomi/norges-dyreste-lidelse/62504306

”Norges dyreste lidelse. Schizofreni koster helsevesenet mer enn alle hjerte- og karsykdommer og kreftsykdommer til sammen. Omtrent 5 milliarder i 2002.”

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2001/08/16/schizofreni-biologi-eller-psykologi/

”SCHIZOFRENI ER DEN mest alvorlige formen for sinnslidelse. Få blir helt friske, men om lag en firedel av pasientene har i lange perioder en ganske god sosial fungering, er uten plagsomme symptomer og greier seg i ordinære jobber. Fordi de fleste blir syke i ung alder, er schizofreni antakelig den sykdommen som representerer størst kostnader for samfunnet. I direkte (behandling) og indirekte kostnader utgjør dette om lag 5,5 milliarder kroner årlig i Norge. Det blir hevdet at forståelsen av psykiske lidelser de senere årene er blitt sterkt «biologisert». Denne trenden kommer fra USA. Og schizofreni er på mange måter arenaen hvor kampen mellom biologi og psykologi utkjempes. Inkarnasjonen av galskap!”

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/schizofreni/schizofreni-forekomst/?page=6

https://www.dagbladet.no/nyheter/bedre-behandlig-kunne-spart-oss-for-15-mrd-arlig/62705549

”Det er blitt en stor myte i samfunnet at schizofreni ikke kan helbredes. Kostnadene knyttet til lidelsen blir enorme”

http://statskoll.se/nyheter/kostnad-for-schizofreni-hogre-an-for-trafikolyckor/

”Samhällets kostnader för schizofreni högre än för trafikolyckor”

DERIBLANTHETEN

langs HERIBLANTHETEN !

Om jeg har respekt til psykisk helse og mentale lidelser ??

– JO – DET har jeg –

Mange av dere har ikke lest ALLE innleggene for VeLfErDsVaLkEr og det ”jevner seg ut” med både FOR og MOT og LANGS i løpet av løpetiden for VeLfErDsVaLkEr 🙂

– Kristenhet og rettroendeshet er kanskje ikke det mest populære blant folk flest i Norge i dag.

Mange er vel mer opptatt av å være Hedninger, Homofile eller Hypokondere enn å være rettroende kristne ?

Det ser ikke ut til at det gjør mange så mye lenger å ikke tro på vår kristne kulturarv og så kan man diskutere hva som er vår korrekte kristne kulturarv – slik den burde fremstå ut fra slik den faktisk har fremstått –  og med det forhåpninger hvordan den måtte kunne ville burde skulle fremstilles fremover for det langs sitt bakoverbelagte mot det – og det er faktisk ikke sikkert man skal rette rett tro mot de som ikke ser nytten av det for annet enn å holde seg til feil tro ?

Dessuten så er det vel ikke så nøye hva man tror på lenger i landet hos de veldig mange ?

For når alt kommer til alt

og når alt kommer til stykket

uansett fra hvor i verden en skulle måtte ville kunne hente sine guder fra

STRAX en er innenfor grensene til Norge så tror vel ALLE på velferdsguden NAV når alt kommer til stykket likevel?

Det er vel ingen GUD i verden som kommer opp mot et saftig behovsrettet vedtak om MYE penger fra NAV Norge ?

– nei – forresten – Det er jo unektelig mange som &så tror mer på sine sykdommer og diagnoser enn på JESUS i dag

Kanskje det er de man kaller for ”troende i sin trygd” ?

Diagnoser og trygd på mental helse har blitt mer populært enn JESUS i landet – og jeg tror det er DERFOR så mange ”lider” under sine diagnoser også

En ting er i hvert fall sikkert – sykeliggjøring av bagateller og sytelighet over feil verdier er IKKE spesielt RETT TROENDE

I gamle dager og da jeg var barn så lærte vi at de som hadde psykiske lidelser det var de som djevelen hadde tatt bolig i

Mye har skjedd siden den gang med både enorme pengeoverføringer til mislykkede satsinger innen psykisk helse og rus

og et stadig økende antall kasus som ikke blir friske eller friskere

Når en ser på hvor enorm satsingen på mental helse har vært og hvor få det er som blir friskere så er jeg ikke skråsikker på at min barndoms lære var ukorrekt likevel

Man kan i hvert fall ikke sånn uten videre si at min ”barndoms lærdoms” var feil fordi det var flere som ble friske den gang innen mental helse enn det er færre som blir friskere innen mental helse i dag

En ting er at det er en viss mulighet for at det er pengene som slike får i trygd som er årsakene til at stadig flere normale livskriser blir forvridde til fake diagnoser

En annen ting er at ubegavethet, talentløshet, ”lettere psykisk utviklingshemming” påklistres andre og finere navn å bli trygdet for

Dersom man skal være ærlige så må en vel erkjenne at alle med mentale skavanker er psykisk utviklingshemmede ?

Jeg vil også mene at alle som er ”svake i ånden” er ”åndssvake”

Man kan sikkert like å kalle det andre ting

men ta en spade for en spade

Det er personer som virkelig er mentalt handikappet og der både trygd og diagnoser er berettiget

DET er det ingen tvil om

Når jeg skriver om fake diagnoser så mener jeg personer som er friske nok til å sitte på internett å plage andre – personer som man ofte ser på badestrender om sommeren – eller personer som lufter hund eller bor på slektningenes landsted i Spania – slike som søker seg til diagnoser for å få beholde arven sin altså

Det er SLIKE – for slikt & slik – som blir en del kritisert under noen innlegg her på bloggen

Eller personer som har diverse diffuse lidelser som egentlig ikke det finnes dokumentasjon på og som jeg mener er ”tullediagnoser”

Men klart det finnes ubotelige sjeler i ubotelige skrotter som er da ”oppimot umulige å helbrede”

– selv om uhelbredelighet ikke finnes i en rettroendes støp

 

Musikkverket VeLfErDsVaLkER ( i bloggversjon under tittelen ”VarslingsValker” ) er nå ferdig

Dermed er mye av hensikten med bloggen &så både redigert & preparert for det & FOR det som MED det 🙂

– En del ”tillegg” forbundet til de kjørende oppgaver forestillingen VeLfErDsVaLkER har hatt på bloggen vil &så åpnes for allmenn ferdsel i løpet av 2018

For denne bloggen har hatt 3 hensikter

Å drive reklame for mine 3 musikkverk i tidsrommet 2014 til utgangen av 2018

Disse verkene er nå klare & dermed er behovet for å kjøre reklame for verkene i så måte over ved utgangen av 2018

”forsåvidt”

”HåPoTeK”

”VeLfErDsVaLkEr” ( i en tilrettelagt bloggversjon under tittelen ”VarslingsValker”)

Veldig mange innlegg er ”private” & vises ikke for annet enn ”private” andre innlegg er det passord på – men det meste vil åpnes for allmenn ferdsel etter hvert som behovet for det er reelt

Det er lange & seige forestillinger alle tre

Men det gir jeg blaffen i

Jeg liker de som de ble & DET liker hensikten til musikkverkene mine &så

Jeg håper det har vært spennede å være med her

– av & til for det

– av & til mot det

– av & til mellom det

– av & til langs det

– & av & til i det

Det kommer en del innlegg til på bloggen & de er det ikke sikkert at de blir like hyggelige for alle

Men dere vet at det er vanskelig å gjøre til lags personer som ikke har evner nok til å bli til lags

Mange er forutinntatte til det de ikke forstår for å si det rimelig enkelt

& man kan ikke alltid kreve at alle er like begavede til det å forstå

Eller kanskje det er nettopp DET man skal?

Kanskje er det for lite SKAL & MÅ & for mye som er basert på ”ha lyst til”, ”skulle kanskje”, ”burde vel” & så videre & så videre & SÅ VIDERE

Kreativitet har mest av alt med både SKAL & MÅ  å gjøre. DET er den kreatives magi

I tillegg til de kjørende oppgaver bloggen har hatt så kommer det noen innlegg som jeg vil kalle ”for i et utenom med” – & DE INNLEGGENE blir samlet opp i et ”oppsamlingsheat” for det og legges trolig ut desember 2018

Når det gjelder ”VeLfErDsVaLkEr” så er dette en forestilling & det er utdrag fra tekstene til forestillingen som er blitt lagt ut

– noen ganger i spredte & sprikende utdrag

– andre ganger som overskuddsmaterie for visse passasjer i verket

– Det sier seg selv at tekster som det både er satt musikk & koreografi til ikke alltid har den ønskede effekt uten at man hører & ”ser” det hele slik det skal være & slik det SKAL ses

Det er spilt inn mye video & mye lydfiler for ALT som er presentert her under VeLfErDsVaLkEr

Jeg har bevisst ikke lagt ut noe gratis fra selve verket & DET kommer jeg heller ikke til å gjøre

Hensikten med bloggingen til verkene har vært som ren reklame for de altså – & DET er DET det ER !!

Det er 11 roller i VeLfErDsVaLkEr & disse evinnelige ”tankestrekene” dere finner mange av i tekstene som er lagt ut fra VeLfErDsVaLkEr er ment for ”rollebytter” i de ulike setninger & avsnitt

Jeg kunne ha lagt ut notene til det istedenfor kanskje – men da hadde ingen giddet å lese bloggen i det hele tatt

Dersom dere en vant til å lese langdryge libretto eller lignende krimskramserier & synkoperte språksprelskheter fra et fra før av, så ”ser” dere kanskje rytmen i teksten mellom tankestrekene bedre

ALT i alt

Jeg har hatt det meget morsomt med denne bloggen

& det er ikke over ennå for det kjøres innlegg i desember &så

Innholdet & utdragene fra tekstene som er presentert under VeLfErDsVaLKEr er valgt ut etter et spesielt mønster & for en spesiell hensikt. DET tror jeg dere har forstått

http://blogg.improveme.se/gentemot/ er opptatt av likeverd, likestilling og rettferdighet for ALLE

Og spesielt er bloggen opptatt av likeverd for de grupperinger av både skrott & sjel som er minoriteter

Og minoritetene er ikke alltid de DERE tror er minoritetene og de mest ”trengende” slik sett for sine slike sett & slikt sett

DET har sikkert alle dere som har orket å lese hele innleggene her forstått – dersom dere har likeverd og likestilthet iboende i dere

”VarslingsValker” som har kjørt som ”substitutt” for VeLfErDsVaLkEr på bloggen gjennom 2018 er altså en tilrettelagt bloggversjon for teXtene til musikkverket VeLfErDsVaLkEr som sprikende, ”spedte” og spredte utdrag av verket – og ellers i så måte for DEN måte – løsrevne avsnitt til det og til det som fra det

VarslingsValker har kjørt i et reklameøyemed for VeLfErDsVaLkEr på bloggen i ulike etapper siden nyttår

Det er satt lydkulisser og koreografi til alt materiale tilknyttet både bloggversjon og moderverket i løpet av 2018

Dersom det er noen som ønsker å kommentere innholdet her så kan det gjøres i kommentarfeltet som det er henvist til i innlegget

Det må oppgis fullt navn, adresse og gyldig mailadresse ved alle henvendelser til bloggen

Bloggen betrakter alle anonyme på nett som personer som enten lider av ”identitetskriser” eller ymse former for ”personlighetsforstyrrelser” – eller en kombinasjon av begge deler

For enten står man for noe i det som i egentlig person eller så står man ikke for noe mellom det som uegentlig person

DET burde være temmelig greitt

Jeg står inne for alt materiale lagt ut i forbindelse med verkene mine som finnes her på bloggen per dags dato

Ukorrekt materiale eller falske kopier på andre nettsteder enn bloggen dere leser nå står jeg ikke inne for

Det er ikke mitt materiale og det tar jeg heller ikke ansvar for

Det er innspilt svært mange videoer for musikkverket VeLfErDsVaLkER og de andre verker som har kjørende oppgaver her

Komplett materiale til verkene må det betales for ved henvendelse til bloggen sin kontaktside

Bloggen anser det som har vært lagt ut i forbindelse med verket VeLfErDsVaLkEr ( i en tilrettelagt bloggversjon som ”VarslingsValker” ) som ”prøvesmaking” i et reklameøyemed for musikkverket

– og DET er DET det ER

 

 

Når det gjelder misbruk av innhold av bloggen så har bloggen nevnt dette før i innlegg relatert til ”VarslingsValker” – er en misbruker kjent for bloggen benyttes personalia for denne ene misbruker helt til ALLE misbrukere har betalt og gjort opp for seg

Kopier av innholdet uten skriftlig samtykke er per dags dato 2500 per dato kopiene har vært publiserte

For kopiering av bilder uten samtykke vil det bli krevd 150 000 per bilde som er kopiert uten samtykke av meg ( Svenn Dybvik ) på forhånd

Bloggen publiserer også navn til venner – venners venners – etc etc etc av eventuelle misbrukere som er på en eller annen måte knyttet til eventuelle misbrukeres konto – det kan være alt fra en eventuell misbrukers ”likere” på instagram eller facebook etc etc etc

Bloggen kontakter også arbeidssted, utdanningssted og annet dersom bloggen politianmelder misbruk av innhold på blogger tilknyttet meg ( Svenn Dybvik )

Er en eventuell misbruker uføretrygdet kan bloggen kontakte NAV, leger eller andre for å kartlegge årsakene til vedkommendes misbruk og om det er forsvarlig nok at vedkommende har den frihet den har ved å sitte på internett

Dersom misbruker har mentale handikapp kan verge eller ”foresatte” holdes økonomisk ansvarlig for misbruket

Bloggen kommer tilbake til en rekke ”for-holdninger” som nevnes i dette innlegget i regi åpningen av ALLE passordbeskyttede innlegg på bloggen

Min egen IT-dugnad ”interrobangIT 2011-2015” drev omfattende kartlegging av hva personer som fikk betalt for sine psykiske lidelser var og hva de gjorde på internett

Det ble også drevet i stor skala sporing av kriminelt nettbruk hos trygdede personer i det samme tidsrom

Det er mye av dette arbeidet som har vært gjenstand for de kjørende oppgaver tekstene til mitt musikkverk VeLfErDsVaLkEr har hatt på bloggen

Men mye av bakgrunnsmaterialet til VeLfErDsVaLkER har likevel vært utført gjennom å oppsøke miljøer der jeg har visst at der finnes mye ”fake trygdede” kasus – hva de driver med – hva slags interesser slike har – hvilket språk og formuleringer de benytter om sine egne og sine andre 🙂 & hva de hadde vært eller ikke vært DERSOM de ikke hadde skaffet seg akkurat den eller den eller den eller den men ikke den den den diagnose som gir de rimelig godt betalt for å gjøre oppimot INGENTING – utenom en viss syting og klaging og forulempelse av friske og sanne og sunne retninger innen sine livsanskuelser da

– OG –

Jeg er sterkt kritisk til at både ”staten” og ulike interesseorganisasjoner driver med mange tiltak som ikke har hatt noen effektiv helbredelse på den gruppe mennesker som omtales en del i tekstene fra musikkverket VeLfERDsVaLkER

Det drives med for mye ”kunstneriske aktiviteter” og ”kosenettosysler” som ikke fører denne gruppe mennesker til friskhet og sunnhet

Jeg mener at det er for mye sykeliggjøring av bagateller hos veldig mange

& man kan ikke bruke dette slitte argumentet som at ”alle tåler ulikt”

Det holder ikke lenger

Et sted må grensene gå for hva og hvordan noe som er ”fakelicious FOR-seg-gjort-sykeliggjort” skal opphøre å være det &  hvordan VILJE til å bli friskere er det vesentlige i deres både sjel og skrott

VeLfErDsVaLkEr er dog skrevet i et viss humoristisk style & stuffings. Og koreografien til verket er meget morsom – i hvert fall ut fra min egen sans for humor 🙂

MEN jeg mener i alvor at det er for lite fordommer – for lite skam – og for lite innsyn i hva alle disse kasus som påtar seg ulike fake psykiske lidelser  og som mottar trygdeytelser for det – bruker sin ”fritid” til

I og med at det ikke drives nok kartlegging og overvåkning av hva alle disse uføretrygdede og de som mottar penger fra NAV TRYGD bedriver med på ”fritiden” og når ikke myndighetene eller legene ”ser det”

– så mener jeg

& DET mener jeg

At diagnosene slike har klart å skaffe seg NEPPE er troverdige

Denne betalte ”fritiden” hos de som mottar penger fra staten for sine mentale handikapp eller kall det gjerne ”psykiske lidelser” er ikke kartlagt grundig nok

– og DERMED er det for lite forutsetninger å tildele denne gruppe kasus så enorme pengebeløp fra staten som det blir gjort ut fra den uspesifiserte ”fritid” mange av disse bedriver

Jeg tror ikke personer med psykiske lidelser blir friskere av å være på internett blant andre

De har jo ikke godt av å etter normale forutsetninger å sosialisere seg på en arbeidsplass mange av de – og  det er jo derfor de er uføretrygdede også skulle man da tro? – så hvorfor skulle de da ha ”plutselig talent” til å være sosiale på andre  måter??

De har i hvert fall ikke GODT AV DET på den måte som andre og friske har RETT til det sett i et perspektiv ut fra ansvar, moral og normal folkeskikk

For dette har med ansvar å gjøre

De aller fleste psykiske diagnoser har en eller annen innebygget ”forståelse av hva den eller den diagnosen som de har innebærer” med henhold til oppfattelsesevner og derav ”manglende ansvar” som del av slike sykdom

Egenforståelsen av ”ansvar” er ikke forutsigbart nok for deres omgivelser og de mottar trygd som en del av dette – dermed må man kunne få diskutere en innstramming av hvilke oppgaver slike skal få drive med på sin uføretrygdede fritid

Økt kontroll og overvåkning av hva etter min mening fake uføretrygdede med mentale lidelser bruker hverdagen sin til ville fått bukt med en god del trygdemisbruk

Penger som kunne vært benyttet på de som reelt er syke og som er trygdet fordi de reelt ikke har den evne til å være ”uuføretrygdede”

Klarer ”noen” å logge seg inn og ut på sine kontoer og sitte på nettet døgnet rundt for å plage andre så er – uansett hvordan man liker å se det – disse friske nok til at de vet hva de gjør

Man kan ikke bruke argumentet for at ”de er da bare syke trygdede kasus” – nei – klarer de å logge seg inn og ut VET de hva de gjør! – og klarer noen trygdede å sitte å løfte halvliterglass opp til kjeftene sine og fylle seg med sprit og alkohol hele sommern så er de ikke syke nok til å kunne kalles ”fysisk handikappet” heller etter min mening

For tvilen skal ikke komme snylterene til gode

TVILEN skal komme staten til gode!!

Interesseorganisasjoner for psykisk helse og rus og ymse ”tiltak” innen psykisk helse og rus burde først og fremst bruke sine midler de får av staten til å verne samfunnet mot de uheldige virkninger psykiske kasus og rusrelaterte kasus kan ha på sine omgivelser

DET bør være jobb nummer 1

Dernest kan man vurdere diverse ”lekestuer” av ”miljømessige årsaker” & som ”kosenettotrygd” & ulike sosialiseringsprosesser hvilken virkning dette har hatt for helbredelse av denne gruppe mentalt handikappede kasus

Etter min mening har dette vært totalt bortkastede midler og har bare fungert som en ”dobbel trygdeutbetaling”

Hvorfor skal de som sliter litt psykisk ha ”kunstrom” , ”billedterapi” og leke ”skapende sjeler i mentalt handikappede skrotter” ??

Det de med psykiske lidelser trenger mest av alt tror jeg er å lære å kjede seg & å få oppdragelse av fagpersonell til å rette seg etter de normer og moralske aspekter man har i et samfunn

De behøver mest av alt oppdragelse, disiplin og måtehold

Pluss kurs i pengebruk kunne også være et bra tiltak for de

Meldeplikt om hva de foretar seg på sin ”trygdede fritid” burde være inkludert som vilkår for slikes utbetalinger av trygdeytelser

DET burde være en ypperlig måte for forXempel NAV til å gå i sømmene hva denne gruppe mennesker driver med i sin EGENTLIGHET og hvordan denne EGENTLIGHETEN skal bistå de med å gjøre de friskere

Det er ikke rettferdig at trygdede skal få så mye støtte til ”sine lite tilfrisknende  interesser” uten at disse ”interessene” har noen effekt i vedkommendes  ”helbredelsesaspekt”

Det får betalt for sine lidelser gjennom sin trygd og DET burde de klare seg med

Har de lyst å starte noe ”spennede” så må vel de som alle andre bruke sine midler på sine interesser å ikke la staten sørge for at de får sitte å leke femterangs kunstnere blant sjetterangs venstrevridde terapeuter

– det finnes mange organisasjoner som i slags ”kristen-light ryggdekning” bistår personer med mat, klær og ”gavepakker” slik at disse kan bruke all trygden sin på rus og andre ”tekniske trollerier” og slik at de kan sitte på nettet uten at deres nettbruk er i tilstrekkelig grad kartlagt nok med henhold til om dette er gunstig for helbredelse av diagnosene som kasusene er trygdet for – eller mottar midler fra staten for

Jeg mener at personer som er uføretrygdede på grunn av psykiske lidelser må legge ved dokumentasjon på hvordan slike lidelser kan påvirke deres bruk av telefon, internett og andre ting dersom de skal ha telefon eller tilgang til internett

Det burde vel ikke være så stor forskjell i lovverk vedrørende straff for de som kjører i ruspåvirket tilstand i sammenligning med personer som sitter på piller med psykiatriske diagnoser og har en stor tilgang til allmennheten uten å være ”klare nok” til å ta det ansvaret dette innebærer vel ?

