Månadsvis arkiv: december 2018

VeLfErDsVaLkEr ( valke 667 – valke 999 )

VeLfErDsVaLkEr

667-999

MER MÅTEHOLD & DISIPLIN

DET er mitt råd til mange av dere

DERSOM dere skal kalle dere rett troende

& rett skoende

Det er mulig man forsvarer det med å få seg & sitt til å følge med i tiden

eller å rope JESUS I LOVE YOU dusinvis ganger om dagen

men DET burde da neppe være nok

Dessuten er det vel ikke noe sted i bibelen Jesus selv

hadde et uttrykt ønske om å bli dyrket som en glam-slam-pop-star

Den som tror DET er proppet av vranglære

Ikke noe for noe

MEN som noe fra noen

& det er sikkert flere enn jeg som nærmest spyr hver gang jeg møter nyfrelste rusmisbrukere

som mener at de har blitt rusmisbrukere

på grunn av dårlig barndom

eller vanskeligheter i ungdommen

Makan til stigmatisering av sitt tilbakelagte på altså

Man er da ikke NØDT å bli rusmisbruker FORDI man har hatt det vanskelig

Det er bare de ukreative & personer som mangler moralske karaktertrekk som lar seg rive med å bli sitt NOE

på grunn av at de mener at de har hatt sine NOEN

som passer inn i deres NOE å ha BLITT til NOEN for

& bare for å få sagt det en gang til

Man er da jaggu ikke NØDT å bli rusmisbruker fordi man har hatt det slik

eller slik

eller slik

men ikke slik

men slik

for slikt

& slike

slik

Herregud

hvilken total mangel på kreativitet

& egenrådighet

altså

Det er kanskje lettere å bli slik

fordi da slipper man å være slikt

som tør å utfordre seg selv i det å IKKE bli som SLIKE

& man er da i sannhet ikke NØDT til å skaffe seg lettere psykiske lidelser

bare fordi man er talentløs

& lite egnet til å forstå seg selv i sine begrensninger

utad som innad

& innad som utad

Kanskje lettere angst gir dere kjekk fangst hos NAV

Jeg tror jaggu det til & med finnes folk der ute som spiser seg til uføretrygd

Men siden det er mer skam & fordommer til det å være slaskete & fleskefeit enn til det å ha psykiske lidelser i dag

så er det sikkert greiere å gi det hele en psykiske lidelse

slik at slike har noe å kle på seg sine offerroller med ute på sine sosiale media

Ikke noe for noe men som noe fra noen

& jeg burde spy hver gang jeg møter rusmisbrukere

som mener at de har blitt rusmisbrukere på grunn av

dårlig barndom eller vanskeligheter i ungdommen

Makan til stigmatisering av sitt tilbakelagte på altså

Man er da ikke NØDT å bli rusmisbruker FORDI man har hatt det vanskelig

Det er bare de ukreative sjeler i ukreative skrotter

& som mangler moralske karaktertrekk som lar seg rive med

å bli sitt NOE

på grunn

av

at

de

mener

at

de

har

hatt

sine

NOEN

som passer inn i deres NOE

å

ha

BLITT

til

NOEN

for

for SANNHETEN er alltid rettroende

& sunnheten er for det meste rettskoende

Det finnes personer som faller utenom

for i et utenom med

En slik person er

HUN

HENNE som ingen vil være venner med

Hun som kommer til kort når #metoo skal sole sine slanke rundt om sine langbente å sanke sine offerroller utad for et syns skyld med

men som glemmer de feite

& forsofne

& folkesnakkis fæle

& småkvisete

kvinner på institusjoner som ikke er pene nok til at pressen gidder å skrive om de

