respekt blant livsløgnenes anatomi

: Klart det er for mye hensyn til feil verdier hos veldig mange. Man kan ofte lure på om de som lever for sine livsløgner – de som lever gjennom sine bedrag – de som ser alt gjennom sine slør av egennytte og ”påtatt selvrettferdigelse” skal ha mer RETT til å mene at alt som ikke er som de ønsker seg DET er MOT de og hindringer for deres manglende forutsetninger til både sannhet og sunnhet – OG man kan lure på i mange anledninger om det er slik at alle de som mener de har mislykkes i sine liv på ulike måter skal ha mer RETT til å ha RETT til at slikes nederlag skal være som slags ”hellig” å stille spørmålstegn ved ?

Jeg tror at hos veldig mange er de nemlig mangelen på selvinnsikt og erkjennelse av sine begrensninger som er hele sykdommen til mange der ute – Men de elsker å sette andre og finere navn på det – slik at det på en måte ”går opp” i deres livsløgner og livsbedrag ute blant sine likesinnede jadajaere – og helst da – for mange av de – slik at det går på de friskes bekostning – Folk må gjerne ha så mange diagnoser eller sykdommer for min del – men kom bare ikke å si at sykeligheter skal ha mer rett til  respekt for sine sykeligheter fra oss friske – enn vi friske skal ha rett til respekt for vår friskhet fra sykelighetene – Det skal være likhet og likeverd for ALLE. Men DET betyr ikke at alle dere som sitter å syter og klager over alt fra bagateller eller ”kompensatoriske reelle ting” skal ha mer respekt for DET enn vi som aldri har hatt en sykedag i hele vårt liv skal forvente respekt fra dere till OSS – RESPEKT for at friskhet teller minst like mye som sykelighet – Vil DERE ha respekt fra oss friske så må dere vise at dere har respekt for det friske også!

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*