DET kan være vanskelig å kontrollere selvfølgelig 🙂

Men at man kan bruke tvangsparagrafen innen psykisk helse og rus til å ”justere opp” en del av dette tror jeg så absolutt hadde vært mulig

Og dersom legen disse har da mener at de ikke er til fare for andre lenger så må de ut av sin trygd og tilbake på ”basisbeløp” fra NAV

DET hadde nok nyttet tror jeg !!!

Man må analysere behovet for om alle disse ”tingene normale har i et samfunn” fører til en ekstra belastning for samfunnet dersom psykiske syke tar i bruk de samme tingene – internett og sosiale media er et godt eXempel på akkurat det

Lovverket har ikke tatt høyde for at en etter hvert stor del uføretrygdet befolkning med mentale handikapp de seneste tiår har fått en ufordelaktig tilgang til tjenester over nett som undergraver både den diagnose slike har og hvilke momenter dette er uheldig for andre i samfunnet på

Internettleverandører og teleselskapene bør ta et større ansvar i det å tildele tilgang til nettbaserte tjenester og telefoni til personer som tross alt er betalte av samfunnet for å i liten grad være skikket til samfunnet. Jeg går da sannelig ut fra at alle de som er uføretrygdet 100% på grunn av psykiske lidelser faller inn under denne kategorien?

Det er snakk om rettferdighet folkens!!

For hvorfor skal personer som er trygdet fordi de ikke klarer å ta vare på seg selv likevel få lov å sitte å ”ta vare på seg ute blant de andre” på internett uten kontroll og tilsyn?

Dessuten har det vært for mye snakk om i media rettigheter og vern av psykisk syke uten at behovet for å verne samfunnet mot de aspekter diagnosene til disse som har psykiske lidelser har som uheldig effekt for andre i samfunnet

Bruk av nettbaserte tjenester hos psykiatriske kasus og hva dette medfører av uheldige virkninger for samfunnet er ikke kartlagt godt nok

Jeg er klar over mange er uenig med meg i dette. Uenigheten består mye av at man bruker argumentet ”de må da få være som alle andre”

Men DET blir feil !

Da har ikke kritikerne tatt med hva diagnosene til disse innebærer

For det er da sannelig ikke slik at ”noen” kan ha en diagnose uten at den diagnose de har påvirker omgivelsene som disse som har disse diagnosene utsetter samfunnet for – ikke bare i for av til dels store utbetalinger i penger fra NAV –  men også  i manglende ansvar for sine handlinger

Dersom man skal løsrive individets rolle for sin diagnoses ”behagsprøvelse” så er det vel det man da helst kan kalle ”behovsprøvd trygdemisbruk” ??

Hvorfor tror dere at flere lesere havner på nettsteder opprettet av den psykiatriske pasienten og NAV trygd kasuset Jonathan Alexander Stensvold Hol dersom dere googler en del begreper som finnes på mine blogger ? – Jo – Det er FORDI han har en psykisk diagnose – Og HVORFOR tror dere lesere at dersom man googler min datter Josefine Lykke Walla så havner en på nettsteder – blant annet rssing.com Jonathan Hol – opprettet av den psykiatriske diagnosen og 5 år innlagt på Blakstad kasuset Jonathan Alexander Stensvold Hol ? – JO – DET er FORDI han har en mental diagnose han sitter å oppretter stalkersteder for å gjøre seg spennende på de friskes bekostning. Akkurat slik bloggen her beskriver de med psykiske lidelser så er Jonathan Hol selve prototypen på det mye av tema i VeLfErDsVaLkEr vedrørende ”mentale lyter” handler om – Ikke noe av materialet på rssing.com er fra meg. All skiten der tilhører Jonathan Hol, Bogstadveien 30a, 0355 Oslo. Og han kan påregne seg et erstatningssøkmål fra dusinvis av personer som ikke er enige i at materialet han har kopiert er hverken korrekt fremstilt eller korrekt gjengitt! – det er mange fra ulike deler av verden som kommer til å rette sine saker mot Jonathan Alexander Stensvold Hol som følge av hans nettkriminalitet – både på det ”lyse nettet” og på det mer ”mørkere nettet”! – MEN siden han har en psykiatrisk diagnose så klapper myndighetene han for mye på skulderen og lar han få sitte der med den psykiatriske skrotten sin full av penger fra den norske stat og med en maskinpark for nettrolling betalt av NAV – Er det virkelig noen som mener at det å få sitte å plage mindreårige jenter på kiwi.no under psevdonymet ”djimango” og en rekke andre fake identiteter Jonathan Hol har opprettet på en stort antall nettsteder betalt av NAV er RETTFERDIG bruk av midler fra NAV trygd ? – Og er det forsvarlig?? – Bør ikke teleselskapene og internett leverandører også vise et større ansvar for å ikke la psykiske kasus sitte på nettet når de tross alt er betalt av staten for å være trygdet med til dels alvorlige mentale diagnoser ? – Jonathan Hol har en utall antall telefonnummer som har blitt benyttet i alt fra telefonterror til  kvinner til bruk av alvorlig nettkriminalitet – Jeg har snakket med både feminister og ”ymse annet sakspersonell” som burde vite bedre enn å jatte med psykisk søppel på nettet som burde vært tvangsinnlagte – De godtar overgrep fra mentalt handikappede personer for de er politisk korrekte konfliktskye puddinger i konsistensen. Det er en del av sannheten. Dessuten har disse ”konsekvenser av konsistensen” en umoralsk forståelse av at det er synd på slike som Jonathan Hol – Selvfølgelig er det ikke det. Og det er en typisk holdning blant de som forsvarer overgrep mot mindreårige at ”det er synd på de” og i det går jeg ut fra at det ligger en ”aksept” for den trussel personer med psykiske diagnoser har i et samfunn. Det er få andre måter å se det på om en skal gå  det etter sømmene… – Hadde alle disse venstrefeministpopulister SETT den dokumentasjon som ble levert politiet så hadde de SPYDD!! – Der var nedlasting av bilder og en pervershet som burde alene tvangsinnlegge slike personer umiddelbart! – OG alt sammen i et sammensurium av kokkoide forestillingen av såkalte personer med lettere psykiske diagnoser på internett… – Ja – Hvorfor tror dere at så mange kommentarfelt på nettet er overfylt av søppel fra psykiske diagnoser ? – JO – DET ER FORDI disse har mentale diagnoser som NAV betaler de jævla godt for !!! – OG DET ER ypperlige bekreftelser for de tema som kjører på bloggen at ting & tang er akkurat slik VeLfErDsVaLkEr beskriver &så 🙂 – Hadde Jonathan Hol vært frisk – eller hatt et tilsynelatende ønske om å bli friskere – hadde han vært kreativ og oppegående – og ikke bare et trygdet kasus med mentalt handikapp – SÅ ville han selvfølgelig ha konsentrert seg mest om å bli frisk – skape noe selv – og slutte med både feedingen og stalkingen – MEN – og som nevnt før i innlegget : Det er FORDI de har psykiatriske diagnoser de oppfører seg som de gjør og DERFOR er de det de er – nemlig psykisk søppel som reker rundt på nettet godt betalt av NAV – akkurat slik som Jonathan Alexander Stensvold Hol født 31. mars 1980 ER – og som en rekke andre &så som vi har sporet ER – OG vi kommer til det som VI KOMMER MED DET! – Bloggen kommer tilbake til dokumentasjon fra stalkeren og feederen Jonathan Alexander Stensvold Hol samt et knippe uttalelser fra politiet ved Stig-Arne Oma ved Asker og Bærum politidistrikt senere i VeLfErDsVaLkEr – for tro ikke at manglende innsats til saker betyr manglende utsats hos VeLfErDsVaLkEr

Uføretrygdedes nettbruk på ”fritiden” bør være med i vedtakene de får med henhold til sine diagnoser der man &så analyserer trygdeytelser ut fra hva disse bedriver med på ”fritiden” og om slikes aktiviteter er i konflikt med hva disse faktisk får sine trygdeytelser for – Hensikten med trygdeytelser for slike bør utelukkende være å helbrede de – eller å gjøre de friskere – dersom de hverken blir helbredet eller friskere av det de bedriver med når de mottar trygd bør de nektes adgang til sysler på ”fritiden” som ikke bidrar til mer friskhet for de – og ”for de” som ”blant de” – klart at når mange trygdede med psykiske lidelser sitter døgnet rundt på internett ER slikes bruk av internett en ikke liten del av personligheten og ”sykdomsforløpet” hos de – langt mer enn hva noen minutter hos en eller annen lege tilsier av innsikt & innsyn med henhold til hvilke retninger slikes personlighet er representative for mestedelen av  den tiden de er betalte av staten for i form av trygdeytelser – Slike personers ”fritidssysler” fanges sjelden opp i vedtakene som de mottar trygdeytelser for…

Politimannen Stig-Arne Oma ( ved Asker og Bærum politidistrikt ) hadde jeg en samtale med vedrørende nettkriminaliteten til diagnosekasuset Jonathan Sander Stensvold Hol ved flere anledninger gjennom 2013 – Blant annet satt sønnen til Dag Hol ved flere anledninger å runket utenfor min dør der jeg den gang bodde – enten fordi han er kokkoid eller fordi han er homo 🙂 – eller en kombinasjon av begge deler 🙂 – Jeg gjorde &så opptak av samtalen med Stig-Arne Oma og blant annet sa Stig-Arne Oma dette :

” Sønnen til Dag Hol er jo ikke frisk . Han er en sånn typisk en som faller mellom to stoler” ( dernest brettet politimannen ut om billedkunstneren Dag Hol sin sønns mange diagnoser og innleggelser på åndssvake-anstalten Blakstad utenfor Oslo )

I og for seg var det merksnodig at en politimann så enkelt gjennom en samtale kunne ledes til å brette ut om taushetsbelagte opplysninger slik Stig-Arne Oma gjorde – men det var fra min side bare nok en ”affirmativ glede” at selv politiet er ikke alltid pelset til å utføre de tjenester de er betalte til og at de ikke kan lovverket godt nok mange av de

Her er opptaket av samtalen med Stig-Arne Oma i korte utdrag :

” Vil det si at slike som faller mellom to stoler får gjøre hva faen de vil ? ” ; spurte jeg da

” Det er dessverre vanskelig å gjøre noe med slike . NAV tar ikke nok ansvar de heller… ” ; fortsatte Stig-Arne Oma

” DU mener da at de som er svake i ånden har andre rettigheter enn oss friske ? ”

” Det er vel slik det er ” ; svarte Stig-Arne Oma

” Jeg går ut fra at ”svak i ånden” er det samme som ”åndssvak” og at politiet lar slike slippe å stå til ansvar for sine handlinger . Det er det langt på vei du sier ; sa jeg da

Og jeg fortsatte…

: Men HVOR ”svake i ånden” ER personer som oppretter dusinvis av kontoer , foretar en god del datatekniske operasjoner selv på IP-adresser sporet til åndssvakeanstalten Blakstad i Asker ? Er det ikke slik at det her dreier seg om tvilsomme diagnoser og manglende grensesetting hos sønnen til Dag Hol og at man lar samfunnet betale for han selv om han ikke er sykere enn at han til og med i brev beklager sine gjerninger til meg ? DA vet han jo hva han gjør – ikke sant ?

” Det kan du godt ha rett i ” ; svarte da politimannen

Slike kasus som Jonathan Alexander Stensvold Hol TØR nok ikke å bli nok frisk – fordi dersom han blir frisk ”eller friskere” mister han pengene han får fra NAV til å kunne sitte på det lyse nettet og det mørkere nettet med sine kokkoide forestillinger som livsbedrag som medfører nettkriminalitet – DET er DET som er sykdommene hos veldig mange slike personligheter – og hva koster vel ikke det samfunnet ?

( se liste over kostnader lenger oppe i dette innlegget ) )

Det er klart at organisasjoner eller ”tiltak” som ikke tar ansvar for den belastning personer med mental lytebefengthet kan ha ute blant normale i samfunnet må miste tilskudd og støtte de har økonomisk – mentalhelse.no er et slikt sted. Dersom mentalhelse.no ikke klarer å ivareta sitt ansvar med utilregnelige kasus bør man se på tilskuddssordningene slike særgrupper har og som statsstøtten slike og andre ”bedrifter for særgrupper” har som ikke klarer å holde styr på sine medlemmer – Mental helse og de som driver ymse lignende interesseorganisasjoner for psykiske hele – aktivitetsteder etc etc etc – bør først og fremst bruke midler på å verne samfunnet mot de uheldige virkninger og belastninger psykisk helse påfører samfunnet. Dernest må de selvfølgelig få holde på med en del ”kosenettotrygd” aktiviteter men bare dersom det er dokumentert ”TILFRISKNENDE”effekt for disse at tiltakene har noen REELL nytte for slikes diagnoser for samfunnet sett i et lønnsomhetsperspektiv – Medlemmer og ”klientell” på slike plasser og på slike tiltak har jo tross alt trygd for å skjøte sin hverdag økonomisk så jeg synes man skal kunne diskutere om tilskuddene slike får ”utenom” gjennom en del tiltak og aktivitetstilbud er nødvendige og om de ikke bare fører til flere belastninger samfunnet har med personer som er under båsene ”mentalt handikappede kasus på trygd” – Etter internett og sosiale media sin inntreden og dataspilling, dating, etc etc etc etc så kan slike organisasjoner og særinteressegrupper ikke lenger bruke det der med ”ensomhet” og nødvendighetene med ulike mer eller mindre unyttige sysler som  ”SOSIALISERINGSMODELLER” for de som sliter innen psykisk helse og rusrelaterte kombinasjoner – til DET som FOR det – På de fleste steder drevet i regi diverse påfunn og ”rariteter” for psykisk helse er det NETTOPP bruk av internett og innkjøp av maskinpark som har vært det rådene tiltak gjennom flere år. Nytten av dette har vært svært liten sett opp mot de omkostninger dette har hatt for samfunnet i alt fra mentale handikappedes ”nettrolling” til dataspilling uten synlig og målbar helbredende effekt for denne gruppe – Tiltak innen diverse såkalte kunstneriske gjøremål og lekestuer innen ”billedterapi” og mye annet lignende ”kunstgunst” betalt av staten har heller liten elelr ingen effekt på denne grupper med trygdede – ”Kjedelig hardt” fysisk arbeid der slike unngår å bruke for mye av sin betalte fritid av staten som påminner de om deres mentale handikapp – som de tross alt er trygdet FOR – er nok en mer fornuftig vei å gå for å få denne gruppe bedre rustet til å ta mer ansvar for både sitt indre og sitt ytre i det samfunn som betaler de for sine lyter – OG Jeg tror det så absolutt er flere enn jeg som nærmest spyr av snyltende kokkokasus med lettere psykiske sykdommer og deres trauste resonnement ”at man tar ikke psykiske sykdommer på alvor eller det at man snakker for lite om psykiske helse” – – Det er vel knapt noe det snakkes mer om enn psykiske lidelser og DET i seg selv tror jeg skaper flere og flere MED psykiske sykdommer – Den formidable økningen av unge uføre i Norge de seneste årene kommer for en stor del av at det er for lett å snakke om psykiske lidelser på en slik måte at de får seg ytelser i for av trygd for det – og blir diagnostiserte FOR DET – Begrepsinitialene for hvordan de presenterer sine fakes &  diagnoser som ”lidelser” , ”misnøyer” eller ”segmenter av ofte usannsynlige bakgrunner de mener å ha hatt” er lettkjøpte løsninger – og viser mest av alt – hvor dårlig rustet både leger og ”omsorgsvesenet” ER med henhold til begrepsSANNHET & BEGREPSSUNNHET !

”særgrupper av sammalte sykeliggjøringer”

Jeg tror det er for mange særorganisasjoner som har fått lov til å mase seg til for mange midler fra samfunnet uten at dette har tjent til fellesskapets beste – Hensiktene har vært en sykeliggjøring for sine egne ”egennytteligheter” – Mange av disse særgrupper er udemokratiske og lever ikke for mangfold og rettferdighet – De tenker bare på likeverd og likestilling KUN for sine likesinnede – og de opptrer som ”flokkstyrte epidemier” på sine sosiale media for å få ”likes” for sin ensporethet og manglende evner til å undersøke flere sider av en sak

” ikke noe for noe men som noe fra noen ”

Jeg spyr hver gang jeg møter rusmisbrukere som mener at de har blitt rusmisbrukere på grunn av dårlig barndom eller vanskeligheter i ungdommen… – Makan til stigmatisering av sitt tilbakelagte på altså !! – Man er da ikke NØDT å bli rusmisbruker FORDI man har hatt det vanskelig. Det er bare de ukreative og personer som mangler moralske karaktertrekk som lar seg rive med å bli sitt NOE på grunn av at de mener at de har hatt sine NOEN  som passer inn i deres NOE å ha BLITT til NOEN for

2. mosebok 23:1-2

1 Du skal ikke sette ut falske rykter. Gi ikke håndslag til den som er skyldig, så du blir et urettferdig vitne!
  2 Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten.

: Det er en del mennesker disse 2 versene fra 2. Mosebok i bibelen passer veldig godt for !! – og akkurat DET skal bloggen komme tilbake til i andre innlegg!

…for SANNHETEN er alltid rettroende & sunnheten er for det meste rettskoende… – er DERE LEI av innhold fra teXtene til musikkverket VeLfErDsVaLkER her på bloggen ??? – Tja – DET er jeg &så. Så spesielt er dette musikkverket ikke & det blir mye ros til både psykisk helse & rus i slutten av verket – så det er mye å ta for seg med det i & mot det med seg mellom på 🙂 – Utenom teXter til VeLfErDsVaLkEr så er jeg ikke så opptatt av hverken psykisk helse eller rus. Det interesserer meg ikke SÅ mye. Det er heller ikke slik at jeg i hverdagen hverken har venner eller nære bekjente som er inkludert i hverken psykisk helse eller rus. Og DET tror jeg ikke jeg hadde ønsket heller… – For ” Like Lyter Leker Best ” – langs ” SANNHETEN ER ALLTID RETT LOENDE ” 🙂

Jeg har ingen nære venner som er uføretrygdede heller og jeg kunne ikke tenkt meg å satse på en partner som var trygdet eller hadde lyter heller – for de med lyter passer best sammen med de som har lyter og de som er friske passer best sammen med de friske – DET er da rimelig LOGISK!!
Hedninger, Homofile eller Hypokondere interesserer meg heller ikke så mye – Det er ikke mitt bord noe av det – men andre må gjerne dekke og dikkedikkeslikke bordene for det slik jeg faktisk &så dekker og dikker bordene til det gjennom VeLfErDsVaLkEr – – & jeg er ikke så negativ til ”ensporet mangfold” SLIK det tilsynelatende kan se ut som ut fra de utdragene av musikkverket som hittil har vært presentert på bloggen som ikke er passordbeskyttet – det jevner seg kraftig ut med MOT & FOR – ut mot slutten av verket-  bare så dere vet det! – nei – da er det mange andre ting som interesserer meg mer. det er da mer spennende ting å interessere seg for enn et langdrygt musikkverk på over 2 timers varighet – jeg liker klassisk musikk og spesielt opera og jeg liker friluftsliv og er mye på en del extreme turer på extreme måter vil vel noen si. og og og for og & og jeg spiller fiolin og jeg synger. og jeg har drevet en av verdens beste it-dugnader ( ”interrobangit” ) som jeg er veldig stolt av – og den dugnaden drev ikke ”bare” med sporinger av uføretrygdede kasus og snyltesyke skabeloner med fakelicious diagnoser heller – OG jeg er glad i min bedre halvdel & setter man det sammen så blir det jo en todelt best heldel 🙂 🙂