Selv venstrepopulistene som man muligens som trass i alt på som tross i alt med burde forvente seg mer av

når de kommer til likeverd for ALLE

kommer til kort NÅR det gjelder forXempel et kasus som

HENNE

HUN

blir betraktet mer som et dyr enn et menneske

Hun har riktignok en alvorlig mental diagnose

men kanskje ikke mer alvorlig som mentalt forkastelige

enn alle de som håner henne

& som gladelig sender sine samboere til Blakstad åndssvakeanstalt

slik at de får fri til å dyrke turlivet

& badestrendene

& sine skjulthetenes reputasjon

uten at noen får stille spørsmål med innsyn som utsyn

hva konene til de egentlig driver med hjemme

Kanskje de ikke driver med så veldig mye annet

enn det å  lure på hvorfor mennene til de ligger på nakenstrendene

& titter andre kvinner opp i fitta

fra mai til september disse koner likevel

HUN

kan ikke de sosiale kodene

& da er det liXom ikke håp

MEN parasittene

PAKKET

& de som kan betegnes som UTY mellom midd

som spiller på fake diagnoser

DE KAN de sosiale kodene

& smykker seg av skadefrohet

på hennes bekostning

De kaller henne etiopisk ape

svartrotte

& mongo

Hun blir mobbet av DISSE

som selve trygder seg

slike som trygder seg for pengenes skyld

fordi de da får beholde arven sin fra foreldrene sine som har skapt noe

noe de ikke ville ha fått til dersom de bare ble uten sine diagnoser

& havnet på basisbeløp fra NAV

De selve har ikke skapt annet enn ingenting

De er trygdet på fakelicious diagnoser mange av de

& driver  døgnene sine mest av alt med med DANK

& østlig relatert SANK

reiki

leiki

heiki

sleiki

healing

tai chi

trygdet kunst liXom

MEN de er bare trygdet søppelmobbere

& fittesleikere

på fakelicious uføretrygd

skal

jeg

si

dere

De

er

jævla

PAKK

& de er jaggu mer motbydelige

enn både parasitter som

flått

hjortelusfluer

uty

& midd på samme tid

Ikke nok med det

Men mange av disse

fæle

fule

feite

fake trygdede

man ofte ser på badestrender om sommeren

som spretter rundt med sine ryggskader

& lyter de er trygdet for

de er vel bare trygdet når de er hos sine leger eller når de er i møte hos NAV

For de er jaggu påfallende friske på sine sosiale media

& i sitt sosiale liv

for i alle sine

ellers med

på sin uføretrygdede fritid

hellers med

Noen av de har sikkert bare sine trygdelyter fra broen til Kalvøya & opp til NAV tror jeg

FOR fra broen på Kalvøya & ned til badestrendene er de jo friske som faen

i hvert fall fysisk

HENNE sitt som ikke kommer inn i varmen hos alle disse som trygder seg

hverken  på grunn av lettere psykiske diagnoser

eller sine påtatte fysiske  motgangsrelaterte behov

HUN tør å være ensom

HUN tør å være edru

HUN tør å utfordre det å bli mislikt

Men er det RETTFERDIG

Er det RETTFERDIG at psykisk syke som HUN skal ha mindre penger

mindre støtte

mindre av alt

bare fordi HUN er mer sosial uintelligent enn andre som er på trygd

som da etter all sannsynlighet er mer sosialt intelligente snyltere enn henne

& i tillegg blir hun mobbet av disse personer som er &så trygdet som henne selv

For jeg går ut fra at alle som er 100% uføretrygdet er i samme båt

& like mye ubrukelige slik sett

Det er vel ikke noe forskjell på å være sosial intelligent & være 100% ubrukelige

enn det å være usosialt intelligent & være 100% ubrukelige vel

sett i et brukelighetsperspektiv for samfunnets vel & ve

Dessuten er

HUN

kristen

&

til

&

med

uetnisk

norsk

& kristen uetnisk norsk

bør man ikke være dersom man er uføretrygdet vet dere vel

NEI

Skal man være uføretrygdet

& få respekt i sine trygdemiljøer

blant sine likes for sine likesinnede

på sosiale media

må man jo være

veganer med valker

hate det gammelmodige lutherske norske kristne

drive litt med østlig kosmiske spennende greier

mindfulness & yoga

være politisk korrekt til alt som ikke gir de ufordelaktigheter

stemme på RØDT

& være lesbehesper eller homo

& være opptatt av dyrevern

& miljø

& slite litt psykisk så lenge som staten har råd til å betale for det da

FOR de er så trivielle

& like mange av disse som er trygdet på grunn av psykiske diagnoser

at man kan lure på om de virkelig har forutsetninger til å forstå seg selv som enkeltmenneske i det hele tatt

Man kan i hvert fall tvile på om de har egne følelser som kan kalles for individuelle en del av de

ikke hos alle

men hos noen som hos mange av de

I likhet med mange andre kommuner i Norge så er det et faktum at det er en formidabel økning i antall unge uføre i Bærum

