Svenn Dybvik

Vish 1:4-6,8

Rättfärdigheten ger liv

4Till en ränksmidares själ kommer inte visheten,

den vill inte bo i en kropp som har sålt sig åt synden.

5Nej, fostrans heliga ande skyr svek

och flyr de oförnuftigas beräkning,

den visar vad den är när orätt kommer nära.

6Ty visheten är en ande som älskar människan,

den överser inte med vad hädaren säger.

Gud är vittne till vad som rör sig inom honom,

bevakar omutligt hans tankar

och hör alla hans ord.

8Därför kan ingen som talar orättfärdigt gömma sig,

han undkommer inte den rannsakande rättvisan.

 

 

 

källa : Copyright Svenska Bibelsällskapet ( www.bibeln.se )

1 Kor 15:33-34

33Faren icke vilse:

”För goda seder dåligt sällskap är fördärv.”

34Vaknen upp till rätt nykterhet, och synden icke. Somliga finnas ju, som leva i okunnighet om Gud; eder till blygd säger jag detta.

Vish 9:17-18

17Vem har förstått din vilja utan att du skänkt honom vishet

och sänt din heliga ande från höjden?

18Det var så jordens invånare leddes på rätta vägar,

så lärde sig människorna vad som gläder dig:

genom visheten blev de räddade.

 

 

 

källa : Copyright Svenska Bibelsällskapet ( www.bibeln.se )

Proverbs 3:7b

Svenn Dybvik

Svenn Dybvik

suum cuique

preludium (9)

Svenn Dybvik

Svenn Dybvik

Det er bare å følge med her . For det kommer mer fremover for det langs bakover mot det !!

Dersom det er noen som savner innlegg her så kommer mange av de innlegg som har hatt kjørende oppgaver i sine spredte og sprikende utdrag med det , tilbake i sine korrekte versjoner både for det og mot det som mellom det på det 🙂

Fra og med søndag 3. mars blir det en ny føljetong på bloggen som vil vare helt frem til noen dager inn i april måned . Stay tuned for THAT !

Føljetongen som starter søndag 3. mars blir den aller siste føljetong på http://blogg.improveme.se/gentemot/

 

Føljetonger som har kjørt i utdrag på bloggen tidligere i løsrevne avsnitt mellom det som langs DET ( noen av de i ”private innlegg” ( innlegg som altså ikke vises for allmenn ferdsel på bloggen ) har vært følgende :

:► ” VeLfErDsVaLkEr ”

:► ” VarslingsValker ”

:► ” hver til sitt & like lyter leker best ”

:► ” sannheten er alltid rettroende ” ( private innlegg )

:► ” sunnheten er alltid rettgroende ” ( private innlegg )

:► ” Ω ”

:► ” således ” ( private innlegg )

:► ” gentemots reservoarer ” ( private innlegg )

:► ” gentemot ” ( IT-dugnad ”interrobangIT” 2011 – 2019 )

:► ” appendiXtriXfiXmiX ”


Sida 1 av 512345