MEN jeg er opptatt av likeverd. Jeg er opptatt av likhet for lovverket. Jeg er opptatt av ”likestilthet” som forutsetning for rettferdighet – og jeg er opptatt av at alle sider av en sak skal belyses med ALLE sine sider – OG jeg er opptatt av MORAL og ”moralfag”. Jeg er opptatt av at det skal lønne seg å være sann og det skal lønne seg å være sunn i motsetning til det å være usann og usunn – Man skal ha respekt til mangfold. Man skal ha respekt til mangfold dersom mangfoldet er SANT og dersom mangfoldet er SUNT – Man skal la alle gjennom respekt til mangfold få komme til sine syn på flere sider av en sak før man uttaler seg ut fra ensporethet og manglende forutsetninger til å forstå en sak sin mangfoldighet. Har man ikke evner eller begavelse til å forstå DET så har man kun sin ensporethet å takke for at man ikke er begavet nok TIL det – For selv forståelsen av ”mang-foldighet” har også med talent å gjøre! – OG klarer man ikke å ville skaffe seg nok informasjon om et saksforhold til å vite om saken fra flere sider så er man ikke verdige til annet enn sin ensporethet og må ta sin respekt for manglende interesse for mangfoldets irettesettende karakter derav, derfor og dermed – Det ligger i alle sakers iboende som ”innebygget” natur at retten til å VITE saken ligger i forutsetningen til å FORSTÅ saken – Ærlighet og sannhetssøken er verdier som ikke er forenlige med det å ikke ville forstå en sak sin flersidighet – Nekter man å innlate seg med andre sider av en sak så må man ta konsekvensen av at de sidene av en sak som man ikke finner grunn til å undersøke nærmere kan ha sannheten i seg og bli brukt mot den eller de  som ikke enten har villet forstå flere sider av en sak – eller de som ikke evner å forstå flere sider av en sak – Manglende evner til å forstå en sak sin flersidighet er ingen unnskyldning dersom man er med på det via for eksempel ”likes” eller ”medjattendeshet” for sin ensporethets skyld ute blant visse sosiale media heller… – OG jeg er opptatt av at forutsetninger til forståelse teller mer enn manglende forståelse ut fra manglende forutsetninger og jeg er opptatt av det faktum at ikke alle har de samme evner til å nærme seg sannheten og spesielt ille blir DET når dette er personer som er betalte for å nettopp BURDE HA forutsetninger til å forstå det de har så godt betalt for å BURDE FORSTÅ 🙂 – OG AKKURAT DET skal felle en del fliser og flekke en del formler fremover på bloggen. Så forvent DERE nøyaktig det som DERE har visst skulle komme hele tiden !!! – & som ” FOLKEOPPDRAGELSE ” 🙂

: For det er en spesiell sak jeg lenge har tenkt å ta opp her…
…det er for så vidt flere saker som skal ”luftes” i dette innlegget – som blir bare lengre og lengre og lengre i innhold frem til jul – DETTE innlegget – ser det ut som… – Det er mange som henger seg på rykter, sladder og løgner og til og med ”liker” det på sosiale media – men når det starter å få konsekvenser som at de mister jobb – ikke får brukt sin utdanning – og deres navn blir relatert opp mot det de har ”liket” av løgner på grunn av de har støttet falskhet og feighet – SÅ tror jeg nok at det er få som tør å stå ved sine ”likes” og sympatier… – …når det kommer til STYKKET! – For den som ikke er modne nok til å fremskaffe informasjon om alle sider av en sak har KUN seg selv å takke for det!! – Rettslige sammenhenger er nok det som får stoppet utyet & midden på de fremover… – og når det koster PENGER for de å måtte bevise løgner de ikke kan bevise – SÅ blir det morsomt å se hvor sterk ”sympatiene” for å lene seg til feil side til en sak ER hos de og hos de som AV de –  uten å ha undersøkt om det finnes andre versjoner av saken eller sakene… – Det er da korthusene og livsløgnene til ”wannabees” slekter med stor W faller sammen på reputasjonens alter 🙂

Og la oss ta en for en… ( fortsettelse følger )

OG det er viktig å la alle sider av en sak eller et saksforhold – kall det ”saksforholdning” legges frem på bordet – ”Mange” har fått holdt på lenge nok i sine ensporede versjoner – i tro om at det ikke finnes grenser hverken hva angår antall år eller antall løgner og falskhet de sprer for å forsvare og skape ryggdekninger for seg selve – og langs etter de hos sine andre for sin skadefrohet innad hos de selve blant korrumperende mellomlegg som utad hod de andre – fordi de er mislykkede talentløse puddinger – og fordi de ikke har så veldig mye annet å skape seg alibi langs sine livsløgner med enn å lyge til seg omstendigheter – sine omstendigheter som hverken aldri har funnet sted eller som er korrekte DERAV, DERFOR og DERFOR – Og dersom ”noen” mener det motsatte så tar vi det mer enn gjerne rettslig – gleden blir så definitivt på GENTEMOT sin side 🙂  – Men ta helst med dere personer som ikke er trygdet med alvorlige psykiske og fysiske diagnoser helst da 🙂 – For en ting er at ALLE mine motparter gjennom årenes løp per dags dato er trygdet med diagnoser – DET i seg selv sier vel det meste 🙂 – ja – noen tar til og med livet sitt fordi de hadde for mye livsløgner og ”mentale handikapp” å skjule innsyn i sitt og sine på – for dere vet at når livsløgnene og ”den rillerensende reputasjon” blir for stor i en del ”wannabees” slekter med stor W – så er vel selvmord eller ”diagnoser” eneste utvei for å ikke tape for mye ansikt utad ? – …eller forresten – Det finnes noen måter til – forXempel det å ”dikte” seg til flere likes på instagram ? – eller å prøve å skite i eget reir for å skaffe seg fake offerroller å tjene litt eXtra penger på ?? – Men la oss se HVEM av dere som er pelset nok til å ta støyten og til å forsvare det utspekulerte falske når ting kommer til stykket for å lette på TRYKKET 🙂 – Greitt nok noen kan kanskje henge seg på løgner, ensporede rykter & fakelicious offerroller en stund – men når de mister jobber – mister oppdrag – mister penger på det – SÅ skal vi se HVEM som er pelset nok i skrott & sjel til å fortsatt skape ryggdekninger & ”likes” for det falske – for det ”dikteriske” usanne og for det useriøse usunne!! – For mange har fått ”holdt på lenge nok” og min IT-dugnad har jobbet siden sommeren 2016 med kartlegging og omfattende sporing av det saksforhold som legges ut i dette innlegget – og tro bare ikke ”private” instagram kontoer skjermer min ”IT-dugnad” for innsyn mot hvem som har liket dere og hvem som har kommentert dere. GENTEMOT har total oversikt over ALT dere ikke en gang i deres fjerneste fantasi trodde det var mulig å spore opp!! – Det er hanker av grådighet & griskhet til å fremstå for verdier som ikke er forenlige med hverken det sanne eller det sunne både blant en del psykiske lidelser hos en del av dere og det er ikke ”bare” blant pubertetsmessige lesbehesper i all sin ensporede miljøbetonte trass heller… – …DET er grådighet & uforskammethet det dreier seg om hos dere – Og jeg tenker på puddinger som fremstår i sin tro som inkarnasjonen av sitt smiskerike utad men som er er hykleriske hanker av  motbydelighet når det kommer til PENGER og ”posisjoneringsmodeller” innad som utad

Det er mye politikk i den norske kirke om dagen &så forresten… – Og man ser at utnevnelsen av både biskoper, prester og andre ”posisjoneringsmodeller” og ”posisjoneringsrullatorer” innen den norske kirke følger på med en viss opptatthet av å frigjøre seg mest mulig fra det som var de reelle egenskapene i vår tro. Sann moral i sunne futteral.
Sist søndag snakket jeg litt med en nettopp ordinert kvinnelig prest i den norske kirke. Jeg spurte om hun anså det som et ”kall” i det å bli ordinert inn i prestegjerningen. ”nei, det er ikke SLIK lenger” ; sa hun og glante liXom dumt på meg… – NEIVEL da, tenkte jeg. Det er vel ikke noe ”kall” lenger da 🙂 – Kanskje det er mer blitt som en ”skall” for å dekke sine ryggrader av politisk korrekt ”humanitet” av en viss populær påtatt pliktskyldighet ?? – Det er en feil retning å tilpasse sin tro etter den velstand man lever i. Det er ”vel-standen” man lever i som skal tilpasse seg den rette og sanne tro!!

”informative ripeflater”

Tilgang til ALLE sangtekster fra musikkverket VeLfErDsVaLkEr kan dere få ved å henvende dere meg på samme måte som det er beskrevet om lenger nede i innlegget dere leser nå for forestillingen ” HåPoTeK ” , ”sangsyklusene ” FORSÅVIDT ” & eposet ” residuum of redemption ” kan &så oppnås tilgang til på samme måte som ” HåPoTeK ” – Forestillingen VeLfErDsVaLkER som har kjørt på bloggen i utdrag siden 2015 er altså nå ferdig – 2 timers musikk, tekst og dans er det duket for og sluket mot – Utdragene og smaksprøver fra videoer , bilder og lyd har vært formidlet som bloggfyll både for det og mot det og langs etter mellom det som med det – og bloggen takker for alle som har orket å henvende seg for å lytte til 2 timers musikk med tekster fra ”velferdsvalkene” 🙂 – DET har vært presentert gratis på bloggen på en måte for det 🙂 – Men fra nå av er ikke noe gratis mer. Om noen av dere vil se resten eller kjøpe kopi av hele verket så er det bare å klikke på bildene i dette innlegget så kommer dere til en side dere kan kommentere på – legge igjen en henvendelse på – for å få tilgang til å laste ned materialet fra musikkverket VeLfErDsVaLkEr – Som skrevet i tidligere innlegg så ble det laget en rekke rapporter i forbindelse med arbeidet med tekstene til VeLfErDsVaLkER. Noen av disse rapportene er i spredte utdrag altså en bloggversjon av VeLfErDsVaLkER med tittelen ”VarslingsValker” – en del av dette er allerede lagt ut – men det kommer noen ”meget spesielle rapporter” som legges ut i slutten av desember – Jeg håper ALLE som har lest ALT på bloggen her vil ta til seg slik det bør bli ”tatt seg til det på”

Kommentarer til innholdet på bloggen dere leser nå kan gjøres i kommentarfeltet på denne lenke :

http://svenndybvik.blogg.no/1538926044_svenndybvikbloggno.html

: for SANNHETEN ER ALLTID RETTROENDE & VELKOMNE TIL DET som velkomne i DET – for sunnheten er &så alltid RETTskoende – Bloggen formidler sannheten og den formidler sunnheten. Den som ikke tåler verken sannheten eller sunnheten er neppe modne nok for friheten i dens egenskap av å være frie SANNE som frie SUNNE og frie SUNNE som frie SANNE – For det å få tenke FRITT er stort – men å tenke RETT er større – likevel er størst av alt FORUTSETNINGENE TIL DET – Har man ikke forutsetninger til annet enn sine livsløgner og sitt flokkstyrte bedrag så er man aldri fri nok i verken skrott eller sjel til annet enn å KUN kunne forstå sitt egnede beste som hos de andres ”fritt nok” for sine dermeds ”overgittheter” – …i beste fall kun som hanker av middelmådigheter og passeligheter i seg selv som formidlet disposisjon hos de andres ”tilgodesette beste” – For det er vel ingen av dere som våknet opp i dag i den hensikt å bli til  middelmådigheter og passeligheter vel ? – – jajaja – Det er kanskje noen som ikke har egenskapene til å være frie sjeler i frie skrotter ?

Dette er en blogg for minoritetene – en blogg for de trengende og for de som virkelig har behov for å komme til sin rett. Og DET er ikke DE dere tror DET er. VeLfErDsVaLkER tar parti for de som TØR å være friske – de som TØR å være edru – de som TØR å stå opp for noe som er ekte – og for de som TØR å være ensomme – og for de som er begavede nok til å se verdien av ekthet, rettferdighet og likeverd for ALLE som har forutsetningene til å forstå det – Men de som knekker sammen av bagateller og skaffer seg sykdommer som alibi for talentløshet og mislykkethet de kan gjerne få uføretrygden sin kjørt opp i rasshullet med en høygaffel for min del – Mange har ikke skjønt at det må først og fremst lønne seg å være frisk – Jeg ( Svenn Dybvik )  som driver denne bloggen http://blogg.improveme.se/gentemot/ er 52 år og jeg har aldri hatt en eneste sykedag i hele mitt liv – og jeg skal innrømme at man kan bli temmelig provosert over alle disse som skaffer seg fake diagnoser på grunn av sine ”mis-lykket-heter” og manglende evner til å innse sine begrensninger – Jeg har ingen diagnoser og jeg har en bunt velskapte og lytefrie barn i tillegg som heller ikke har noen diagnoser ( selv om ”noen” av mødrene til mine barn riktignok er proppet av diagnoser  – men DET spiller for så vidt ingen rolle – for det er RESULTATENE som teller in the end ) – …dessuten er det nå en gang slik her i verden at de beste menn får det beste avkom og resten må klare seg med skraploddene eller ta til takke med å sitte tygge på diagnosene til de beste menn sine eXer – …som slags ”restesalg” langs de forjettede stier 🙂 – Noen maser om at det er genetisk det med helse – og jeg har hørt maset om genetikk og ditt og datt i en mannsalder  – at det er ”flaks” etc etc etc – MEN DET er ikke den hele sannheten angående min helse – Og vet dere HVORFOR  jeg har god helse ? – Det er fordi jeg aldri har misunt noen noe noen gang – DERFOR !! – Jeg har aldri kunne tenke meg å vært noen annen enn den jeg er og jeg har aldri traktet etter å ha mer enn det jeg trenger heller – FORDI jeg har det jeg trenger etter det jeg trenger !! – Dessuten er det VI som har holdt oss friske gjennom et helt liv som VET BEST hva sunnhet ER . Det som er friskt er mer verdt enn det som er sykt i egenskap av at det friske vil være friskt som frisk i motsetning til mangt sykt som bare vil bli friskt som sykt og aller helst sykt som sykt – Det syke er aldri tilfreds med å være sykt fordi det gjerne vil være friskt. Men det friske har lykkes med å være friskt fordi det friske ER friskt som frisk – OG fordi det syke ønsker å bli friskt på det friskes premisser fra sitt syke så er de sykes premisser som sykt mindre verdt for de syke enn de friskes premisser for det som er sykt. Det syke er underlagt det friske sine vilkår mens det sykes vilkår er mest for verdiene og verdigheten det syke har som sykt – Det friske bør satse på mangfold og likhet for alle etter sine forutsetninger til det friske. Det friske respekterer det syke som sykt mens det syke respekterer kun det syke fordi det friske er friskt og ikke sykt. Hadde det syke vært friskt hadde det syke fortsatt ikke respektert det syke som sykt slik vi friske respekterer det syke fordi det er sykt

That’s also VeLfErDsVaLkEr Baby 🙂

Proverbs 11:25

” A generous man will prosper; he who refreshes others will himself be refreshed ”

( Proverbs 11:25 )

”HåPoTeK”

Her har Dere litt å tygge på der det trengs & der det burde trenges…
…for MITT HåPoTeK hjelper kanskje DEG mer enn DITT apotek ? 🙂

Lösenordsskyddad: residuum of redemption ( forsåvidt )