Mye av årsakene til det er at terskelen for hva som er reelle sykdommer er for lav

Normale livskriser blir forvridde til fake diagnoser

Dessuten er det for lite fordommer & skam forbundet til både psykisk helse & rus

Det er mer skam forbundet til å være fleskete & feit enn å ha psykiske lidelser i dag blant unge i Bærum

Det slike trenger er kurs i holdningsendringer & FOLKEOPPDRAGELSE

Pluss kurs i PENGEBRUK

Det er mangel på interesser for mangfold

& likeverd som respekt for ALLE i et samfunn

som har ført til at det har blitt for lite fordommer rettet mot det syke

på bekostning av det friske

Det er et forkastelig menneskesyn mange har

på verdiene av det som er sunt bærekraftig kontra det som er usunt som handlingssnyltene

I Bærum finnes det mange såkalt velstående foreldre til barn som er trygdede

Barna klarer ikke å leve opp til den gunst foreldrene har skapt

& så velger de å trygde seg som alibi for manglende evner

manglende talent

gjennom ymse former for tilbakeståendeshet

derav som derfor som dermed i utrengsmål for pengenes skyld

Det finnes foreldre i Bærum som har avkom som de er misfornøyde med

& at det DERMED er greiere å la leger & NAV ta over årsakene til det hele

slik at disse foreldre slipper å ha dårlig samvittighet for elendig barneoppdragelse

manglende grensesetting

& manglende evner til å skjøte sitt avkom til annet enn uføretrygd

mental skakkjørt helse & elendigheter

Det er lettere å la staten ta seg av det hele enn å gå i dybdene av seg selve altså

Dessuten får disse barn av velstående i Bærum beholde arv som landsted & seilbåter & etc & etc & etc

DERSOM de klarer å bli trygdede

noe de ikke ville fått beholdt dersom de bare ble uten sine diagnoser og på basisbeløp fra NAV

De søker seg til diagnoser for å få beholde arven sin altså

That’s the TRUTH

Klart at hva trygdede kasus vier sin hverdag til utgjør en ikke ubetydelig del av deres helse

Poenget er vel at de skal bruke denne betalte fritiden først & fremst til å bli friske eller litt friskere vel

& jeg mener det er for lite kartlagt hva denne nytte av ulike statsstøttet sosialiseringsmodelleringer slike driver med & driver på

ute hos KUN for sine likesinnede med

har for eventuell effekt av helbredelse av diagnosene denne gruppe kasusianske klientell mottar sine midler for

Tvungen bytte av vennekrets & miljø tror jeg ville ha helbredet mange av de

Det er veien å gå for fremtiden

Spesielt innen rusomsorg så tror jeg at tvungent bytte av vennekrets & miljøbetonthet ville helbredet veldig mange slike

Både innen psykisk helse & rus har det i alt for stor grad vært for mye snakk om at kasusene får bestemme selv

DERE vet selv hva som er best for dere & så videre & så videre & så for et videre

Men slike personer vet ikke hva som er best for de selv i det hele tatt skal jeg si dere

Da hadde de ikke vært rusmisbrukere

& de hadde neppe hatt fakelicious psykiske lidelser heller

Det er FORDI de ikke vet best selv de sliter med det de sliter med

Man har rett & slett vært for opptatt av å se enkeltmennesket uten at kanskje denne gruppe mennesker

som man har brukt store midler på å tilrettelegge individuelle behov for uten at det har nyttet

har talent nok i seg selv å forstå seg selv som enkeltmenneske

For la oss se på hva alle DISSE

med mer eller mindre fakelicious trygd

blant for sine måter med mentale lidelser

& de driver med & DRIVER på

& hvilke interesser de har på sine sosiale media

DET er temmelig bekreftende synes jeg

Det viser i stor grad at de lever for sine flokkstyrte epidemier & sine flokkstyrte floker

som de bare nøster opp ute blant sine interesser hos sine likesinnede

De lever for sin flokkstyrthet ut fra usunne interesser som ikke gjør de uuføretrygdede

De blir så avhengige av sine likesinnede med fakelicious diagnoser

at de elsker mer sine likesinnede enn de elsker det å satse all sin individualitet på å bli friskere

