Svenn Dybvik

∴derfor

Lösenordsskyddad: ∴appendiXtriXfiXmiX ( 2 )


©℗® Svenn Dybvik ( 17.06.19 )

∴derav

Lösenordsskyddad: ∴appendiXtriXfiXmiX ( 3 )


©℗® Svenn Dybvik ( 18.05.19 )

For det å få tenke ”fritt” er sikkert stort nok for veldig mange
, men det å tenke RETT er større
& størst av ALT er forutsetningene mellom det

OG SANNHETEN SKAL GJØRE DERE FRIE !

∴℗ kontakt

For kontakt med Svenn Dybvik & eller komplett materiale tilknyttet de føljetonger & teXter til musikkverk , forestillinger & etterstillinger som har hatt kjørende oppgaver på bloggen – i hittil spredte & sprikende utdrag FOR det som MOT det som MELLOM det som LANGS det , legg gjerne igjen en kommentar i innlegget dere leser nå

Innlegget vil oppdateres over tid & fylles med informative ripeflater som har vært publisert på bloggen tidligere

Denne bloggen er den eneste bloggen til Svenn Dybvik offentlig på nett
http://blogg.improveme.se/gentemot/
Det finnes en del falske kopier av materiale forbundet til nettsteder som verken inneholder korrekt innhold av referanser tilknyttet Svenn Dybvik & eller er opprettet av Svenn Dybvik . Dette er nettsteder opprettet av personer med mentale diagnoser & nettsteder med materiale fra personer som kan sies å ikke burde være skikket til å ferdes på nett , både ut fra hva deres diagnoser innebærer for de selve , eller for sine omgivelser – det er vel DERFOR mange slike langs sine slikt & SLIK slik mottar penger av det offentlige &så ? – de mottar sine diagnoser for det å ikke være skikket til verken sin virkelige verden & eller sine virtuelle verden ?

Bloggen vil komme tilbake til alt dette i nederste del av dette innlegget ( som vil oppdateres over tid ) – & med en grundig utlevering av de personer som har misbrukt opplysninger & personer som på ulike måter har publisert opplysninger på falske premisser

& er en misbruker kjent for Svenn Dybvik så kan denne ene misbruker publiseres som eXempel for alle de andre misbrukere helt til ALLE misbrukere har gjort om for seg & betalt for kopier & eller i rettslig sammenheng blir stilt til ansvar for sin oppførsel

Bloggen kan &så publiseres eventuelle misbrukers venner på facebook eller venner som de har på andre sosiale medier – & eller ”likere” av de etc etc etc –

Politianmeldelser av misbrukere vil publiseres i sin offentlighet på bloggen . Det gjelder &så for henvendelser tilknyttet eventuelt misbrukeres arbeidssted , NAV eller ”verger” / foresatte – Det vil altså si at Svenn Dybvik kommer til å rapportere misbrukeres oppførsel til NAV & om da eventuelt de diagnoser de mottar ytelser for er berettiget ut fra de sporinger Svenn Dybvik foretar seg med henhold til hva disse personer bedriver med på sin ”betalte fritid” – For det er ingen tvil om at det drives alt for lite overvåkning av hva en del personer som er trygdet på grunn av en del ”fakelicious lidelser” driver med på internett – man kan nesten tro at slikes diagnoser bare er et ”påskudd” for å få sitte døgnet rundt på sosiale media å plage andre ?

& DET er vel hva man kan kalle TRYGDEMISBRUKERE det

Utveksling av mail eller brev til saksforholdninger kan bli publisert i et omfang etter hensiktene & for å belyse en sak ”tilstrekkeligere” – & for å nøste opp i et saksforhold eller ”saksforholdning” , dersom ikke eventuelle motparter er skikket til å forklare seg direkte til Svenn Dybvik via kommentarfeltet i innlegget dere leser nå

Dersom det er noen som har innvendinger mot det innhold som legges ut her kan dere benytte kommentarfeltet for dette innlegget . Det er for tiden ingen andre måter å kontakte meg ( Svenn Dybvik ) eller bloggen PÅ , enn ved å henvende dere til kommentarfeltet på innlegget dere leser NÅ

Bloggen vil presentere SANNHETEN og dersom det er noen som ikke tåler SANNHETEN så går jeg ut fra at dere som ikke tåler sannheten heller ikke tåler sunnheten – for det er SANT er SUNT

Nå er det kanskje ikke alle der ute som har forutsetninger til å forstå sannheten ?
Men tro ikke at det lønner seg å IKKE forstå det SANNferdige som SUNNferdigst
For forutsetninger til å FORSTÅ er mer verdt for forståelsen enn hva det å ikke forstå er mindre verdt for sitt uforståtte derav , derfor & DERMED

Uansett hva man tror på , så har det som er ”sant” mer verdi for det sannferdige enn det ”usanne som usunne” har DET som verdi for sitt ”usannferdige”
Lever man ikke for sitt oppimot ”sannferdigste” som ”tro-skyldighet”, så hjelper det ikke så mye hva man tror på for hva resultatet av sin tro skal for troen innebære med detLösenordsskyddad: ∴appendiXtriXfiXmiX ( 3 )

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Lösenordsskyddad: ∴appendiXtriXfiXmiX ( 2 )

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

∴appendiXtriXfiXmiX ( 1 )

si vis pacem , para justitiam

& dette innlegget vil oppdateres med innhold som har vært publisert på bloggen tidligere gjennom oppdaterte versjoner fremover FOR det som bakover MOT det