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

appendiXtriXfiXmiX

Det er tydelig at det er veldig populært i dag å skaffe seg en eller annen sykdom eller diagnose hos mange der ute . Man kan nesten ikke tro det er mulig hva folk får seg til å feile som alibi for mislykkethet, talentløshet og evneveikhet i Norge i dag – Det ikke slik at man er et bedre menneske ute i sosiale media fordi man har en eller annen sykdom eller mentalt handikapp slik mange av disse sykelighetene & sytelighetene har en lei vane til å tro – tvertimot – & jeg tror mange der ute bruker sine diagnoser for å tekkes sine likesinnede & sin misnøyerelaterte koeffisient derav ute blant de andre – langs lytebefenghetenes flokkstyrte epidemier på sosiale media som ”innad” hos seg selve som selvopprettholdelse som ”utad” hos sine andre – & at man via diverse ”lyter” skal gjøre seg spennende for sine omgivelser – & hos mange av de skal de først & fremst gjøre seg spennende på de friskes bekostning – Det er som om bortskjemthet, grådighet koblet med egennytte & egenNYTE & egenSYTE for egenLYTE er selve definisjonene på ”Diagnosenes Tidsalder” – for alle disse kasusianske korrumperende klientell som kaller bagateller & sine misnøyer for diverse urimelige & usanne sykdommer — ja – normale livskriser omgjøres til diagnoser for å tekkes påtatte offerroller , livsløgner langs slikes – for slikt og slik – manglende evne til å se sine begrensninger innad som utad – & jeg tror – hos mange slike – for slik & slikt – at DET er hele sykdommene til slikt – Men kanskje alt sammen er STATENS feil ? – & kanskje STATEN har et forkastelig menneskesyn – At ALT som er ubrukelig , talentløst & lite tilpasningsdyktig er det bare å uføretrygde med en eller annen mental diagnose – For er det noen av dere lesere som noen gang har hørt om at disse uføretrygdede med lettere psykiske diagnoser ønsker å bli friske ? – Jeg har i hvert fall aldri møtt en person med lettere psykisk sykdom eller slike – langs sine slikt for slik – som kan betraktes som kasus som faller mellom to stoler & som ønsker seg å bli frisk – de ønsker at man skal ”forstå” sykdommene de mener de har som et ISTEDENFOR – & det er aldri spekulasjon om hva som kunne gjøre de frisk. For det er de ikke kreative nok til – KANSKJE er det et bittelite ønske om å kunne bli litt ”friskere” hos noen få – men ikke ”frisk” – For siden det er så umåtelig viktig hos disse å være den som er sykest ute på sosiale media blant sine likesinnede, så er det klart at da er det liten vits i å skulle være den av de som er den friskere av de sykere hos slike – ELLER KANSKJE de med mentale lidelser ikke en gang forstår når de er friske eller syke ? – De ”forstår” det kanskje bare dersom pengene fra det offentlige ikke lenger kommer inn på kontoene deres ? – & man kan jaggu ved enkelte & spredte anledninger lure på om slike – for sine slikt & slik – som ikke VET sitt eget beste har RETT til sitt eget beste ? – Gjennom en så voldsom økning i utbetalinger til rimelig udokumenterte sykdommer hos veldig mange – & de blir bare flere & flere – så må en i høy grad erkjenne at de tiltak staten har satt i gang ikke har hatt den ønskede effekt helbredelse av alle disse nymotens diagnoser innen såkalt psykisk helse burde ha & har hatt for det som til det – Så lenge uføretrygdede med psykiske diagnoser i så stort omfang får lov til å holde på med ting som ikke bidrar til å gjøre de friskere på deres fritid – som da forXempel bruk av sosiale media ER et godt eXempel på – så oppfattes dette i stor grad av oss som ikke har sykdommer som at mange av de som har klart å skaffe seg ymse lidelser av mer eller mindre sannferdig karakter – som at hensikten til disse er rett og slett å få gjøre som de vil – med gode utbetalinger fra NAV & MED RETT til å vie sine liv til å gjøre mest mulig kosenettotrygd – sysler langt fra det uføretrygd burde være – nemlig som en overgangsfase til å fremskaffe utsikter til å gjøre alle disse vedkommende friske eller friskere – For det må da være DET det dreier seg om ? Å gjøre de med sykdommer friskere vel ? – Det kan se ut til at det å unne seg mer enn hva man fortjener ligger dypt i nesten all sykelighet & sytelighet & overtro av en viss type alternativistisk retning – For mange jeg har møtt eller kjenner til som sliter med diverse lidelser de er trygdet for har en lei tendens til å balle seg inn i visse hedenske retninger innen østlig religiøst vås & selvrealiserende bås som NAV betaler de relativt godt for. Mange av de driver med hedensk healing, reiki, tai chi pluss drøssevis av ulike øvelser som selvrealiseringsmodeller for å forbli trygdede kasus – De tror de blir healet eller får bedre innsikt i sin selvopptatthet gjennom slikt… – …men INGEN av de blir uuføretrygdet av den grunn & DA ER DET en bekreftelse på at dette er ikke trygdede sysler som er forenlig med det å gjøre slike friskere – Disse alternative sysler de driver med fungerer som flokkstyrte epidemier på sosiale media der all ekte innsikt for de forsvinner i fortapelse & trygd – De er rett & slett selve utsikten til trygdemisbruk de som skaffer seg diagnoser som alibi for talentløshet & misnøyerelaterte sykdommer – klart det er trygdemisbruk å ikke ville bli friskere & uuføretrygdet – Det bør være likhet for loven & likeverd for MANGFOLD – & ikke bare likeverd for sine likesinnede slik disse kasus setter så høyt – DETTE alle DISSE selvrealiseringer alternativistiske trygdede driver med bidrar ikke til MANGFOLD – det bidrar til ensporethet, snyltesyke & mangel på kreativitet hos de trygdede – samt manglende forståelse av nyttelighet for fellesskapets fundamentale likeverd & RETTferdighet for ALLE – De driver med de samme tingene alle disse – tenker likt om de samme tingene – & de former sine fake diagnoser etter de samme tingene  – & de tror de skal ha lov til det fordi det er en del av deres diagnoser som de er betalte for – de mangler evne til individuell frihet – & DET er trolig DERFOR de er trygdede &så går jeg ut fra – De skriker om å bli forstått & respektert men selve hater de ALT som ikke gir de fordeler – akkurat slik som mange homofile & lesbiske ofte har for vane &så – blant de jeg selv har & har hatt erfaringer med i så måte – & i så måte for DEN måte – FOR det finnes vel knapt ingen særgrupper som er mer dømmende, løgnaktige, fordomsfulle & ensporede enn nettopp de homofile & lesbiske vel ? –  DET ligger i begrepet homo sin etymologiske vesen det. Det finnes unntak her &så – Det finnes flotte både homofile & lesbiske som er mindre ensporet enn det andre homofile & lesbiske er ensporede – men unntakene erstatter ikke nødvendigvis regelen – Alle disse sykeligheter – på alle sine fakelicious diagnoser – som de får godt betalt av staten med sin uføretrygd for å tilegne seg sitt & sine – tror de har andre rettigheter enn oss friske fordi de har klart å skaffe seg en eller annen lyte eller kan påberope seg minoritetsfølelser & få likes for det på sine sosiale media – Men minoritetene i Norge er slike som jeg : Luthersk kristne moralsk korrekte avholdsmenn uten en eneste sykedag i hele mitt liv – & faktisk med rent rulleblad i tillegg &så – Det er VI som har dårligst rettsvern, rettssikkerhet & blir behandlet dårligst av alle – men VI kler hverken på oss offerroller eller ber om trygd av den grunn. Vi misunner INGEN noe & det er DERFOR vi er friskere enn alle andre &så !!! – For lytefritt = sytefritt & sytefritt = lytefritt – & salige er de lytefrie langs skavank-rytterenes SYTESKLIE – Men klart det provoserer at rimelig utilstrekkelig udokumenterte trygdet rusk skal ha andre rettigheter enn friske bare fordi man skal synes synd på det. DET er inhumant & forkjært forskjellsbehandlende – Det er de påtatte syke som må tåle MER – i hvert fall til slikes påtatthet blir bekreftet som reelle lidelser & LANGS DER er veiene ennå lange frem til affirmative anliggende hos mange av disse nyere påfunn av diagnoser – Det har vært & det er for stor satsing i Norge på selvforskyldte rusmisbrukere , sosialiseringsmodeller som sammalt satsing på snyltere med fake lettere psykiske diagnoser & ymse annet tiltaksbaserte dårlige løsninger for mentalt latent kokkoide sjeler – nærmest som åndssvakt utybelagt skadefro søppel rekende rundt på sosiale media relatert til sine misnøyerelaterte lidelser – & disse utviser ofte en skadefrohet som misunnelse til alt sant & til alt sunt fordi de er mentalt mislykkede sjeler i sine både flokkstyrte & flokestyrte fortapte sjeler & skrotter – & det har vært for stor politisk korrekthet blant myndighetene som har overfavorisert fordeler blant særgrupper som har gått på bekostning av friske, sunne & sanne mennesker i Norge – for alt som er friskt & sunt er SANT på samme måte som alt som er sykt & usunt er USANT i syntaksenes  rette kasustilordning – Jeg har DOG en viss forståelse for at det er ubrukeligheten alle disse sykelige & sytelige kasus egentlig er betalt for  – & ikke nødvendigvis den eller den eller DEN eller den & den men ikke den men den den for DEN diagnose de er påklistret av leger – som har en tendensiøs utdeling av mer eller mindre diffuse diagnoser i hytt & pine som slags NAVELIGT HUMANT PROSJEKT slik at mange av disse hypokondriske sykeligheter, syteligheter & påtatte paranoide parasitter kan sitte på nettet & brodere livsløgner & sine fake offerroller i takt med utbetalingene sine fra NAV – Det er dessverre ikke slik at personer med alle disse såkalte sykdommene av lettere psykiske art blir friskere av å være på internett & på sosiale media blant sine likesinnede kasus – tvertimot – Tvungent bytte av miljø & vennekrets ville helbredet mange av de tror jeg. For når sant skal sies så skal man ikke bortse fra det faktum at de fleste av disse kasusianske klientell med lettere psykiske sykdommer er bare resultatet av dårlig oppdragelse hjemmefra – manglende grobunner for grensesetting fører til grobunner gjennom GRUMS – ofte på grunn av skjulte dagsordener hos foreldrene – SAMT en viss underernæring på tvang & disiplin fra det offentliges side . DET er hele sykdommene til mange slike – Dessuten får de lov av staten & på statlige midler å holde på med alt slags vås & tull – nærmest som bånsull i betalt statlig regi – billedterapi – klippe , lime & male seg kokkoide forestillinger – De kaller det KUNST selv om det er ren psykiatri det meste av denne skiten – De tror de skal utvikle sine følelser men hadde de hatt potensiale til å utvikle sine følelser hadde de først & fremst tenkt på å bli friskere for det samfunn de lever i & slutte med denne usle snyltesyken de setter sine følelser på spill i – Mange av de finner man altså i såkalte terapeutiske østlig relaterte religiøse retninger – lær å spille litt instrument – utforske kunstneriske sysler – mindfulness & annet esoterisk østlig relatert religiøst vås – men tro meg – folk med mentale lidelser er de minst kreative & skapende av alle – for hadde de vært kreative hadde de først & fremst funnet ut løsninger for å kunne bli friskere – eller kanskje de fleste slike – for sine slik slikt & slikt – ikke VIL bli friskere ? – For hva skulle de da ha å skrive om på facebook og andre sosiale media dersom slike – for slikt & slik – ble friske ? – & det er liten eller ingen tvil om at det er det at de tåler for lite motgang som sannsynligvis er en vesentlig del av grunnen til at så pass mange i Norge i dag velger å skaffe seg en mental diagnose når de ikke får bli  det de ønsket eller at de er mislykket i sitt private – Slikes talentløshet & evneveikhet har altså blitt en diagnose for slike & slikt & som både SLIKT & SLIKE får godt betalt for av staten – Det er ingen tvil om at  fake lyter , fake lyting & fakelicious syting lønner seg – & det gir de som skaffer seg fake lyter en viss sosial status i visse miljøbetonte parasittmiljøer &så – Norge trenger et uføreregnskap der samfunnet får virkelig se hva alle disse trygdede kasus som sitter på internett – eller ligger på naturiststrendene fra mars til oktober på Kalvøya forXempel eller på HUK Bygdøy året rundt – eller alle disse ellers som driver med vanvittige alternative ting i sin såkalte betalte fritid hellers som ikke helbreder de – eller tenk bare på alle de snylterike sjeler & skrotter som driver dating på nettet – & som har påberoper seg en eller annen spektakulær lidelse & HVA DET KOSTER SAMFUNNET – DET er mye penger DET – Jeg tror at de bare skaffer seg sykdommer fordi de får godt betalt av det fra statens side – for mange av de er påfallende friske i mange av sine sosiale media på fritiden – & de er jaggu rimelig friske ellers ute om sommeren på både diverse badestrender & ikke minst på PUB der de unner seg å være trygdede småalkoholikere på statens regning – Man burde egentlig starte med å stake skiten ut av rævhullene på diagnose-alibistene, de lettere åndssvake kopistene & de uføretrygdede hatevangelistene med en HØYGAFFEL synes jeg – For disse som hater alt sunt & friskt på grunn av deres egne muligheter til fake lytebefengthet når staten betaler de godt for det er umoralske, selvsentrerte &  har helt klart et visst parasittisk adferdsmøsnter iboende i både sjel & skrott – De faller for sine misnøyerelaterte fristelser å få betalt for av NAV ute blant sine likesinnede & de får jaggu godt betalt for det – langs slikes alltid misnøyerelaterte behov gjennom slikes misunnelsesfremmende behag som KRAV – & etter mange ”slikes” egne kokkoide hoder er dette samfunnets ansvar at de skal FÅ & FÅ & FÅ & FÅ & FÅ & FÅ & FÅ uten å gi noe tilbake foruten med skadefrohet mot ALT som er SUNT & dermed SANT – For dette er langt på vei personer med annenrangs behov – tredjerangs BEHAG & med fjerderangs BEDRAG – & de får godt betalt av staten FOR sine sykelige & sytelige BESLAG langs sine livsløgners uføretrygdede FAG – & alle de som ikke klarer å skaffe seg en eller annen sykdom som gir de mye penger fra det offentlige ser da løgner & livsløgner blant sine likesinnede på sosiale media som deres måte å tilfredsstille sine BEDRAG på – langs slikes flokkstyrte epidemier & likes for likesinnede . Det er kanskje likeverd KUN for likesinnede som skal praktiseres mest av alt hos slike – for slikt & slik – For stort mer ensporet & manglende innsikt i mangfold & rettskaffenhet skal man da sannelig lete lenge etter blant slike – for sine slikt & slik –  nei – jeg vet sannelig ikke hva som er så umåtelig stas med å omgjøre bagateller & normale livskriser til sykdommer & diagnoser slik mange talentløse, mislykkede & lytebefengte sjeler har for vane for tiden i Norge – Det er nok pengene som de får fra staten gratis som er motivet tror jeg – Kanskje mange slike – for sine sammalte slikt & slik – ikke TØR å bli friske ? – Det er litt av den samme problematikken som man finner hos de ikke få selvforskyldte ruskokkokasus & alkoholikere – at de ikke TØR å bli edru – De tør ikke å bli edru & mange av de mener at det er NAV sitt ansvar å sørge for at de ikke TØR å være edru – Mye av de egentlige sykdommene til disse er at de ikke TØR å være edru & at de ikke TØR å være ensomme – Det at de er konfliktskye til sitt indre lar de altså andre betalte de for – Kanskje det er angsten for å slippe seg selv inn i sitt indre som er problemet slike har? – …for dere vet at dersom man graver seg dypt nok inn i tomme sjeler desto tommere blir det & alt har med FORUTSETNINGER å gjøre – ikke sant ? – Begavelse har med innsikt å gjøre & det må nødvendigvis være mangel på innsikt som er en del av diagnosene til alle de som har en eller annen mental skavank i form av en eller annen diagnose på det – for eXempel manglende utsikt til innsikt – For mange med mentale skavanker i kombinasjon med sine rusrelaterte sentrale hanker dyrker først & fremst utsikter til å ville måtte skulle kunne burde være syke som ubotelige & uforbedrelige – å KUNNE å måtte skulle være uhelbredelige for sine omgivelser altså… – & DET er jo unektelig en oppimot håpløs situasjon for alt skapende virke iboende i slike – for slik og slikt – mellom sine slikt langs sitt slik – Burde kasus som er 100% uføretrygdet på grunn av mentale lidelser skal ha stemmerett ved stortingsvalg & kommunevalg ? – Hvorfor skal personer som er betalte for å være betalt uskikket til virkeligheten få lov til å være skikket til å ta avgjørelser som påvirker virkeligheten ? – Er de vel ikke betalte for sin ubrukelighet BÅDE i den virkelige verden & i sine diagnoses derav virtuelle verden ? – det skulle da ikke være noe tvil i det ? – Disse personer er betalte for å ikke blande seg i samfunnet med det å måtte blande seg til å bidra til samfunnet – & de er i grunn & bunn å regne som umyndiggjort for sin brukelighet i samfunnet DERAV – for hvordan skal en ellers kunne tolke det DERMED ? – ja – HVORDAN skal en ELLERS måtte SKULLE ville burde kunne tolke det DERFOR ? – Kanskje de har den samme RETT til ALT som alle andre ? – Men ER de som alle andre ? FOR sett at de både ER som alle andre & har samme RETT til ALT som alle andre – så ser jeg ikke nødvendigheten å trygde de 100% for i det ligger det en aksept i at de er 100% IKKE er som alle andre – & det er først & fremst de som er uføretrygdet 100% på grunn av såkalte mentale handikapp som er problemet HER synes jeg – 100% uføretrygdet mentalt betyr da 100% UBRUKELIG mentalt : BASTA ! – Dersom noen mener at det ikke er slik så tror jeg da det hele må dreie seg om TRYGDEMISBRUK. For enten er slike syke nok & mottar midler for den diagnose de har med alt denne eventuelle diagnose slike har kan medføre for andre & for de selve – eller så er de vel friske nok slik at slike ikke mottar ytelser for noen diagnose for noe – DET er da ikke spesielt komplisert å forstå DET – DESSUTEN : Det ER et hån mot oss friske, velskapte & diagnosefrie at folk som er betalte for å mentalt ikke klarer å være tilstede i samfunnet slik en bør kunne forvente det som moralsk forsvarlig – at slike får ved en rekke anledninger bedre betalt for sine lyter enn vi friske får for å være lytefrie i mange tilfeller & da mener jeg ikke nødvendigvis monetært betalt heller… – For først & fremst må det lønne seg å være sunn, sann & diagnosefri i Norge… – …DERNEST skal man ta seg av de reelle syke på en forsvarlig og human tilstrekkelig måte dersom det er dokumentert i tilstrekkelig grad hva disse sykdommer er & hvordan de kan helbredes – Evne til muligheter til å bli frisk må settes som kriterier for utbetalinger i tvilstilfeller – & spesielt da i tilfeller der hvor utilstrekkelige konkrete bevis vedrørende & medkjørende vedkommende helsetilstand er det rådende – Egenerklæringer forbundet til symptomene hos mange av disse med lettere psykiske lidelser er neppe troverdige & RETTSKAFNE – FORDI en del av disse har bare som mål å få mest mulig penger fra samfunnet for å yte minst mulig tilbake til samfunnet – Såkalte usynlige psykiske sykdommer er for det meste blant disse fleste bare tull – De er bare usynlige fordi de som påtar seg av plikt disse sykdommene ikke kan definere seg selv som UTSIKT til å forstå sitt eget beste som INNSIKT til å forstå andres beste – & DET er DET som sannsynligvis da ER hele sykdommen til de – Dessuten er det ofte redselen for innsyn i hva disse kasus driver med på fritiden når hverken legene eller NAV vet om det som er hele sykdommene til veldig mange slike. De skyr innsyn for å skaffe seg penger for sine utsyn hos det offentlige – Samfunnet lar disse kasus få sitte på ræva hjemme å kjenne etter sine sykdommer som for det meste mellom slikes fleste jo strengt tatt ikke er annet enn diffuse misnøyerelaterte lidelser ut fra påtatt egenoppfattelse av mislykkethet uten rot i virkeligheten for mange av de – Samfunnet lar også disse kasus få trygdeytelser for å sitte på nettet å date med sine likesinnede – ja – jeg går ut fra at de DATER KUN likesinnede… – For noe annet enn DET å date sine likesinnede ville jo vært urettferdig å la NAV betale for synes jeg. For diagnosene passer best sammen med sine diagnoser og friske passer best sammen med sitt friske – For dere vet at så lenge som man har troende trygdesystemer som ivaretar slikes egennytte & derav slikes skadefrohet til andre til fordel for slikes ubotelighet – så går DET ofte opp i opp med lytenes immutabiliteter i de mer eller mindre åndssvake sjelene som svake i ånden med uføretrygden forhånden  skrottene til mange av de – i takt med trygdeutbetalingene FOR de – nei – Det er nok foreldrene til mange av disse som er årsaken til barnas diagnoser – Men for at foreldrene til de skal få slippe å ha dårlig samvittighet over sine manglende evner til skikkelig barneoppdragelse og sine grumsete grensesettings er det jo lettere å la NAV få ta over det hele – ikke sant ? – Det at staten betaler for diagnosene & at leger finner opp sykdommer som passer å bli trygdet for er jo det beste for slike foreldre for da har  liXom ikke sykdommen noe med de å gjøre – Alle foreldre jeg har kjent personlig eller upersonlig har jeg kunnet helt klart se foreldrenes lyter som årsak til barnas psykiske handikapp – & med lyter i dette tilfelle mener jeg lyter som skjulte dagsordener overfor sine nærmeste – språkfattighet – manglende meddelelse av naturlige elementer å meddele i det daglige –  manglende evner til sannhet & sunnhet i både kropp & sjel & sinn  – samt mangelfulle utviklede evner til å sette grenser & gi klare nok beskjeder til sine omgivelser i utrengsmål – Kort sagt : Foreldre som er proppet med livsløgner & selvbedrag får ofte avkom med mentale handikapp – Det er litt av den samme problematikken som med selvforskyldte rusmisbrukere & alkoholikere DET – De kaller det ADHD , traumer, vanskelig oppvekst , aspergers , hasjbergers , dassvergers, rasstergers –  eller gudene vite hva alle disse rare påfunn av diagnoser til FYLLIKENE har blitt – SANNHETEN ER at de bare er personer med dårlige karaktertrekk – manglende villighet til å betale fylla sin selv er normen hos en god del av de – i kombinasjon med dermed dårlig moral til andre i samfunnet – de lar andre betale for at de skal få gå rundt å ikke tørre å bli edru – Man må huske på at grunnen til at mange ikke tør å være edru – tør å være ensomme – tør å være utenfor sine flokkstyrte epidemier av vås & miljøbetont grums på sosiale media ER fordi de har tross alt langs sine trass i alt en smule av flokkstyrt fornemmelse av at dersom man graver seg dypt nok inn i tomme sjeler så oppdager de temmelig kvikt i edru tilstand at DESTO tommere blir det – Det er klart at man kan spørre seg hva alle disse som skaffer seg diverse lettere psykiske diagnoser hva de ville ha vært – hva de hadde holdt på med – hvilke planer de hadde hatt – hva de ikke sliter med & hadde slitet FRA – DERSOM de var friske ? – Kanskje hadde de ikke hatt noe plan – noe talent – noe fornuftig å tenke på likevel DERSOM de ikke var diagnostiserte ? – & hos DISSE slike er det sikkert lettere å falle for fristelsen i det å skaffe seg en diagnose som alibi for at de ikke hadde hatt noe å fare med DERSOM de da ikke hadde blitt trygdede kasus PGM ( På et PÅ grunn MED ) en eller annen diagnose – Kanskje vi skal bare la de påtatt syke & de påtatte mentalt handikappede få lov til å være så syke & mentalt handikappede som de vil ? – For mange av de er faktisk MER betydningsfulle som syke enn de hadde vært som friske – Diagnosene som de får får de til å føle seg verdige til det å ha blitt syke – Det er det som er lettelsen hos de – Når de først får satt seg i bås og fått sin første trygdeutbetaling så ER DE den diagnoses lytefaktor de har fått – De ER det de BLE & de BLE det de VAR – Jeg har møtt personer som sier de vil ikke bli satt i bås – nei vel da – sier jeg – så se til å bli frisk da så slipper uføretrygden din eller handikappet ditt å skape deg din bås da – For slik må det sees – Den som søker seg etter en diagnose søker seg selv til den båsen den diagnosen de har klart å skaffe seg tilsier – Den som er uføretrygdet på grunn av NOE blir etter hvert GRUNNEN TIL DET – Det er klart at når man dyrker offerrollen sin som fremste lidenskap slik veldig