Mennesker med psykiske lidelser mangler i stor grad evner til å fornye seg

evner til å tenke individuelt

& de mangler kreativitet til å se seg selv som friske nok for å kunne glemme litt hva de er betalt for å være syke nok med

Det er da ganske så utrolig at diverse institusjoner enten det er i offentlig regi

eller i mer for sine særgrupper terapeutiske populistiske vås tildeles store midler fra det offentlige

& at det likevel har vært en formidabel økning i antall unge uføre på grunn av mer eller mindre udokumenterte lidelser

innen psykisk helse & rus

Man har rett & slett vært for opptatt av å se enkeltmennesket

der enkeltmenneskets behag

i å oppføre seg som enkeltmennesker behov

ikke har vært tilstedeværende i tilstrekkelig grad

& uten at kanskje denne gruppe mennesker har talent nok i seg selv

å forstå seg selv som enkeltmenneske

For la oss se på hva alle disse med mer eller mindre trygd for sine mentale lidelser driver med

& hvilke interesser de har på sine sosiale media

DET er temmelig bekreftende synes jeg

& det viser i stor grad at de lever for sine flokkstyrte epidemier

& sine flokkstyrte floker

De lever for sin flokkstyrthet ut fra usunne interesser

som ikke gjør de uuføretrygdede

Mange humanefiXerte organisasjoner gir disse personer ekstra midler

som om ikke de midlene disse klientene mottar fra et fra før i i form av sin trygd skulle være nok midler

å forbruke på uheldige elementer som ikke gjør de friskere

Ulike tiltak & organisasjoner burde heller drive oppdragelse & forkynnelse

istedenfor å bare dele ut gratis mat eller gratis kos til de

For jeg går da sannelig ut fra at trygden som disse får er da mer enn nok å klare seg med

De bør i hvert fall ikke klage over manglende midler disse fra det offentlige hjelpeapparat disse

Velger man å bruke pengene man mottar fra det offentlige til rus & andre unyttige ting

så synes jeg ikke at det er synd på de i det hele tatt

Organisasjoner eller uføretrygdeklubber innen både psykisk helse & rus som ikke legger vekt på oppdragelse

& hvordan samfunnet skal beskytte seg mot personer innen psykiske helse & rus

bør miste statsstøtten sin dersom de ikke klarer å håndtere problemene til klientene eller medlemmene sine

Jeg tror det har gått alt for langt med det å legge til rette for at kasus innen både psykiske helse & rus skal slippe

å ta ansvar for sine liv i det hele tatt

& det at mange av disse ikke har ansvarlighet nok overfor andre i samfunnet generelt

er vel kanskje en del av slikes diagnoser da

& det MÅ bli mer kontroll av hva uføretrygdede med mentale lyter gjør på fritiden sin

Mer kontroll & overvåkning av den tid de er betalte for sine lyter for

Spesielt på internett er det et problem at for mange uføretrygdede med psykiske lidelser ikke kan å oppføre seg

Hva disse bruker sin betalte fritid til i form av trygdeytelser er i liten eller ingen grad kartlagt i vedtakene disse får vedrørende sin trygd

eller i deres diagnoser fra deres leger

Det sier seg selv at når mange av disse sitter omtrent døgnet rundt på sine sosiale media & annet uføremålstjenlig for de

SÅ utgjør dette en ikke ubetydelig del av slikes tilværelse & trygdede omstendigheter

I alt for liten grad er den trygdedes tilværelse kartlagt for at diagnosene slike er betalt gjennom trygd for

er overensstemmende med virkeligheten de har oppgitt som grunn til deres diagnoser

& derav omstendighetene til de helhetlig sett i lys av deres trygdede hverdager

DERFOR mener jeg at mange av diagnosene slike har neppe er reelle nok

De først må overprøves etter hva disse uføretrygdede med psykiske diagnoser foretar seg på fritiden

Klart at tiden de bruker som ingen har kontroll over er veldig viktig for å få kartlagt omfanget av sykdommene slike har

& det de mottar til dels store beløp for

& hvordan de kan helbredes

0 kommentarer

hver til sitt

”Similia similibus curantur”

Klart at det som sykt passer best sammen det syke og det friske passer best sammen med det som er friskt!

Og ” like lyter leker BEST ! ”

Det finnes sikkert menn der ute som skaffer seg partnere med psykiske lidelser og DET tror jeg er FORDI de ikke får seg noe annet eller at de er redd konkurranse fra andre menn?

Men hvem vil vel satse på mentalt søppel??

Og nå snakker jeg om folk jeg vet om og som jeg har erfaring med. Det er ren ynkelighet at personer som liXom skal fremstå som viktigperer sitter med koner de sender på Blakstad åndssvakeanstalt for millioner av kroner i utgifter for staten – bare på grunn av udugelige menn som ikke kan det å ta seg av sine partnere!!

Kanskje det er er ”påskudd” for disse menn slik at de kan dra på turer uten sine partnere eller flørte med andre kvinner på badestrender om sommeren at de sender sine koner på åndssvakeanstalter? – Men – dere vet at HERREN ser og HERREN hører mer enn dere tror – så dersom dere ikke klarer annet enn å bedra deres koner så vær mann nok til å skaffe dere koner som gidder dere da – altså FRISKE koner uten psykiske handikapp!!

Det er nok DET som er problemet for dere tror jeg – at dere ikke klarer å skaffe dere friske partnere og at dere må ta til takke med det tilbakestående og det som rauter som kyr av fortapelse og ”delirium av dekadent art”!

Bruk heller all deres tid på deres partnere slik at de blir ”litt friskere” og slutt å ha skjulte dagsorden for deres partnere – for det er sikkert DET som er grunnen til de mentale lytene de har!

 

 

( les utdragene fra teXtene til mitt musikkverk VeLfErDsVaLkER ( innlegg fra og med 29. desember 2018 til og med innlegg 31. desember 2018 ) )

0 kommentarer

Lösenordsskyddad: VeLfErDsVaLkEr ( valke 001 – valke 333 )

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

0 kommentarer

2. Kor 8:9

”For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere
ved hans fattigdom skulle bli rike.”
( 2 Kor 8:9 )

0 kommentarer

romjul

Det er sikkert mange av dere som har fått forbruke mye av ting dere hverken trenger eller ting dere ikke har råd til å ”unne” dere inn i denne juletid ?
Så skal vel dere klage over dårlig råd ut i neste år da vel ?
Kanskje det er mange av dere som tar sikte på å spise dere til uføretrygd i julen slik at dere har alibi for å mangle måtehold, disiplin og oppdragelse ?

Gafle inn på så mye at dere sprekker av kåthet til flesk og svinesvor fordi dere kanskje mangler kåthet og glede til mer fornuftige koeffisienter å bli kåte på?
Mange av dere har vel grådigheten og griskheten som beste venn. Dere mener kanskje at det er HUND, KATT eller MARSVIN som er mennesket beste venn – men det er nok grådigheten, griskheten og egennyttigelighetene som har blitt menneskenes beste venn!
OG mange av dere som ikke KLARER å få lov til å være grådige og griske nok har vel en tendens til å skaffe dere diagnoser ( spesielt av den mentale sorten ) som substitutt for manglende evner til å bli skikkelige kjeltringer
For ”småkjeltring” er vel ikke noe å føre opp på deres CV vel?

”Psykiske diagnoser” er sikkert mer akseptert ute i samfunnet i dag enn det å være selvforskyldt feit også? – Jeg kjenner mange som mangler magemål men ikke tør å stå frem som ”udisiplinerte overspisere” og slike har ofte en tendens til å mene at det er psykiske årsaker til at de er fleskete og feite –
Det er ganske utrolig hva mange mener er sine kausale begivenheter for å legge på seg – jeg tror alle med en IQ over det som kan betraktes som ”lettere mentalt tilbakestående” bør forstå at det er fordi de gafler inn på mer enn de har godt av som er årsakene til mye av sin fedme!! – og DET er DET det ER som OFTEST rundt DET!
Hos noen kan det riktignok være genetisk fedme inn i bildet – det kan man ikke sånn uten videre se bort fra – for den sine foreldre parrer seg med har jo en del ”bivirkninger” for de aller fleste av oss skulle man kunne måtte ville burde godkjenne sine sannhetsberettigelse både
for og mot med – det er jo bare å se på alle de med såkalte ”nymotens psykiatrisk påfunn av diagnoser og lyter” DET 🙂