mange fake psykiske kasus gjør – så bortvelger man kreativitet & sunnhet for sine liv & man BLIR sitt resultat av DET der etter – For man kan ikke alltid forlange at vi friske skal respektere det tilsynelatende som friske når de får trygd for å være syke – enten er de syke eller så er de friske – & dersom de selve mener de er friske nok på reputasjonenes alter utad så synes jeg de må betale tilbake trygden de har fått utbetalt fordi de er syke – DET er da logisk – De kan da ikke bare være friske når de har fordeler av det & jævla syke når de har fordeler av det – Ikke bare er det et hån mot oss friske – men oppførselen til da alle disse fakende syke er et hån mot de som VIRKELIG ER SYKE &så – Jeg tviler ikke på at det er mange av dere der ute som føler dere sliter litt & det ER sikkert lettere for dere da å kalle dette en diagnose enn å innse hva det faktisk ER – at dere er evneveike, talentløse og mangler forutsetninger til å bli det dere mente dere skulle bli – måtte bli – kunne bli – ville bli – burde være – Det er klart at mange av dere fyller tiden deres ned løgner – med skadefrohet – ondskapenes osmoser mellom rykter & løgner mot OSS friske & sunne – fordi dere er mislykkede kasus selve – Så enkelt er det – Dere sprer løgner & falske opplysninger FORDI dette skaper dere ryggdekninger & skjuler innsyn i deres fakelicious ubotelighet som sotelighet av sunne & sanne verdier – Dere har ikke noe å bygge på – noe å fare med selve & DERFOR er det da lettere å sitte på nett med deres lyter & hendige handikapp å tro nettet er et kompensatorium for dere forkvaklede sjeler uten innsikt og utsikt til annet enn ensporethet i deres flokkstyrte epidemier & i alle deres likes for likesinnede på sosiale media – For det er tydelig at det er viktig å være veldig snille mot alle de som ikke er som OSS få – OSS lytefrie langs skavank-rytterenes sytesklie – & HUSK : NAV bruker å sende en katalog ut til jul der de som føler de har behov for å skaffe seg mentale lyter for pengenes skyld har anledning å tilpasse seg diagnosenes tidsalder som julegave fra NAV – For det er klart at det er viktig for alle dere som ennå ikke har innsett at dere ikke har forutsetninger til så veldig mye annet i livene deres enn det å skaffe dere diagnoser som alibi for deres utilstrekkelighet & tilkortkommendesheter gjennom deres levnetsløp – uansett hvordan en skulle måtte kunne ville burde like å se det – DERE har en ypperlig mulighet til å skaffe dere diagnose-katalogen fra velferdsstaten  neste jul da dersom dere var for syke til å rekke å åpne julepakkene fra NAV Norge denne julen da… – Jeg vet forresten om en del personer som allerede har skaffet seg diagnose-katalogen – & de får da godt betalt for det – slik at de kan sitte på nettet forXempel – eller de kan sitte å drikke på pubene i Sandvika utenfor Oslo forXempel – eller de kan oppholde seg på naturiststrendene rundt Oslofjorden i håp om å se fitter de ikke får likevel om sommeren – FOR dere burde vite at skikkelig oppegående kvinner vil aldri komme til å satse på psykisk søppel ( uten at de er psykisk søppel selve da ) – FOR  diagnosene passer best sammen med diagnosene & friske passer best sammen med friske – DET er da LOGISK – Det er en del som dater mye på nettet av dere med psykiske diagnoser – DET burde dere slutte med synes jeg – for husk at HERREN ser mer enn dere tror & før mange av dere dater så mye på nettet som dere gjør – vil jeg heller anbefale dere om å vie all den tiden dere har til rådighet på deres uføretrygd til å prøve å bli litt friskere så kanskje mange av dere får dere fitte litt mer naturlig – men mange av DERE er kanskje ikke så opptatt av det naturlige fordi dere får så godt betalt av NAV trygd for å være mest mulig unaturlige ( slik kan det oppfattes for oss friske i alle fall ) – Jeg kan gjerne respektere dere syke som virkelig ER syke & jeg respekterer alle de som sliter reelt med både sykdommer & dokumenterbare lyter – men jeg har ingen sans for de som er trygdet på grunn av lettere psykiske sykdommer & som da oppfører seg som søppel på nettet bare FORDI de skal ha medlidenhet eller omsorg for sine diffuse sykdommer som knapt er dokumenterbare – Dersom man analyserer interessene til dere disse på sosiale media er det likeverd KUN for sine likesinnede som er selve poenget i deres ideologi – som det å skaffe seg likes fra likesinnede & likeverd KUN for sine likesinnede liXom – Det er ensporethet som er det dominerende & dere tar alt som er oftest venstrepopulistisk korrekt i sine flokkstyrte miljøer som sannheten uten å en gang undersøke andre sider av en sak – Dere skaffer dere ryggdekninger & alibi for å bli populære innad i deres miljømessighet ved å spre løgner & rykter – Løgner & rykter om andre ut fra misunnelse i deres egne mislykketheter, talentløsheter & diagnosepregede hverdager – Slike tør ikke å prøve løgnene & ryktene sine i rettslige sammenhenger for de vet at de ville ikke hatt noe å fare med & fare på dersom de skulle føre beviser i en edruelig norsk rettssal – uansett hvor mange likes de har sanket løgnene sine på forhånd fra – Mange av dere skriker høyt om skjulte sykdommer & at dere ikke blir forstått – Men jeg skal si dere en ting : DERE vil ikke bli forstått fordi da går hele magien & mystikken ut av de ynkelige skrottene deres & råtne sjelene deres – & det at sykdommene til dere er skjulte ?? – DET er bare fordi dere er livredde for  innsyn i hva dere fordriver tiden deres med når ingen myndigheter overvåker dere – DET er hele skjultheten med dere – Mange av dere finner ikke ut hva dere vil & dersom dere IKKE hadde hatt en eller annen lettere psykisk diagnose – eller dere hadde vært friske for DEN sakens skyld & ombytte – hadde dere heller ikke hatt noe dere hadde hatt spesielle evner i likevel – Dere er redde for sannheten & det er til syvende & sist DET som er sykdommene til DERE ! – FOR salige er de ubotelige i ånden med uføretrygden i hånden langs sine livsløgner for hånden langs sine grobunner av grums mellom fakelytenes markedsandeler – Å være RETT troende er å være SANN. Å være SANN er å være SUNN og det å ha det SANT er å ha det SUNT – Jeg skal si dere EN TING & jeg skal si dere TO TING & jeg skal si dere TRE TING : Jeg tror ikke på alle dere med  fakelicious lettere psykiske diagnoser & jeg tror ikke at dere er syke NOK i det hele tatt. Dere vil bare ha mer penger å sitte å kose dere hjemme med eller på nettet med fra NAV – mer penger enn dere ville ha hatt dersom dere ikke har skaffet dere en eller annen psykisk lidelse som alibi for misnøye & egenfølt utilstrekkelighet ute hos deres flokkstyrte epidemier – & via likes for deres likesinnede på sosiale media – Det er mulig at det er ubrukeligheten for de oppegående andre & deres egennytte som ubrukelig for dere selve som styrer dere mest av alt – eller kanskje dere er besatt av SATAN mange av dere – For det er klart at det å skaffe seg sykdommer for å kompensere sine livsløgner er ikke spesielt hverken RETT TROENDE eller spesielt RETT SKOENDE – DET tror jeg vi alle burde være enige om – Ynkelighet & snyltesyke er det mange av dere kan best. Det er det faget dere får brukt dere mest som substitutt med for å være selvopprettholdende ute blant deres likesinnet rusk – Ubotelighet som vinnings hensikt er deres religion & livsløgnene til dere er (nesten) deres beste venner – utenom katt, hund, diagnoser, veganske valker & penger fra NAV da – For dere er slike som VET at lettere angst skal gi dere stor fangst hos NAV – Det å forbli som et uføretrygdet vedtak hos NAV er selve NIRVANA for dere – & det er sikkert DERFOR så mange av dere trygdede kasus er så veldig interesserte i østlig relaterte religioner & tro – FORDI at da har dere kanskje muligheten til å gjenfødes som et vedtak om uføretrygd på grunn av lettere psykiske diagnoser hos NAV i deres neste liv &så ? – For dere vet at dårlig oppførsel & mangel på folkeskikk har en viss tendens til å gå i arv dersom man får NOK betalt for det – Mange av dere tror at dere har klippekort til himmelriket bare fordi dere har lyter & diagnoser – dere tror at himmelriket er misnøyenes & fake mismotets endestasjon for dere som dyrker deres lytebefengthet mer enn dere dyrker GUD – Men tro meg : Vi lytefrie & VI som hverken har diagnoser eller har hatt en eneste sykedag i hele vårt liv – har like mye RETT – om så ikke mer RETT – til himmelriket enn det dere har – Tro ikke at fake offerroller & livsbejaende livsløgner gir dere fortrinn overfor GUD – tvertimot – For all sann tro & all sunn gro har – uansett hvordan en skulle måtte kunne ville burde like det – MEST AV ALT MED FORUTSETNINGER Å GJØRE – Det finnes sikkert noen av dere som til & med tror at kristenhet går i arv – at deres barn & barnebarn automatisk er hellige & kristne bare FORDI dere mener dere er kristne sjeler i kristne skrotter selv – Men man ser tydelig på instagram at veldig mange barn av såkalte kristne elsker langt mer sine leppefyllinger & gåsemunner – sine langbente attributter – & sine skamlepper nesten hengende ut av sine truser – enn de elsker JESUS – ja – det er nesten som om den hellige ånd er i gjennomsiktig modus både hva brystvortefaktorer & skamleppefaktureringer angår hos mange av dere – VIS MER KYSKHET – MER MÅTEHOLD & DISIPLIN er mitt råd til mange av dere dersom dere skal kalle dere rett troende & rett skoende – Det er mulig man forsvarer det med å få seg & sitt til å følge med i tiden eller å rope JESUS I LOVE YOU dusinvis ganger om dagen – men DET burde da neppe være nok – Dessuten er det vel ikke noe sted i bibelen Jesus selv hadde et uttrykt ønske om å bli dyrket som en glam-slam-pop-star ? – Den som tror DET er proppet av vranglære – Ikke noe for noe men som noe fra noen – & det er sikkert flere enn jeg som nærmest spyr hver gang jeg møter nyfrelste rusmisbrukere som mener at de har blitt rusmisbrukere på grunn av dårlig barndom eller vanskeligheter i ungdommen – Makan til stigmatisering av sitt tilbakelagte på altså – Man er da ikke NØDT å bli rusmisbruker FORDI man har hatt det vanskelig. Det er bare de ukreative & personer som mangler moralske karaktertrekk som lar seg rive med å bli sitt NOE på grunn av at de mener at de har hatt sine NOEN  som passer inn i deres NOE å ha BLITT til NOEN for – & bare for å få sagt det en gang til : Man er da jaggu ikke NØDT å bli rusmisbruker fordi man har hatt det slik eller slik eller slik men ikke slik men slik for slikt & slike slik – – Herregud – hvilken total mangel på kreativitet og egenrådighet altså – Det er kanskje lettere å bli slik fordi da slipper man å være slikt som tør å utfordre seg selv i det å IKKE bli som SLIKE – & man er da i sannhet ikke NØDT til å skaffe seg lettere psykiske lidelser bare fordi man er talentløs & lite egnet til å forstå seg selv i sine begrensninger utad som innad & innad som utad – Kanskje lettere angst gir dere kjekk fangst hos NAV ? – Jeg tror jaggu det til & med finnes folk der ute som spiser seg til uføretrygd – men siden det er mer skam & fordommer til det å være slaskete & fleskefeit enn til det å ha psykiske lidelser i dag – så er det sikkert greiere å gi det hele en psykiske lidelse slik at slike har noe å kle på seg sine offerroller med ute på sine sosiale media – Det finnes personer som faller utenom – for i et utenom med – En slik person er HI1978 – Hun som ingen vil være venner med – Hun som kommer til kort når #metoo skal sole sine slanke & langbente offerroller utad for et syns skyld – men som glemmer de feite & fæle & småkvisete kvinner på institusjoner som ikke er pene nok til at pressen gidder å skrive om de – Selv venstrepopulistene som man muligens som tross alt burde forvente mer av når det gjelder likeverd for alle & ikke bare likeverd for de som deler de samme synspunktene som de selve kommer til kort når det gjelder SANNferdighet som SUNNferdighet – når det gjelder forXempel et kasus som HI1978 – HI1978 blir betraktet mer som et dyr enn et menneske – Hun har riktignok en alvorlig mental diagnose men kanskje ikke mer alvorlig som mentalt forkastelige enn alle de som håner henne & som gladelig sender sine koner på Blakstad åndssvakeanstalt slik at de får fri til å dyrke turlivet, badestrendene & anseelsen sin uten at noen får stille spørsmål med hva konene til de egentlig driver med hjemme – kanskje de ikke driver med så veldig mye annet enn det å  lure på hvorfor mennene til de ligger på nakenstrendene & titter andre kvinner opp i fitta fra mai til september disse koner likevel ? – HI1978 kan ikke de sosiale kodene & da er det liXom ikke håp – MEN parasittene, PAKKET & de som kan betegnes som uty og midd som spiller på fake diagnoser DE KAN de sosiale kodene & smykker seg av skadefrohet på hennes bekostning – De kaller henne etiopisk ape , svartrotte & mongo – Hun blir mobbet av DISSE som selve trygder seg – slike som trygder seg for pengenes skyld fordi de da får beholde arven sin fra foreldrene sine som har skapt noe – noe de ikke ville ha fått til dersom de bare ble uten sine diagnoser & havnet på basisbeløp fra NAV – de selve har ikke skapt annet enn ingenting.  De er trygdet på fakelicious diagnoser mange av de & driver  døgnede sine mest av alt med med diverse østlig relatert vås – reiki, leiki, heiki, sleiki, healing, tai chi, trygdet kunst liXom – men de er bare trygdet søppelmobbere & fittesleikere på fakelicious uføretrygd skal jeg si dere – De er jævla PAKK & de er jaggu mer motbydelige enn både parasitter som flått, hjortelusfluer, uty & midd på samme tid – Ikke nok med det – Men mange av disse fæle fule feite fake trygdede man ofte ser på badestrender om sommeren som spretter rundt med sine ryggskader & lyter de er trygdet for – de er vel bare trygdet når de er hos sine leger eller når de er i møte hos NAV ? – For de er jaggu påfallende friske på sine sosiale media – på sine dating-apper – & i sitt sosiale liv for i alle sine ellers med på sin uføretrygdede fritid hellers med – Noen av de har sikkert bare sine trygdelyter fra broen til Kalvøya & langs kaien på Kadettangen der & opp til NAV tror jeg – for fra broen på Kalvøya & ned til badestrendene der de frekventerer til er de jo friske som faen – i hvert fall fysisk – HI1978 kommer ikke inn i varmen hos alle disse som trygder seg hverken  på grunn av lettere psykiske diagnoser eller sine påtatte fysiske  motgangsrelaterte behov – HUN tør å være ensom – HUN tør å være edru – HUN tør å utfordre det å bli mislikt – Men er det RETTFERDIG ? – Er det RETTFERDIG at psykisk syke som HI1978 skal ha mindre penger – mindre støtte – mindre av alt bare fordi hun er mer sosial uintelligent enn andre som er på trygd som da etter all sannsynlighet er mer sosialt intelligente snyltere enn henne – & i tillegg blir hun mobbet av disse personer som er &så trygdet som henne selv – For jeg går ut fra at alle som er 100% uføretrygdet er i samme båt & like mye ubrukelige slik sett . Det er vel ikke noe forskjell på å være sosial intelligent & være 100% ubrukelige – enn det å være usosialt intelligent & være 100% ubrukelige vel? – sett i et brukelighetsperspektiv for samfunnets vel & ve – Dessuten er HI1978 kristen & til & med uetnisk norsk – & kristen uetnisk norsk  bør man ikke være dersom man er uføretrygdet vet dere vel – – nei – skal man være uføretrygdet & få respekt i sine trygdemiljøer blant sine LIKES for LIKESINNEDE på sosiale media må man jo være veganer med valker, hate det gammelmodige lutherske norske kristne , drive litt med østlig kosmiske spennende greier, mindfulness & yoga , være politisk korrekt til alt som ikke gir de ufordelaktigheter , stemme på RØDT & være lesbehesper eller homo & være opptatt av dyrevern & miljø – & slite litt psykiskså lenge som staten har råd til å betale for det da – FOR de er så trivielle & like mange av disse som er trygdet på grunn av psykiske diagnoser at man kan lure på om de virkelig har forutsetninger til å forstå seg selv som enkeltmenneske i det hele tatt ? – Man kan i hvert fall tvile på om de har egne følelser som kan kalles for individuelle en del av de – ikke hos alle – men hos noen som hos mange av de – I likhet med mange andre kommuner i Norge så er det et faktum at det er en formidabel økning i antall unge uføre i Bærum. Mye av årsakene til det er at terskelen for hva som er reelle sykdommer er for lav. Normale livskriser blir forvridde til fake diagnoser – Dessuten er det for lite fordommer & skam forbundet til både psykisk helse & rus – det er mer skam forbundet til å være fleskete & feit enn å ha psykiske lidelser i dag blant unge i Bærum – Det slike trenger er kurs i HOLDNINGSENDRINGER og FOLKEOPPDRAGELSE pluss kurs i PENGEBRUK slik at ikke egennytte og egen-nytteligheter blir for fremtredende i både folks skrott & sjel – Det er mangel på interesser for mangfold & likeverd som respekt for ALLE i et samfunn som har ført til at det har blitt for lite fordommer rettet mot det syke på bekostning av det friske. Det er et forkastelig menneskesyn mange har på verdiene av det som er sunt  bærekraftig kontra det som er usunt som handlingssnyltene – I Bærum finnes det mange såkalt velstående foreldre til barn som er trygdede. Barna klarer ikke å leve opp til den gunst foreldrene har skapt & så velger de å trygde seg som alibi for manglende evner, manglende talent & ymse former for tilbakeståendeshet – derav som derfor som dermed – i utrengsmål for pengenes skyld – Det finnes foreldre i Bærum som har avkom som de er misfornøyde med – & at det DERMED er greiere å la leger & NAV ta over årsakene til det hele – slik at disse foreldre slipper å ha dårlig samvittighet for elendig barneoppdragelse – manglende grensesetting & manglende evner til å skjøte sitt avkom til annet enn uføretrygd, mental skakkjørt helse og elendigheter – Det er lettere å la staten ta seg av det hele enn å gå i dybdene av seg selve altså – dessuten får disse barn av velstående i Bærum beholde arv, landsted seilbåter etc etc etc dersom de klarer å bli trygdede – noe de ikke ville fått beholdt dersom de bare ble uten sine diagnoser og på basisbeløp fra NAV – De søker seg til diagnoser for å få beholde arven sin altså! – That’s the TRUTH !! – Klart at hva trygdede kasus vier sin hverdag til utgjør en ikke ubetydelig del av deres helse – Poenget er vel at de skal bruke denne betalte fritiden først & fremst til å bli friske eller litt friskere vel? – & jeg mener det er for lite kartlagt hva denne nytte av ulike statsstøttet sosialiseringsmodelleringer slike driver med & driver på ute hos sine likesinnede med har for eventuell effekt av helbredelse av diagnosene denne gruppe kasusianske klientell mottar sine midler for – Tvungen bytte av vennekrets & miljø tror jeg ville ha helbredet mange av de. Det er veien å gå for fremtiden. Spesielt innen rusomsorg så tror jeg at tvungent bytte av vennekrets & miljøbetonthet ville helbredet veldig mange slike – Både innen psykisk helse & rus har det i alt for stor grad vært for mye snakk om at kasusene får bestemme selv, dere vet selv hva som er best for dere & så videre & så videre & så for et videre – Men slike personer vet ikke hva som er best for de selv i det hele tatt skal jeg si dere. Da hadde de ikke vært rusmisbrukere & de hadde neppe hatt fakelicious psykiske lidelser heller. Det er FORDI de ikke vet best selv de sliter med det de sliter med – Man har rett & slett vært for opptatt av å se enkeltmennesket uten at kanskje denne gruppe mennesker – som man har brukt store midler på å tilrettelegge individuelle behov for uten at det har nyttet – har talent nok i seg selv å forstå seg selv som enkeltmenneske – For la oss se på hva alle disse med mer eller mindre fakelicious trygd for sine mentale lidelser driver med & hvilke interesser de har på sine sosiale media. DET er temmelig bekreftende synes jeg . Det viser i stor grad at de lever for sine flokkstyrte epidemier & sine flokkstyrte floker som de bare nøster opp ute blant sine interesser hos sine likesinnede. De lever for sin flokkstyrthet ut fra usunne interesser som ikke gjør de uuføretrygdede – De blir så avhengige av sine likesinnede med fakelicious diagnoser at de elsker mer sine likesinnede enn de elsker det å satse all sin individualitet på å bli friskere – Mennesker med psykiske lidelser mangler i stor grad evner til å fornye seg – evner til å tenke individuelt & de mangler kreativitet til å se seg selv som friske nok for å kunne glemme litt hva de er betalt for å være syke nok med – Det er da ganske så utrolig at diverse institusjoner enten det er i offentlig regi eller i mer for sine særgrupper terapeutiske populistiske vås tildeles store midler fra det offentlige & at det likevel har vært en formidabel økning i antall unge uføre på grunn av mer eller mindre udokumenterte lidelser innen psykisk helse & rus – Man har rett & slett vært for opptatt av å se enkeltmennesket der enkeltmenneskets behag i å oppføre seg som enkeltmennesker behov ikke har vært tilstedeværende i tilstrekkelig grad & uten at kanskje denne gruppe mennesker har talent nok i seg selv å forstå seg selv som enkeltmenneske – For la oss se på hva alle disse med mer eller mindre trygd for sine mentale lidelser driver med & hvilke interesser de har på sine sosiale media. DET er temmelig bekreftende synes jeg & det viser i stor grad at de lever for sine flokkstyrte epidemier & sine flokkstyrte floker. De lever for sin flokkstyrthet ut fra usunne interesser som ikke gjør de uuføretrygdede – Mange humanefiXerte organisasjoner gir disse personer ekstra midler som om ikke de midlene disse klientene mottar fra et fra før i i form av sin trygd skulle være nok midler å forbruke på uheldige elementer som ikke gjør de friskere – Ulike tiltak & organisasjoner burde heller drive oppdragelse & forkynnelse istedenfor å bare dele ut gratis mat eller gratis kos til de. For jeg går da sannelig ut fra at trygden som disse får er da mer enn nok å klare seg med – De bør i hvert fall ikke klage over manglende midler disse fra det offentlige hjelpeapparat disse. Velger man å bruke pengene man mottar fra det offentlige til rus & andre unyttige ting så synes jeg ikke at det er synd på de i det hele tatt – Organisasjoner eller uføretrygdeklubber innen både psykisk helse & rus som ikke legger vekt på oppdragelse & hvordan samfunnet skal beskytte seg mot personer innen psykiske helse & rus bør miste statsstøtten sin dersom de ikke klarer å håndtere problemene til klientene eller medlemmene sine – Jeg tror det har gått alt for langt med det å legge til rette for at kasus innen både psykiske helse & rus skal slippe å ta ansvar for sine liv i det hele tatt – & det at mange av disse ikke har ansvarlighet nok overfor andre i samfunnet generelt – er vel kanskje en del av slikes diagnoser da ? – & det MÅ bli mer kontroll av hva uføretrygdede med mentale lyter gjør på fritiden sin – Mer kontroll & overvåkning av den tid de er betalte for sine lyter for – Spesielt på internett er det et problem at for mange uføretrygdede med psykiske lidelser ikke kan å oppføre seg  – Hva disse bruker sin betalte fritid til i form av trygdeytelser er i liten eller ingen grad kartlagt i vedtakene disse får vedrørende sin trygd – eller i deres diagnoser fra deres leger – Det sier seg selv at når mange av disse sitter omtrent døgnet rundt på sine dating-apper, sosiale media & annet så utgjør dette en ikke ubetydelig del av slikes tilværelse & trygdede omstendigheter – I alt for liten grad er den trygdedes tilværelse kartlagt for at diagnosene slike er betalt gjennom trygd for er overensstemmende med virkeligheten de har oppgitt som grunn til deres diagnoser & derav omstendighetene til de helhetlig sett i lys av deres trygdede hverdager – DERFOR mener jeg at mange av diagnosene slike har neppe er reelle nok – De først må overprøves etter hva disse uføretrygdede med psykiske diagnoser foretar seg på fritiden – Klart at tiden de bruker som ingen har kontroll over er veldig viktig for å få kartlagt omfanget av sykdommene slike har & det de mottar til dels store beløp for – & hvordan de kan helbredes