Er det noe som skal betraktes som ”ukristent” i dagens samfunn så må det vel være sykeliggjøring av bagateller kombinert med grådighet og egennyttelig GRISKHET!!
DET er noe å tenke på for alle dere som tror dere er ”rettroende kristne” også for den sakens skyld!
Mange av dere som kaller dere kristne har en tendens til å fremstå som humane og omsorgsjesuser overfor de grupper i samfunnet som får rikelig nok av midler fra staten/NAV fra et fra før av. Men hvor mange av DERE ofrer deres mange biler, hytter eller ”ferier” og ”familier” til fordel for de svakeste i samfunnet? Neppe NOEN av Dere!! – Dere bruker grådighet for å få fremstå som noe annet enn det dere er mange av DERE. Dere tåler ikke motsigelse av deres såkalte ”verdier” SOM i egentlig forstand ikke har annen verdi enn å skaffe dere posisjoneringsmodeller utad for de aller aller fleste av dere slike

Dere er ”byrde-griske” på bagateller og dere viser bare deres ”humanitet” dersom dere blir gitt nok fordeler og oppmerksomhet for det – langt fra slik Jesus ville ha taklet det!!
Dere er ”velstandsjesuser” og deres tro er ikke mer verdt enn det deres hykleriske hanker av selvbedrag og livsløgner fører dere i fortapelsen med!!

0 kommentarer

God Jul !!

Les gjerne innleggene som går under tittelen ”appendiXtriXfiXmiX” ( innlegg publisert gjennom deler av november 2018 her )

OG det vil bli lagt ut mye mye mye mer i de private innleggene for oktober på bloggen også innen nyttår!!
( innlegg som ikke ”vises” offentlig altså – før jeg VIL de skal vises )

0 kommentarer

God Jul !

God jul til alle som er sunne som sanne i både skrott & sjel der ute!!

Nå i romjulen har de fleste av dere sikkert anledning til å lytte på og ta dere til orientering blant det nyttige innhold som er lagt ut som årets adventskalender på bloggen her!

Jeg håper mange av dere finner det interessant og spennende det innhold som er lagt ut her.
På http://blogg.improveme.se/gentemot/ er alt innhold publisert av MEG ( Svenn Dybvik )

Dette er også den eneste bloggen og nettstedet jeg har. Dersom noe av dere skulle havne på andre nettsteder enn http://blogg.improveme.se/gentemot/ om dere googler mitt navn ( Svenn Dybvik ) så er innholdet DER ikke fra meg.

Noen av dere vil kanskje havne på nettsteder opprettet av stalkeren og det psykiatriske kasuset Jonathan Alexander Stensvold Hol ( sønnen til billedkunstneren Dag Hol ) ? – DERSOM dere googler begreper fra bloggen min ? – Vel – la oss se hva politiet er i stand til å foreta seg med psykisk søppel på nett som ikke burde få lov til å vandre på nettet ut i det nye året…

Les gjerne utdragene fra tekstene til mitt musikkverk VeLfErDsVaLkEr gjennom deler av oktober her på bloggen, så vil de av dere som har forutsetninger til å forstå litt mer enn det kokkoide kasus på mental uføretrygd har for vane – forstå litt mer enn SLIK for SLIKT & SLIKE…

Noen av dere vil kanskje havne på nettstedet til ” GRUSOMHETENS TEATER ” dersom dere googler mitt navn ? vel – det er heller ikke noe fra meg der – la nå Lars Øyno og hans skrangleforestillinger få kjøre sine sykelige og desperate innfall etter oppmerksomhet på nettet uten av jeg blandes inn i det!

Jeg går da sannelig ut fra at mange av de som er oppførte som såkalte ”kunstnere” der fra DEN GANG er alle trygdede kasus i dag? – slik mitt verk VeLfErDsVaLkER beskriver DEN SLAGS?

For dere vet at det er en ”viss tendens” hos mange der ute at dersom de ikke klarer å bli det de mente de hadde talent å skulle bli – at slike for sine slikt og slik – mye heller skaffer seg en diagnose å bli trygdet for enn å erkjenne at de allerede den gang var talentløse og evneveike for de formål slikes flokkstyrte epidemier jattet de opp i skyene med

Det er lettere å la staten ta over der manglende talent ikke var liv laga for de altså!

0 kommentarer