 

appendiXtriXfiXmiX

” concordia civium murus urbium ” 🙂

” henvisningsmodeller & ref. benyttet for ”VeLfErDsVaLkEr” 

https://www.svd.se/normala-livskriser-forvrids-till-sjukdom

”Att sjukförklara normala krisreaktioner är en av orsakerna till de höga sjukskrivningstalen i psykiatriska diagnoser. Det skriver Carina Hellström, överläkare och specialist i psykiatri.”

https://www.sydsvenskan.se/2013-12-04/svart-att-skilja-sjukdom-fran-normal-livskris

”Det finns en del svårigheter med psykiatriska diagnoser. Vad är psykiatri och vad är normala mänskliga svårigheter? Det tycker jag verkligen att man kan diskutera.”

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Nynorsk/Trygdesvindel+for+50%2C4+millioner+kroner

”Trygdesvindel for 50,4 millioner kroner. Mellom januar og april ble 324 personer anmeldt for trygdesvindel.”

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Trygdemisbruk

”Trygdemisbruk : Statistikk året 2017”

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/12/16/195356882/nav-anslag-trygdesvindel-8-milliarder-kroner-arlig

”Trygdesvindel for 8 milliarder kroner årlig”

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Nyheter/1048+personar+melde+for+trygdesvindel+i+2017

”1048 personar melde for trygdesvindel i 2017”

https://www.dt.no/nyheter/nyheter/flere-alenemodre-jukser-med-nav-stotten/s/2-2.1748-1.7685429

”Flere alenemødre jukser med Nav-støtten”

https://www.nordlys.no/jobb/tromso/nav/kvinnen-loy-om-at-hun-var-alenemor-na-ma-hun-sone-og-betale-nav-n-million-kroner/s/5-34-425758

”Kvinnen løy om at hun var alenemor. Nå må hun sone, og betale NAV én million kroner”

http://stavrum.blogg.no/1475043445_tannls_kamp_mot_tryge.html

”NAV gjør alt for lite for å avsløre trygdejuks. Kontrollsjefen innrømmer selv at de kun tar en brøkdel av svindlerne.”

https://www.dagbladet.no/nyheter/nye-sjokktall-psykiske-lidelser-koster-norge-60-til-70-milliarder-kroner-i-aret/61335772

”Ifølge beregninger som Folkehelseinstituttet sitter på, koster psykiske lidelser samfunnet mellom 60 og 70 milliarder kroner i året, bare i Norge”

https://www.aftenposten.no/norge/i/56Kpe/Sykdommen-som-koster-arbeidslivet-mest

Psykiske sykdommer koster det norske samfunnet rundt 70 milliarder kroner, anslår direktør Arne Holte i Divisjon for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Størstedelen av kostnadene er knyttet til depresjon, samt angstlidelser og rusmisbruk. — Depresjoner stjeler flere yrkesaktive år enn noen annen sykdom”

http://fagarkivet.hioa.no/nb/item/asset/dspace:4517/kand420_kand419_%C3%98ABAC3900_200516.pdf

”Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til psykiske lidelser”

https://www.napha.no/content/20317/Arbeid-og-aktivitet-bidrar-til-god-helse

”Om mennesker med psykisk sykdom ikke selv tror at de kan bidra i arbeidslivet, blir det lett en sannhet, både for personen selv og for potensielle arbeidsgivere. … Diagnosene depresjon og angst fører med seg de største kostnadene i form av uførhet og manglende evne til å fungere i arbeidslivet.”

https://www.arbeidsmiljo.no/depresjon-var-dyreste-sykdom/

”Depresjon er den sykdommen som koster det norske samfunnet mest, regnet i sykepenger, uførhet og tapte arbeidsår.”

https://www.budstikka.no/nyheter/medisin-og-helse/psykisk-helse/stadig-flere-sykemeldes-som-folge-av-lettere-psykiske-plager/s/5-55-204304

”Stadig flere sykemeldes som følge av lettere psykiske plager”

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/PRVj6/Krevende-psykisk-helse

”trygdemisbruk og lav arbeidsmoral. Dagbladet fastslår på lederplass 28. juli i år at angst og depresjon er vår nye folkesykdom. ”

https://e24.no/kommentarer/e24-kommentarer/syk-eller-trygdemisbruker/2816422

”Et flertall av diagnosene for sykmelding er uspesifiserte psykiske eller muskel/skjelett-lidelser. Dette er langtidsfraværet, og det er det som koster, nasjonaløkomisk sett.”

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/Rapport_2013_05_Trygdesvindel_i_Norge_korr.pdf

”trygdemisbruk i Norge, hovedkonklusjoner fra kartleggingen av misbruk av sykepenger”

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Halsoekonomi/2014/08/Kostnader-for-bipolar-sjukdom-depression-schizofreni-och-angest/

”Den totala samhällsekonomiska kostnaden för de fyra studerade psykiatriska sjukdomarna uppgick till 75 miljarder kronor.

Kostnaden per patient var 259 000 kronor för bipolär sjukdom, 159 000 kronor för depression, 156 000 kronor för ångest och 509 000 kronor för schizofreni under år 2008.

De indirekta kostnaderna för sjukfrånvaro svarade för hela 75 procent av den totala samhällskostnaden, vilket troligen ändå är en underskattning.”

https://www.aftenposten.no/norge/i/PpLr5/Schizofreni-mest-kostbare-lidelse

”Schizofreni mest kostbare lidelse. Sykdommen schizofreni koster det norske helsevesenet åtte ganger mer enn hjerte- og karlidelser. I 1995 ble de totale utgiftene til behandling av schizofrene anslått til 4 milliarder kroner, skriver Adresseavisen. For fjoråret kan de reelle kostnadene anslås til 5 milliarder kroner, skriver avisen.”

https://www.adressa.no/nyheter/helse/article64138.ece

”Schizofreni koster det norske helsevesenet mer enn alle kreftsykdommer og hjerte- og karsykdommer til sammen. Ni av ti blir uføretrygdet etter å ha levd med diagnosen i fem år.”

https://forskning.no/psykiske-lidelser-eu-okonomi/2014/04/angst-og-depresjon-koster-mest

”Psykiske lidelser koster det norske samfunnet 60 til 70 milliarder kroner hvert år”

https://www.dinside.no/okonomi/norges-dyreste-lidelse/62504306

”Norges dyreste lidelse. Schizofreni koster helsevesenet mer enn alle hjerte- og karsykdommer og kreftsykdommer til sammen. Omtrent 5 milliarder i 2002.”

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2001/08/16/schizofreni-biologi-eller-psykologi/

”SCHIZOFRENI ER DEN mest alvorlige formen for sinnslidelse. Få blir helt friske, men om lag en firedel av pasientene har i lange perioder en ganske god sosial fungering, er uten plagsomme symptomer og greier seg i ordinære jobber. Fordi de fleste blir syke i ung alder, er schizofreni antakelig den sykdommen som representerer størst kostnader for samfunnet. I direkte (behandling) og indirekte kostnader utgjør dette om lag 5,5 milliarder kroner årlig i Norge. Det blir hevdet at forståelsen av psykiske lidelser de senere årene er blitt sterkt «biologisert». Denne trenden kommer fra USA. Og schizofreni er på mange måter arenaen hvor kampen mellom biologi og psykologi utkjempes. Inkarnasjonen av galskap!”

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/schizofreni/schizofreni-forekomst/?page=6

https://www.dagbladet.no/nyheter/bedre-behandlig-kunne-spart-oss-for-15-mrd-arlig/62705549

”Det er blitt en stor myte i samfunnet at schizofreni ikke kan helbredes. Kostnadene knyttet til lidelsen blir enorme”

http://statskoll.se/nyheter/kostnad-for-schizofreni-hogre-an-for-trafikolyckor/

”Samhällets kostnader för schizofreni högre än för trafikolyckor”

DERIBLANTHETEN

langs HERIBLANTHETEN !

Om jeg har respekt til psykisk helse og mentale lidelser ?? – JO – DET har jeg – Mange av dere har ikke lest ALLE innleggene for VeLfErDsVaLkEr og det ”jevner seg ut” med både FOR og MOT og LANGS i løpet av løpetiden for VeLfErDsVaLkEr 🙂 – Kristenhet og rettroendeshet er kanskje ikke det mest populære blant folk flest i Norge i dag. Mange er vel mer opptatt av å være Hedninger, Homofile eller Hypokondere enn å være rettroende kristne ? – Det ser ikke ut til at det gjør mange så mye lenger å ikke tro på vår kristne kulturarv og så kan man diskutere hva som er vår korrekte kristne kulturarv – slik den burde fremstå ut fra slik den faktisk har fremstått –  og med det forhåpninger hvordan den måtte kunne ville burde skulle fremstilles fremover for det langs sitt bakoverbelagte mot det – og det er faktisk ikke sikkert man skal rette rett tro mot de som ikke ser nytten av det for annet enn å holde seg til feil tro ? – Dessuten så er det vel ikke så nøye hva man tror på lenger i landet hos de veldig mange ? – For når alt kommer til alt – og når alt kommer til stykket – uansett fra hvor i verden en skulle måtte ville kunne hente sine guder fra – STRAX en er innenfor grensene til Norge så tror vel ALLE på velferdsguden NAV når alt kommer til stykket likevel? – Det er vel ingen GUD i verden som kommer opp mot et saftig behovsrettet vedtak om MYE penger fra NAV Norge ? – nei – forresten – Det er jo unektelig mange som &så tror mer på sine sykdommer og diagnoser enn på JESUS i dag. Kanskje det er de man kaller for ”troende i sin trygd” ? – Diagnoser og trygd på mental helse har blitt mer populært enn JESUS i landet – og jeg tror det er DERFOR så mange ”lider” under sine diagnoser også – En ting er i hvert fall sikkert – sykeliggjøring av bagateller og sytelighet over feil verdier er IKKE spesielt RETT TROENDE – I gamle dager og da jeg var barn så lærte vi at de som hadde psykiske lidelser det var de som djevelen hadde tatt bolig i. Mye har skjedd siden den gang med både enorme pengeoverføringer til mislykkede satsinger innen psykisk helse og rus – og et stadig økende antall kasus som ikke blir friske eller friskere – Når en ser på hvor enorm satsingen på mental helse har vært og hvor få det er som blir friskere så er jeg ikke skråsikker på at min barndoms lære var ukorrekt likevel… – Man kan i hvert fall ikke sånn uten videre si at min ”barndoms lærdoms” var feil fordi det var flere som ble friske den gang innen mental helse enn det er færre som blir friskere innen mental helse i dag – En ting er at det er en viss mulighet for at det er pengene som slike får i trygd som er årsakene til at stadig flere normale livskriser blir forvridde til fake diagnoser… – En annen ting er at ubegavethet, talentløshet, ”lettere psykisk utviklingshemming” påklistres andre og finere navn å bli trygdet for – Dersom man skal være ærlige så må en vel erkjenne at alle med mentale skavanker er psykisk utviklingshemmede ? – Jeg vil også mene at alle som er ”svake i ånden” er ”åndssvake” – Man kan sikkert like å kalle det andre ting – men ta en spade for en spade – Det er personer som virkelig er mentalt handikappet og der både trygd og diagnoser er berettiget. DET er det ingen tvil om – Når jeg skriver om fake diagnoser så mener jeg personer som er friske nok til å sitte på internett å plage andre – personer som man ofte ser på badestrender om sommeren – eller personer som lufter hund eller bor på slektningenes landsted i Spania – slike som søker seg til diagnoser for å få beholde arven sin altså – Det er SLIKE – for slikt & slik – som blir en del kritisert under noen innlegg her på bloggen – Eller personer som har diverse diffuse lidelser som egentlig ikke det finnes dokumentasjon på og som jeg mener er ”tullediagnoser” – Men klart det finnes ubotelige sjeler i ubotelige skrotter som er da ”oppimot umulige å helbrede” – selv om uhelbredelighet ikke finnes i en rettroendes støp – Musikkverket VeLfErDsVaLkER ( i bloggversjon under tittelen ”VarslingsValker” ) er nå ferdig. Dermed er mye av hensikten med bloggen &så både redigert & preparert for det & FOR det som MED det 🙂 – En del ”tillegg” forbundet til de kjørende oppgaver forestillingen VeLfErDsVaLkER har hatt på bloggen vil &så åpnes for allmenn ferdsel i løpet av 2018 – For denne bloggen har hatt 3 hensikter. Å drive reklame for mine 3 musikkverk i tidsrommet 2014 til utgangen av 2018. Disse verkene er nå klare & dermed er behovet for å kjøre reklame for verkene i så måte over ved utgangen av 2018 – ”forsåvidt” – ”HåPoTeK” – ”VeLfErDsVaLkEr” ( i en tilrettelagt bloggversjon under tittelen ”VarslingsValker”) – Veldig mange innlegg er ”private” & vises ikke for annet enn ”private” andre innlegg er det passord på – men det meste vil åpnes for allmenn ferdsel etter hvert som behovet for det er reelt. Det er lange & seige forestillinger alle tre. Men det gir jeg blaffen i. Jeg liker de som de ble & DET liker hensikten til musikkverkene mine &så – Jeg håper det har vært spennede å være med her – av & til for det – av & til mot det – av & til mellom det – av & til langs det – & av & til i det – Det kommer en del innlegg til på bloggen – & de er det ikke sikkert at de blir like hyggelige for alle. Men dere vet at det er vanskelig å gjøre til lags personer som ikke har evner nok til å bli til lags – Mange er forutinntatte til det de ikke forstår for å si det rimelig enkelt. & man kan ikke alltid kreve at alle er like begavede til det å forstå. Eller kanskje det er nettopp DET man skal? – Kanskje er det for lite SKAL & MÅ & for mye som er basert på ”ha lyst til”, ”skulle kanskje”, ”burde vel” & så videre & så videre & SÅ VIDERE – Kreativitet har mest av alt med både SKAL & MÅ  å gjøre. DET er den kreatives magi – I tillegg til de kjørende oppgaver bloggen har hatt så kommer det noen innlegg som jeg vil kalle ”for i et utenom med” – & DE INNLEGGENE blir samlet opp i et ”oppsamlingsheat” for det og legges trolig ut desember 2018 – Når det gjelder ”VeLfErDsVaLkEr” så er dette en forestilling & det er utdrag fra tekstene til forestillingen som er blitt lagt ut – noen ganger i spredte & sprikende utdrag – andre ganger som overskuddsmaterie for visse passasjer i verket – Det sier seg selv at tekster som det både er satt musikk & koreografi til ikke alltid har den ønskede effekt uten at man hører & ”ser” det hele slik det skal være & slik det SKAL ses – Det er spilt inn mye video & mye lydfiler for ALT som er presentert her under VeLfErDsVaLkEr. Jeg har bevisst ikke lagt ut noe gratis fra selve verket & DET kommer jeg heller ikke til å gjøre. Hensikten med bloggingen til verkene har vært som ren reklame for de altså – & DET er DET det ER !! – Det er 11 roller i VeLfErDsVaLkEr & disse evinnelige ”tankestrekene” dere finner mange av i tekstene som er lagt ut fra VeLfErDsVaLkEr er ment for ”rollebytter” i de ulike setninger & avsnitt. Jeg kunne ha lagt ut notene til det istedenfor kanskje – men da hadde ingen giddet å lese bloggen i det hele tatt – Dersom dere en vant til å lese langdryge libretto eller lignende krimskramserier & synkoperte språksprelskheter fra et fra før av, så ”ser” dere kanskje rytmen i teksten mellom tankestrekene bedre – ALT i alt – Jeg har hatt det meget morsomt med denne bloggen – & det er ikke over ennå – det kjøres innlegg i desember &så – Innholdet & utdragene fra tekstene som er presentert under VeLfErDsVaLKEr er valgt ut etter et spesielt mønster & for en spesiell hensikt. DET tror jeg dere har forstått – http://blogg.improveme.se/gentemot/ er opptatt av likeverd, likestilling og rettferdighet for ALLE – Og spesielt er bloggen opptatt av likeverd for de grupperinger av både skrott & sjel som er minoriteter. Og minoritetene er ikke alltid de DERE tror er minoritetene og de mest ”trengende” slik sett for sine slike sett & slikt sett. DET har sikkert alle dere som har orket å lese hele innleggene her forstått – dersom dere har likeverd og likestilthet iboende i dere – ”VarslingsValker” som har kjørt som ”substitutt” for VeLfErDsVaLkEr på bloggen gjennom 2018 er altså en tilrettelagt bloggversjon for teXtene til musikkverket VeLfErDsVaLkEr som sprikende, ”spedte” og spredte utdrag av verket – og ellers i så måte for DEN måte – løsrevne avsnitt til det og til det som fra det. VarslingsValker har kjørt i et reklameøyemed for VeLfErDsVaLkEr på bloggen i ulike etapper siden nyttår. Det er satt lydkulisser og koreografi til alt materiale tilknyttet både bloggversjon og moderverket i løpet av 2018. Dersom det er noen som ønsker å kommentere innholdet her så kan det gjøres i kommentarfeltet som det er henvist til i innlegget. Det må oppgis fullt navn, adresse og gyldig mailadresse ved alle henvendelser til bloggen – Bloggen betrakter alle anonyme på nett som personer som enten lider av ”identitetskriser” eller ymse former for ”personlighetsforstyrrelser” – eller en kombinasjon av begge deler – : For enten står man for noe i det som i egentlig person eller så står man ikke for noe mellom det som uegentlig person. DET burde være temmelig greitt – Jeg står inne for alt materiale lagt ut i forbindelse med verkene mine som finnes her på bloggen per dags dato – Ukorrekt materiale eller falske kopier på andre nettsteder enn bloggen dere leser nå står jeg ikke inne for. Det er ikke mitt materiale og det tar jeg heller ikke ansvar for – Det er innspilt svært mange videoer for musikkverket VeLfErDsVaLkER og de andre verker som har kjørende oppgaver her. Komplett materiale til verkene må det betales for ved henvendelse til bloggen sin kontaktside – Bloggen anser det som har vært lagt ut i forbindelse med verket VeLfErDsVaLkEr ( i en tilrettelagt bloggversjon som ”VarslingsValker” ) som ”prøvesmaking” i et reklameøyemed for musikkverket – og DET er DET det ER

Når det gjelder misbruk av innhold av bloggen så har bloggen nevnt dette før i innlegg relatert til ”VarslingsValker” – er en misbruker kjent for bloggen benyttes personalia for denne ene misbruker helt til ALLE misbrukere har betalt og gjort opp for seg – Kopier av innholdet uten skriftlig samtykke er per dags dato 2500 per dato kopiene har vært publiserte – For kopiering av bilder uten samtykke vil det bli krevd 150 000 per bilde som er kopiert uten samtykke av meg ( Svenn Dybvik ) på forhånd

Bloggen publiserer også navn til venner – venners venners – etc etc etc av eventuelle misbrukere som er på en eller annen måte knyttet til eventuelle misbrukeres konto – det kan være alt fra en eventuell misbrukers ”likere” på instagram eller facebook etc etc etc – Bloggen kontakter også arbeidssted, utdanningssted og annet dersom bloggen politianmelder misbruk av innhold på blogger tilknyttet meg ( Svenn Dybvik ) – Er en eventuell misbruker uføretrygdet kan bloggen kontakte NAV, leger eller andre for å kartlegge årsakene til vedkommendes misbruk og om det er forsvarlig nok at vedkommende har den frihet den har ved å sitte på internett – Dersom misbruker har mentale handikapp kan verge eller ”foresatte” holdes økonomisk ansvarlig for misbruket – Bloggen kommer tilbake til en rekke ”for-holdninger” som nevnes i dette innlegget i regi åpningen av ALLE passordbeskyttede innlegg på bloggen

Min egen IT-dugnad ”interrobangIT 2011-2015” drev omfattende kartlegging av hva personer som fikk betalt for sine psykiske lidelser var og hva de gjorde på internett – Det ble også drevet i stor skala sporing av kriminelt nettbruk hos trygdede personer i det samme tidsrom. Det er mye av dette arbeidet som har vært gjenstand for de kjørende oppgaver tekstene til mitt musikkverk VeLfErDsVaLkEr har hatt på bloggen – Men mye av bakgrunnsmaterialet til VeLfErDsVaLkER har likevel vært utført gjennom å oppsøke miljøer der jeg har visst at der finnes mye ”fake trygdede” kasus – hva de driver med – hva slags interesser slike har – hvilket språk og formuleringer de benytter om sine egne og sine andre 🙂 – og hva de hadde vært eller ikke vært DERSOM de ikke hadde skaffet seg akkurat den eller den eller den eller den men ikke den den den diagnose som gir de rimelig godt betalt for å gjøre oppimot INGENTING – utenom en viss syting og klaging og forulempelse av friske og sanne og sunne retninger innen sine livsanskuelser da – OG – Jeg er sterkt kritisk til at både ”staten” og ulike interesseorganisasjoner driver med mange tiltak som ikke har hatt noen effektiv helbredelse på den gruppe mennesker som omtales en del i tekstene fra musikkverket VeLfERDsVaLkER. Det drives med for mye ”kunstneriske aktiviteter” og ”kosenettosysler” som ikke fører denne gruppe mennesker til friskhet og sunnhet – Jeg mener at det er for mye sykeliggjøring av bagateller hos veldig mange. Og man kan ikke bruke dette slitte argumentet som at ”alle tåler ulikt”. Det holder ikke lenger. Et sted må grensene gå for hva og hvordan noe som er ”fakelicious FOR-seg-gjort-sykeliggjort” skal opphøre å være det – og hvordan VILJE til å bli friskere er det vesentlige i deres både sjel og skrott – VeLfErDsVaLkEr er dog skrevet i et viss humoristisk style & stuffings. Og koreografien til verket er meget morsom – i hvert fall ut fra min egen sans for humor 🙂 – MEN jeg mener i alvor at det er for lite fordommer – for lite skam – og for lite innsyn i hva alle disse kasus som påtar seg ulike fake psykiske lidelser  og som mottar trygdeytelser for det – bruker sin ”fritid” til – I og med at det ikke drives nok kartlegging og overvåkning av hva alle disse uføretrygdede og de som mottar penger fra NAV TRYGD bedriver med på ”fritiden” og når ikke myndighetene eller legene ”ser det” – så mener jeg – og DET mener jeg – at diagnosene slike har klart å skaffe seg NEPPE er troverdige – Denne betalte ”fritiden” hos de som mottar penger fra staten for sine mentale handikapp eller kall det gjerne ”psykiske lidelser” er ikke kartlagt grundig nok – og DERMED er det for lite forutsetninger å tildele denne gruppe kasus så enorme pengebeløp fra staten som det blir gjort ut fra den uspesifiserte ”fritid” mange av disse bedriver – Jeg tror ikke personer med psykiske lidelser blir friskere av å være på internett blant andre. De har jo ikke godt av å etter normale forutsetninger å sosialisere seg på en arbeidsplass mange av de – og  det er jo derfor de er uføretrygdede også skulle man da tro? – så hvorfor skulle de da ha ”plutselig talent” til å være sosiale på andre  måter?? – De har i hvert fall ikke GODT AV DET på den måte som andre og friske har RETT til det sett i et perspektiv ut fra ansvar, moral og normal folkeskikk – For dette har med ansvar å gjøre. De aller fleste psykiske diagnoser har en eller annen innebygget ”forståelse av hva den eller den diagnosen som de har innebærer” med henhold til oppfattelsesevner og derav ”manglende ansvar” som del av slike sykdom. Egenforståelsen av ”ansvar” er ikke forutsigbart nok for deres omgivelser og de mottar trygd som en del av dette – dermed må man kunne få diskutere en innstramming av hvilke oppgaver slike skal få drive med på sin uføretrygdede fritid – Økt kontroll og overvåkning av hva etter min mening fake uføretrygdede med mentale lidelser bruker hverdagen sin til ville fått bukt med en god del trygdemisbruk. Penger som kunne vært benyttet på de som reelt er syke og som er trygdet fordi de reelt ikke har den evne til å være ”uuføretrygdede” – Klarer ”noen” å logge seg inn og ut på sine kontoer og sitte på nettet døgnet rundt for å plage andre så er – uansett hvordan man liker å se det – disse friske nok til at de vet hva de gjør – Man kan ikke bruke argumentet for at ”de er da bare syke trygdede kasus” – nei – klarer de å logge seg inn og ut VET de hva de gjør! – og klarer noen trygdede å sitte å løfte halvliterglass opp til kjeftene sine og fylle seg med sprit og alkohol hele sommern så er de ikke syke nok til å kunne kalles ”fysisk handikappet” heller etter min mening… – …for tvilen skal ikke komme snylterene til gode. TVILEN skal komme staten til gode!!

Interesseorganisasjoner for psykisk helse og rus og ymse ”tiltak” innen psykisk helse og rus burde først og fremst bruke sine midler de får av staten til å verne samfunnet mot de uheldige virkninger psykiske kasus og rusrelaterte kasus kan ha på sine omgivelser. DET bør være jobb nummer 1 – dernest kan man vurdere diverse ”lekestuer” av ”miljømessige årsaker” og som ”kosenettotrygd” og ulike sosialiseringsprosesser hvilken virkning dette har hatt for helbredelse av denne gruppe mentalt handikappede kasus. Etter min mening har dette vært totalt bortkastede midler og har bare fungert som en ”dobbel trygdeutbetaling” – Hvorfor skal de som sliter litt psykisk ha ”kunstrom” , ”billedterapi” og leke ”skapende sjeler i mentalt handikappede skrotter” ?? – Det de med psykiske lidelser trenger mest av alt tror jeg – er å lære å kjede seg – og å få oppdragelse av fagpersonell til å rette seg etter de normer og moralske aspekter man har i et samfunn – De behøver mest av alt oppdragelse, disiplin og måtehold. Pluss kurs i pengebruk kunne også være et bra tiltak for de – Meldeplikt om hva de foretar seg på sin ”trygdede fritid” burde være inkludert som vilkår for slikes utbetalinger av trygdeytelser – DET burde være en ypperlig måte for forXempel NAV til å gå i sømmene hva denne gruppe mennesker driver med i sin EGENTLIGHET og hvordan denne EGENTLIGHETEN skal bistå de med å gjøre de friskere – Det er ikke rettferdig at trygdede skal få så mye støtte til ”sine lite tilfrisknende  interesser” uten at disse ”interessene” har noen effekt i vedkommendes  ”helbredelsesaspekt” – Det får betalt for sine lidelser gjennom sin trygd og DET burde de klare seg med – Har de lyst å starte noe ”spennede” så må vel de som alle andre bruke sine midler på sine interesser å ikke la staten sørge for at de får sitte å leke femterangs kunstnere blant sjetterangs venstrevridde terapeuter – det finnes mange organisasjoner som i slags ”kristen-light ryggdekning” bistår personer med mat, klær og ”gavepakker” slik at disse kan bruke all trygden sin på rus og andre ”tekniske trollerier” og slik at de kan sitte på nettet uten at deres nettbruk er i tilstrekkelig grad kartlagt nok med henhold til om dette er gunstig for helbredelse av diagnosene som kasusene er trygdet for – eller mottar midler fra staten for – Jeg mener at personer som er uføretrygdede på grunn av psykiske lidelser må legge ved dokumentasjon på hvordan slike lidelser kan påvirke deres bruk av telefon, internett og andre ting dersom de skal ha telefon eller tilgang til internett – Det burde vel ikke være så stor forskjell i lovverk vedrørende straff for de som kjører i ruspåvirket tilstand i sammenligning med personer som sitter på piller med psykiatriske diagnoser og har en stor tilgang til allmennheten uten å være ”klare nok” til å ta det ansvaret dette innebærer vel ? – DET kan være vanskelig å kontrollere selvfølgelig 🙂 Men at man kan bruke tvangsparagrafen innen psykisk helse og rus til å ”justere opp” en del av dette tror jeg så absolutt hadde vært mulig.  Og dersom legen disse har da mener at de ikke er til fare for andre lenger så må de ut av sin trygd og tilbake på ”basisbeløp” fra NAV – DET hadde nok nyttet tror jeg !!! – Man må analysere behovet for om alle disse ”tingene normale har i et samfunn” fører til en ekstra belastning for samfunnet dersom psykiske syke tar i bruk de samme tingene – internett og sosiale media er et godt eXempel på akkurat det – Lovverket har ikke tatt høyde for at en etter hvert stor del uføretrygdet befolkning med mentale handikapp de seneste tiår har fått en ufordelaktig tilgang til tjenester over nett som undergraver både den diagnose slike har og hvilke momenter dette er uheldig for andre i samfunnet på – Internettleverandører og teleselskapene bør ta et større ansvar i det å tildele tilgang til nettbaserte tjenester og telefoni til personer som tross alt er betalte av samfunnet for å i liten grad være skikket til samfunnet. Jeg går da sannelig ut fra at alle de som er uføretrygdet 100% på grunn av psykiske lidelser faller inn under denne kategorien? – Det er snakk om rettferdighet folkens!! – For hvorfor skal personer som er trygdet fordi de ikke klarer å ta vare på seg selv likevel få lov å sitte å ”ta vare på seg ute blant de andre” på internett uten kontroll og tilsyn? – Dessuten har det vært for mye snakk om i media rettigheter og vern av psykisk syke uten at behovet for å verne samfunnet mot de aspekter diagnosene til disse som har psykiske lidelser har som uheldig effekt for andre i samfunnet. Bruk av nettbaserte tjenester hos psykiatriske kasus og hva dette medfører av uheldige virkninger for samfunnet er ikke kartlagt godt nok – Jeg er klar over mange er uenig med meg i dette. Uenigheten består mye av at man bruker argumentet ”de må da få være som alle andre” – Men DET blir feil ! – Da har ikke kritikerne tatt med hva diagnosene til disse innebærer. For det er da sannelig ikke slik at ”noen” kan ha en diagnose uten at den diagnose de har påvirker omgivelsene som disse som har disse diagnosene utsetter samfunnet for – ikke bare i for av til dels store utbetalinger i penger fra NAV –  men også  i manglende ansvar for sine handlinger – Dersom man skal løsrive individets rolle for sin diagnoses ”behagsprøvelse” så er det vel det man da helst kan kalle ”behovsprøvd trygdemisbruk” ??

Hvorfor tror dere at flere lesere havner på nettsteder opprettet av den psykiatriske pasienten og NAV trygd kasuset Jonathan Alexander Stensvold Hol dersom dere googler en del begreper som finnes på mine blogger ? – Jo – Det er FORDI han har en psykisk diagnose – Og HVORFOR tror dere lesere at dersom man googler min datter Josefine Lykke Walla så havner en på nettsteder – blant annet rssing.com Jonathan Hol – opprettet av den psykiatriske diagnosen og 5 år innlagt på Blakstad kasuset Jonathan Alexander Stensvold Hol ? – JO – DET er FORDI han har en mental diagnose han sitter å oppretter stalkersteder for å gjøre seg spennende på de friskes bekostning. Akkurat slik bloggen her beskriver de med psykiske lidelser så er Jonathan Hol selve prototypen på det mye av tema i VeLfErDsVaLkEr vedrørende ”mentale lyter” handler om – Ikke noe av materialet på rssing.com er fra meg. All skiten der tilhører Jonathan Hol, Bogstadveien 30a, 0355 Oslo. Og han kan påregne seg et erstatningssøkmål fra dusinvis av personer som ikke er enige i at materialet han har kopiert er hverken korrekt fremstilt eller korrekt gjengitt! – det er mange fra ulike deler av verden som kommer til å rette sine saker mot Jonathan Alexander Stensvold Hol som følge av hans nettkriminalitet – både på det ”lyse nettet” og på det mer ”mørkere nettet”! – MEN siden han har en psykiatrisk diagnose så klapper myndighetene han for mye på skulderen og lar han få sitte der med den psykiatriske skrotten sin full av penger fra den norske stat og med en maskinpark for nettrolling betalt av NAV – Er det virkelig noen som mener at det å få sitte å plage mindreårige jenter på kiwi.no under psevdonymet ”djimango” og en rekke andre fake identiteter Jonathan Hol har opprettet på en stort antall nettsteder betalt av NAV er RETTFERDIG bruk av midler fra NAV trygd ? – Og er det forsvarlig?? – Bør ikke teleselskapene og internett leverandører også vise et større ansvar for å ikke la psykiske kasus sitte på nettet når de tross alt er betalt av staten for å være trygdet med til dels alvorlige mentale diagnoser ? – Jonathan Hol har en utall antall telefonnummer som har blitt benyttet i alt fra telefonterror til  kvinner til bruk av alvorlig nettkriminalitet – Jeg har snakket med både feminister og ”ymse annet sakspersonell” som burde vite bedre enn å jatte med psykisk søppel på nettet som burde vært tvangsinnlagte – De godtar overgrep fra mentalt handikappede personer for de er politisk korrekte konfliktskye puddinger i konsistensen. Det er en del av sannheten. Dessuten har disse ”konsekvenser av konsistensen” en umoralsk forståelse av at det er synd på slike som Jonathan Hol – Selvfølgelig er det ikke det. Og det er en typisk holdning blant de som forsvarer overgrep mot mindreårige at ”det er synd på de” og i det går jeg ut fra at det ligger en ”aksept” for den trussel personer med psykiske diagnoser har i et samfunn. Det er få andre måter å se det på om en skal gå  det etter sømmene… – Hadde alle disse venstrefeministpopulister SETT den dokumentasjon som ble levert politiet så hadde de SPYDD!! – Der var nedlasting av bilder og en pervershet som burde alene tvangsinnlegge slike personer umiddelbart! – OG alt sammen i et sammensurium av kokkoide forestillingen av såkalte personer med lettere psykiske diagnoser på internett… – Ja – Hvorfor tror dere at så mange kommentarfelt på nettet er overfylt av søppel fra psykiske diagnoser ? – JO – DET ER FORDI disse har mentale diagnoser som NAV betaler de jævla godt for !!! – OG DET ER ypperlige bekreftelser for de tema som kjører på bloggen at ting & tang er akkurat slik VeLfErDsVaLkEr beskriver &så 🙂 – Hadde Jonathan Hol vært frisk – eller hatt et tilsynelatende ønske om å bli friskere – hadde han vært kreativ og oppegående – og ikke bare et trygdet kasus med mentalt handikapp – SÅ ville han selvfølgelig ha konsentrert seg mest om å bli frisk – skape noe selv – og slutte med både feedingen og stalkingen – MEN – og som nevnt før i innlegget : Det er FORDI de har psykiatriske diagnoser de oppfører seg som de gjør og DERFOR er de det de er – nemlig psykisk søppel som reker rundt på nettet godt betalt av NAV – akkurat slik som Jonathan Alexander Stensvold Hol født 31. mars 1980 ER – og som en rekke andre &så som vi har sporet ER – OG vi kommer til det som VI KOMMER MED DET! – Bloggen kommer tilbake til dokumentasjon fra stalkeren og feederen Jonathan Alexander Stensvold Hol samt et knippe uttalelser fra politiet ved Stig-Arne Oma ved Asker og Bærum politidistrikt senere i VeLfErDsVaLkEr – for tro ikke at manglende innsats til saker betyr manglende utsats hos VeLfErDsVaLkEr

Uføretrygdedes nettbruk på ”fritiden” bør være med i vedtakene de får med henhold til sine diagnoser der man &så analyserer trygdeytelser ut fra hva disse bedriver med på ”fritiden” og om slikes aktiviteter er i konflikt med hva disse faktisk får sine trygdeytelser for – Hensikten med trygdeytelser for slike bør utelukkende være å helbrede de – eller å gjøre de friskere – dersom de hverken blir helbredet eller friskere av det de bedriver med når de mottar trygd bør de nektes adgang til sysler på ”fritiden” som ikke bidrar til mer friskhet for de – og ”for de” som ”blant de” – klart at når mange trygdede med psykiske lidelser sitter døgnet rundt på internett ER slikes bruk av internett en ikke liten del av personligheten og ”sykdomsforløpet” hos de – langt mer enn hva noen minutter hos en eller annen lege tilsier av innsikt & innsyn med henhold til hvilke retninger slikes personlighet er representative for mestedelen av  den tiden de er betalte av staten for i form av trygdeytelser – Slike personers ”fritidssysler” fanges sjelden opp i vedtakene som de mottar trygdeytelser for…

Politimannen Stig-Arne Oma ( ved Asker og Bærum politidistrikt ) hadde jeg en samtale med vedrørende nettkriminaliteten til diagnosekasuset Jonathan Sander Stensvold Hol ved flere anledninger gjennom 2013 – Blant annet satt sønnen til Dag Hol ved flere anledninger å runket utenfor min dør der jeg den gang bodde – enten fordi han er kokkoid eller fordi han er homo 🙂 – eller en kombinasjon av begge deler 🙂 – Jeg gjorde &så opptak av samtalen med Stig-Arne Oma og blant annet sa Stig-Arne Oma dette :

” Sønnen til Dag Hol er jo ikke frisk . Han er en sånn typisk en som faller mellom to stoler” ( dernest brettet politimannen ut om billedkunstneren Dag Hol sin sønns mange diagnoser og innleggelser på åndssvake-anstalten Blakstad utenfor Oslo )

I og for seg var det merksnodig at en politimann så enkelt gjennom en samtale kunne ledes til å brette ut om taushetsbelagte opplysninger slik Stig-Arne Oma gjorde – men det var fra min side bare nok en ”affirmativ glede” at selv politiet er ikke alltid pelset til å utføre de tjenester de er betalte til og at de ikke kan lovverket godt nok mange av de

Her er opptaket av samtalen med Stig-Arne Oma i korte utdrag :

” Vil det si at slike som faller mellom to stoler får gjøre hva faen de vil ? ” ; spurte jeg da

” Det er dessverre vanskelig å gjøre noe med slike . NAV tar ikke nok ansvar de heller… ” ; fortsatte Stig-Arne Oma

” DU mener da at de som er svake i ånden har andre rettigheter enn oss friske ? ”

” Det er vel slik det er ” ; svarte Stig-Arne Oma

” Jeg går ut fra at ”svak i ånden” er det samme som ”åndssvak” og at politiet lar slike slippe å stå til ansvar for sine handlinger . Det er det langt på vei du sier ; sa jeg da

Og jeg fortsatte…

: Men HVOR ”svake i ånden” ER personer som oppretter dusinvis av kontoer , foretar en god del datatekniske operasjoner selv på IP-adresser sporet til åndssvakeanstalten Blakstad i Asker ? Er det ikke slik at det her dreier seg om tvilsomme diagnoser og manglende grensesetting hos sønnen til Dag Hol og at man lar samfunnet betale for han selv om han ikke er sykere enn at han til og med i brev beklager sine gjerninger til meg ? DA vet han jo hva han gjør – ikke sant ?

” Det kan du godt ha rett i ” ; svarte da politimannen

Slike kasus som Jonathan Alexander Stensvold Hol TØR nok ikke å bli nok frisk – fordi dersom han blir frisk ”eller friskere” mister han pengene han får fra NAV til å kunne sitte på det lyse nettet og det mørkere nettet med sine kokkoide forestillinger som livsbedrag som medfører nettkriminalitet – DET er DET som er sykdommene hos veldig mange slike personligheter – og hva koster vel ikke det samfunnet ?

( se liste over kostnader lenger oppe i dette innlegget ) )

Det er klart at organisasjoner eller ”tiltak” som ikke tar ansvar for den belastning personer med mental lytebefengthet kan ha ute blant normale i samfunnet må miste tilskudd og støtte de har økonomisk – mentalhelse.no er et slikt sted. Dersom mentalhelse.no ikke klarer å ivareta sitt ansvar med utilregnelige kasus bør man se på tilskuddssordningene slike særgrupper har og som statsstøtten slike og andre ”bedrifter for særgrupper” har som ikke klarer å holde styr på sine medlemmer – Mental helse og de som driver ymse lignende interesseorganisasjoner for psykiske hele – aktivitetsteder etc etc etc – bør først og fremst bruke midler på å verne samfunnet mot de uheldige virkninger og belastninger psykisk helse påfører samfunnet. Dernest må de selvfølgelig få holde på med en del ”kosenettotrygd” aktiviteter men bare dersom det er dokumentert ”TILFRISKNENDE”effekt for disse at tiltakene har noen REELL nytte for slikes diagnoser for samfunnet sett i et lønnsomhetsperspektiv – Medlemmer og ”klientell” på slike plasser og på slike tiltak har jo tross alt trygd for å skjøte sin hverdag økonomisk så jeg synes man skal kunne diskutere om tilskuddene slike får ”utenom” gjennom en del tiltak og aktivitetstilbud er nødvendige og om de ikke bare fører til flere belastninger samfunnet har med personer som er under båsene ”mentalt handikappede kasus på trygd” – Etter internett og sosiale media sin inntreden og dataspilling, dating, etc etc etc etc så kan slike organisasjoner og særinteressegrupper ikke lenger bruke det der med ”ensomhet” og nødvendighetene med ulike mer eller mindre unyttige sysler som  ”SOSIALISERINGSMODELLER” for de som sliter innen psykisk helse og rusrelaterte kombinasjoner – til DET som FOR det – På de fleste steder drevet i regi diverse påfunn og ”rariteter” for psykisk helse er det NETTOPP bruk av internett og innkjøp av maskinpark som har vært det rådene tiltak gjennom flere år. Nytten av dette har vært svært liten sett opp mot de omkostninger dette har hatt for samfunnet i alt fra mentale handikappedes ”nettrolling” til dataspilling uten synlig og målbar helbredende effekt for denne gruppe – Tiltak innen diverse såkalte kunstneriske gjøremål og lekestuer innen ”billedterapi” og mye annet lignende ”kunstgunst” betalt av staten har heller liten elelr ingen effekt på denne grupper med trygdede – ”Kjedelig hardt” fysisk arbeid der slike unngår å bruke for mye av sin betalte fritid av staten som påminner de om deres mentale handikapp – som de tross alt er trygdet FOR – er nok en mer fornuftig vei å gå for å få denne gruppe bedre rustet til å ta mer ansvar for både sitt indre og sitt ytre i det samfunn som betaler de for sine lyter – OG Jeg tror det så absolutt er flere enn jeg som nærmest spyr av snyltende kokkokasus med lettere psykiske sykdommer og deres trauste resonnement ”at man tar ikke psykiske sykdommer på alvor eller det at man snakker for lite om psykiske helse” – – Det er vel knapt noe det snakkes mer om enn psykiske lidelser og DET i seg selv tror jeg skaper flere og flere MED psykiske sykdommer – Den formidable økningen av unge uføre i Norge de seneste årene kommer for en stor del av at det er for lett å snakke om psykiske lidelser på en slik måte at de får seg ytelser i for av trygd for det – og blir diagnostiserte FOR DET – Begrepsinitialene for hvordan de presenterer sine fakes &  diagnoser som ”lidelser” , ”misnøyer” eller ”segmenter av ofte usannsynlige bakgrunner de mener å ha hatt” er lettkjøpte løsninger – og viser mest av alt – hvor dårlig rustet både leger og ”omsorgsvesenet” ER med henhold til begrepsSANNHET & BEGREPSSUNNHET !

”særgrupper av sammalte sykeliggjøringer”

Jeg tror det er for mange særorganisasjoner som har fått lov til å mase seg til for mange midler fra samfunnet uten at dette har tjent til fellesskapets beste – Hensiktene har vært en sykeliggjøring for sine egne ”egennytteligheter” – Mange av disse særgrupper er udemokratiske og lever ikke for mangfold og rettferdighet – De tenker bare på likeverd og likestilling KUN for sine likesinnede – og de opptrer som ”flokkstyrte epidemier” på sine sosiale media for å få ”likes” for sin ensporethet og manglende evner til å undersøke flere sider av en sak

” ikke noe for noe men som noe fra noen ”

Jeg spyr hver gang jeg møter rusmisbrukere som mener at de har blitt rusmisbrukere på grunn av dårlig barndom eller vanskeligheter i ungdommen… – Makan til stigmatisering av sitt tilbakelagte på altså !! – Man er da ikke NØDT å bli rusmisbruker FORDI man har hatt det vanskelig. Det er bare de ukreative og personer som mangler moralske karaktertrekk som lar seg rive med å bli sitt NOE på grunn av at de mener at de har hatt sine NOEN  som passer inn i deres NOE å ha BLITT til NOEN for

2. mosebok 23:1-2

1 Du skal ikke sette ut falske rykter. Gi ikke håndslag til den som er skyldig, så du blir et urettferdig vitne!
  2 Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten.

: Det er en del mennesker disse 2 versene fra 2. Mosebok i bibelen passer veldig godt for !! – og akkurat DET skal bloggen komme tilbake til i andre innlegg!

…for SANNHETEN er alltid rettroende & sunnheten er for det meste rettskoende… – er DERE LEI av innhold fra teXtene til musikkverket VeLfErDsVaLkER her på bloggen ??? – Tja – DET er jeg &så. Så spesielt er dette musikkverket ikke & det blir mye ros til både psykisk helse & rus i slutten av verket – så det er mye å ta for seg med det i & mot det med seg mellom på 🙂 – Utenom teXter til VeLfErDsVaLkEr så er jeg ikke så opptatt av hverken psykisk helse eller rus. Det interesserer meg ikke SÅ mye. Det er heller ikke slik at jeg i hverdagen hverken har venner eller nære bekjente som er inkludert i hverken psykisk helse eller rus. Og DET tror jeg ikke jeg hadde ønsket heller… – For ” Like Lyter Leker Best ” – langs ” SANNHETEN ER ALLTID RETT LOENDE ” 🙂

Jeg har ingen nære venner som er uføretrygdede heller og jeg kunne ikke tenkt meg å satse på en partner som var trygdet eller hadde lyter heller – for de med lyter passer best sammen med de som har lyter og de som er friske passer best sammen med de friske – DET er da rimelig LOGISK!!
Hedninger, Homofile eller Hypokondere interesserer meg heller ikke så mye – Det er ikke mitt bord noe av det – men andre må gjerne dekke og dikkedikkeslikke bordene for det slik jeg faktisk &så dekker og dikker bordene til det gjennom VeLfErDsVaLkEr – – & jeg er ikke så negativ til ”ensporet mangfold” SLIK det tilsynelatende kan se ut som ut fra de utdragene av musikkverket som hittil har vært presentert på bloggen som ikke er passordbeskyttet – det jevner seg kraftig ut med MOT & FOR – ut mot slutten av verket-  bare så dere vet det! – nei – da er det mange andre ting som interesserer meg mer. det er da mer spennende ting å interessere seg for enn et langdrygt musikkverk på over 2 timers varighet – jeg liker klassisk musikk og spesielt opera og jeg liker friluftsliv og er mye på en del extreme turer på extreme måter vil vel noen si. og og og for og & og jeg spiller fiolin og jeg synger. og jeg har drevet en av verdens beste it-dugnader ( ”interrobangit” ) som jeg er veldig stolt av – og den dugnaden drev ikke ”bare” med sporinger av uføretrygdede kasus og snyltesyke skabeloner med fakelicious diagnoser heller – OG jeg er glad i min bedre halvdel & setter man det sammen så blir det jo en todelt best heldel 🙂 🙂

MEN jeg er opptatt av likeverd. Jeg er opptatt av likhet for lovverket. Jeg er opptatt av ”likestilthet” som forutsetning for rettferdighet – og jeg er opptatt av at alle sider av en sak skal belyses med ALLE sine sider – OG jeg er opptatt av MORAL og ”moralfag”. Jeg er opptatt av at det skal lønne seg å være sann og det skal lønne seg å være sunn i motsetning til det å være usann og usunn – Man skal ha respekt til mangfold. Man skal ha respekt til mangfold dersom mangfoldet er SANT og dersom mangfoldet er SUNT – Man skal la alle gjennom respekt til mangfold få komme til sine syn på flere sider av en sak før man uttaler seg ut fra ensporethet og manglende forutsetninger til å forstå en sak sin mangfoldighet. Har man ikke evner eller begavelse til å forstå DET så har man kun sin ensporethet å takke for at man ikke er begavet nok TIL det – For selv forståelsen av ”mang-foldighet” har også med talent å gjøre! – OG klarer man ikke å ville skaffe seg nok informasjon om et saksforhold til å vite om saken fra flere sider så er man ikke verdige til annet enn sin ensporethet og må ta sin respekt for manglende interesse for mangfoldets irettesettende karakter derav, derfor og dermed – Det ligger i alle sakers iboende som ”innebygget” natur at retten til å VITE saken ligger i forutsetningen til å FORSTÅ saken – Ærlighet og sannhetssøken er verdier som ikke er forenlige med det å ikke ville forstå en sak sin flersidighet – Nekter man å innlate seg med andre sider av en sak så må man ta konsekvensen av at de sidene av en sak som man ikke finner grunn til å undersøke nærmere kan ha sannheten i seg og bli brukt mot den eller de  som ikke enten har villet forstå flere sider av en sak – eller de som ikke evner å forstå flere sider av en sak – Manglende evner til å forstå en sak sin flersidighet er ingen unnskyldning dersom man er med på det via for eksempel ”likes” eller ”medjattendeshet” for sin ensporethets skyld ute blant visse sosiale media heller… – OG jeg er opptatt av at forutsetninger til forståelse teller mer enn manglende forståelse ut fra manglende forutsetninger og jeg er opptatt av det faktum at ikke alle har de samme evner til å nærme seg sannheten og spesielt ille blir DET når dette er personer som er betalte for å nettopp BURDE HA forutsetninger til å forstå det de har så godt betalt for å BURDE FORSTÅ 🙂 – OG AKKURAT DET skal felle en del fliser og flekke en del formler fremover på bloggen. Så forvent DERE nøyaktig det som DERE har visst skulle komme hele tiden !!! – & som ” FOLKEOPPDRAGELSE ” 🙂

: For det er en spesiell sak jeg lenge har tenkt å ta opp her…
…det er for så vidt flere saker som skal ”luftes” i dette innlegget – som blir bare lengre og lengre og lengre i innhold frem til jul – DETTE innlegget – ser det ut som… – Det er mange som henger seg på rykter, sladder og løgner og til og med ”liker” det på sosiale media – men når det starter å få konsekvenser som at de mister jobb – ikke får brukt sin utdanning – og deres navn blir relatert opp mot det de har ”liket” av løgner på grunn av de har støttet falskhet og feighet – SÅ tror jeg nok at det er få som tør å stå ved sine ”likes” og sympatier… – …når det kommer til STYKKET! – For den som ikke er modne nok til å fremskaffe informasjon om alle sider av en sak har KUN seg selv å takke for det!! – Rettslige sammenhenger er nok det som får stoppet utyet & midden på de fremover… – og når det koster PENGER for de å måtte bevise løgner de ikke kan bevise – SÅ blir det morsomt å se hvor sterk ”sympatiene” for å lene seg til feil side til en sak ER hos de og hos de som AV de –  uten å ha undersøkt om det finnes andre versjoner av saken eller sakene… – Det er da korthusene og livsløgnene til ”wannabees” slekter med stor W faller sammen på reputasjonens alter 🙂

Og la oss ta en for en… ( fortsettelse følger )

OG det er viktig å la alle sider av en sak eller et saksforhold – kall det ”saksforholdning” legges frem på bordet – ”Mange” har fått holdt på lenge nok i sine ensporede versjoner – i tro om at det ikke finnes grenser hverken hva angår antall år eller antall løgner og falskhet de sprer for å forsvare og skape ryggdekninger for seg selve – og langs etter de hos sine andre for sin skadefrohet innad hos de selve blant korrumperende mellomlegg som utad hod de andre – fordi de er mislykkede talentløse puddinger – og fordi de ikke har så veldig mye annet å skape seg alibi langs sine livsløgner med enn å lyge til seg omstendigheter – sine omstendigheter som hverken aldri har funnet sted eller som er korrekte DERAV, DERFOR og DERFOR – Og dersom ”noen” mener det motsatte så tar vi det mer enn gjerne rettslig – gleden blir så definitivt på GENTEMOT sin side 🙂  – Men ta helst med dere personer som ikke er trygdet med alvorlige psykiske og fysiske diagnoser helst da 🙂 – For en ting er at ALLE mine motparter gjennom årenes løp per dags dato er trygdet med diagnoser – DET i seg selv sier vel det meste 🙂 – ja – noen tar til og med livet sitt fordi de hadde for mye livsløgner og ”mentale handikapp” å skjule innsyn i sitt og sine på – for dere vet at når livsløgnene og ”den rillerensende reputasjon” blir for stor i en del ”wannabees” slekter med stor W – så er vel selvmord eller ”diagnoser” eneste utvei for å ikke tape for mye ansikt utad ? – …eller forresten – Det finnes noen måter til – forXempel det å ”dikte” seg til flere likes på instagram ? – eller å prøve å skite i eget reir for å skaffe seg fake offerroller å tjene litt eXtra penger på ?? – Men la oss se HVEM av dere som er pelset nok til å ta støyten og til å forsvare det utspekulerte falske når ting kommer til stykket for å lette på TRYKKET 🙂 – Greitt nok noen kan kanskje henge seg på løgner, ensporede rykter & fakelicious offerroller en stund – men når de mister jobber – mister oppdrag – mister penger på det – SÅ skal vi se HVEM som er pelset nok i skrott & sjel til å fortsatt skape ryggdekninger & ”likes” for det falske – for det ”dikteriske” usanne og for det useriøse usunne!! – For mange har fått ”holdt på lenge nok” og min IT-dugnad har jobbet siden sommeren 2016 med kartlegging og omfattende sporing av det saksforhold som legges ut i dette innlegget – og tro bare ikke ”private” instagram kontoer skjermer min ”IT-dugnad” for innsyn mot hvem som har liket dere og hvem som har kommentert dere. GENTEMOT har total oversikt over ALT dere ikke en gang i deres fjerneste fantasi trodde det var mulig å spore opp!! – Det er hanker av grådighet & griskhet til å fremstå for verdier som ikke er forenlige med hverken det sanne eller det sunne både blant en del psykiske lidelser hos en del av dere og det er ikke ”bare” blant pubertetsmessige lesbehesper i all sin ensporede miljøbetonte trass heller… – …DET er grådighet & uforskammethet det dreier seg om hos dere – Og jeg tenker på puddinger som fremstår i sin tro som inkarnasjonen av sitt smiskerike utad men som er er hykleriske hanker av  motbydelighet når det kommer til PENGER og ”posisjoneringsmodeller” innad som utad

Det er mye politikk i den norske kirke om dagen &så forresten… – Og man ser at utnevnelsen av både biskoper, prester og andre ”posisjoneringsmodeller” og ”posisjoneringsrullatorer” innen den norske kirke følger på med en viss opptatthet av å frigjøre seg mest mulig fra det som var de reelle egenskapene i vår tro. Sann moral i sunne futteral.
Sist søndag snakket jeg litt med en nettopp ordinert kvinnelig prest i den norske kirke. Jeg spurte om hun anså det som et ”kall” i det å bli ordinert inn i prestegjerningen. ”nei, det er ikke SLIK lenger” ; sa hun og glante liXom dumt på meg… – NEIVEL da, tenkte jeg. Det er vel ikke noe ”kall” lenger da 🙂 – Kanskje det er mer blitt som en ”skall” for å dekke sine ryggrader av politisk korrekt ”humanitet” av en viss populær påtatt pliktskyldighet ?? – Det er en feil retning å tilpasse sin tro etter den velstand man lever i. Det er ”vel-standen” man lever i som skal tilpasse seg den rette og sanne tro!!

”informative ripeflater”

Tilgang til ALLE sangtekster fra musikkverket VeLfErDsVaLkEr kan dere få ved å henvende dere meg på samme måte som det er beskrevet om lenger nede i innlegget dere leser nå for forestillingen ” HåPoTeK ” , ”sangsyklusene ” FORSÅVIDT ” & eposet ” residuum of redemption ” kan &så oppnås tilgang til på samme måte som ” HåPoTeK ” – Forestillingen VeLfErDsVaLkER som har kjørt på bloggen i utdrag siden 2015 er altså nå ferdig – 2 timers musikk, tekst og dans er det duket for og sluket mot – Utdragene og smaksprøver fra videoer , bilder og lyd har vært formidlet som bloggfyll både for det og mot det og langs etter mellom det som med det – og bloggen takker for alle som har orket å henvende seg for å lytte til 2 timers musikk med tekster fra ”velferdsvalkene” 🙂 – DET har vært presentert gratis på bloggen på en måte for det 🙂 – Men fra nå av er ikke noe gratis mer. Om noen av dere vil se resten eller kjøpe kopi av hele verket så er det bare å klikke på bildene i dette innlegget så kommer dere til en side dere kan kommentere på – legge igjen en henvendelse på – for å få tilgang til å laste ned materialet fra musikkverket VeLfErDsVaLkEr – Som skrevet i tidligere innlegg så ble det laget en rekke rapporter i forbindelse med arbeidet med tekstene til VeLfErDsVaLkER. Noen av disse rapportene er i spredte utdrag altså en bloggversjon av VeLfErDsVaLkER med tittelen ”VarslingsValker” – en del av dette er allerede lagt ut – men det kommer noen ”meget spesielle rapporter” som legges ut i slutten av desember – Jeg håper ALLE som har lest ALT på bloggen her vil ta til seg slik det bør bli ”tatt seg til det på”

Kommentarer til innholdet på bloggen dere leser nå kan gjøres i kommentarfeltet på denne lenke :

http://svenndybvik.blogg.no/1538926044_svenndybvikbloggno.html

: for SANNHETEN ER ALLTID RETTROENDE & VELKOMNE TIL DET som velkomne i DET – for sunnheten er &så alltid RETTskoende – Bloggen formidler sannheten og den formidler sunnheten. Den som ikke tåler verken sannheten eller sunnheten er neppe modne nok for friheten i dens egenskap av å være frie SANNE som frie SUNNE og frie SUNNE som frie SANNE – For det å få tenke FRITT er stort – men å tenke RETT er større – likevel er størst av alt FORUTSETNINGENE TIL DET – Har man ikke forutsetninger til annet enn sine livsløgner og sitt flokkstyrte bedrag så er man aldri fri nok i verken skrott eller sjel til annet enn å KUN kunne forstå sitt egnede beste som hos de andres ”fritt nok” for sine dermeds ”overgittheter” – …i beste fall kun som hanker av middelmådigheter og passeligheter i seg selv som formidlet disposisjon hos de andres ”tilgodesette beste” – For det er vel ingen av dere som våknet opp i dag i den hensikt å bli til  middelmådigheter og passeligheter vel ? – – jajaja – Det er kanskje noen som ikke har egenskapene til å være frie sjeler i frie skrotter ?

Dette er en blogg for minoritetene – en blogg for de trengende og for de som virkelig har behov for å komme til sin rett. Og DET er ikke DE dere tror DET er. VeLfErDsVaLkER tar parti for de som TØR å være friske – de som TØR å være edru – de som TØR å stå opp for noe som er ekte – og for de som TØR å være ensomme – og for de som er begavede nok til å se verdien av ekthet, rettferdighet og likeverd for ALLE som har forutsetningene til å forstå det – Men de som knekker sammen av bagateller og skaffer seg sykdommer som alibi for talentløshet og mislykkethet de kan gjerne få uføretrygden sin kjørt opp i rasshullet med en høygaffel for min del – Mange har ikke skjønt at det må først og fremst lønne seg å være frisk – Jeg ( Svenn Dybvik )  som driver denne bloggen http://blogg.improveme.se/gentemot/ er 52 år og jeg har aldri hatt en eneste sykedag i hele mitt liv – og jeg skal innrømme at man kan bli temmelig provosert over alle disse som skaffer seg fake diagnoser på grunn av sine ”mis-lykket-heter” og manglende evner til å innse sine begrensninger – Jeg har ingen diagnoser og jeg har en bunt velskapte og lytefrie barn i tillegg som heller ikke har noen diagnoser ( selv om ”noen” av mødrene til mine barn riktignok er proppet av diagnoser  – men DET spiller for så vidt ingen rolle – for det er RESULTATENE som teller in the end ) – …dessuten er det nå en gang slik her i verden at de beste menn får det beste avkom og resten må klare seg med skraploddene eller ta til takke med å sitte tygge på diagnosene til de beste menn sine eXer – …som slags ”restesalg” langs de forjettede stier 🙂 – Noen maser om at det er genetisk det med helse – og jeg har hørt maset om genetikk og ditt og datt i en mannsalder  – at det er ”flaks” etc etc etc – MEN DET er ikke den hele sannheten angående min helse – Og vet dere HVORFOR  jeg har god helse ? – Det er fordi jeg aldri har misunt noen noe noen gang – DERFOR !! – Jeg har aldri kunne tenke meg å vært noen annen enn den jeg er og jeg har aldri traktet etter å ha mer enn det jeg trenger heller – FORDI jeg har det jeg trenger etter det jeg trenger !! – Dessuten er det VI som har holdt oss friske gjennom et helt liv som VET BEST hva sunnhet ER . Det som er friskt er mer verdt enn det som er sykt i egenskap av at det friske vil være friskt som frisk i motsetning til mangt sykt som bare vil bli friskt som sykt og aller helst sykt som sykt – Det syke er aldri tilfreds med å være sykt fordi det gjerne vil være friskt. Men det friske har lykkes med å være friskt fordi det friske ER friskt som frisk – OG fordi det syke ønsker å bli friskt på det friskes premisser fra sitt syke så er de sykes premisser som sykt mindre verdt for de syke enn de friskes premisser for det som er sykt. Det syke er underlagt det friske sine vilkår mens det sykes vilkår er mest for verdiene og verdigheten det syke har som sykt – Det friske bør satse på mangfold og likhet for alle etter sine forutsetninger til det friske. Det friske respekterer det syke som sykt mens det syke respekterer kun det syke fordi det friske er friskt og ikke sykt. Hadde det syke vært friskt hadde det syke fortsatt ikke respektert det syke som sykt slik vi friske respekterer det syke fordi det er sykt

That’s also VeLfErDsVaLkEr Baby 🙂

Proverbs 11:25

” A generous man will prosper; he who refreshes others will himself be refreshed ”

( Proverbs 11:25 )

”HåPoTeK”

Her har Dere litt å tygge på der det trengs & der det burde trenges…
…for MITT HåPoTeK hjelper kanskje DEG mer enn DITT apotek ? 🙂

Lösenordsskyddad: ♪♫

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:


Sida 1 av 11