∴℗

For kontakt med innholdet hos GENTEMOT & Svenn Dybvik legg gjerne igjen en kommentar i innlegget dere leser nå . Innlegget dere leser nå vil oppdateres & fylles i med alt som har vært presentert på bloggen hittil både for DET og MOT det

& vi skal rense luften med mye informasjon i dette innlegget . Det blir &så siste innlegget på denne bloggen , & innholdet vil DERFOR bli stående ØVERST på første side av bloggen

5 andre innlegg som ikke har vært synlig hittil vil &så åpnes opp for ”allmenn ferdsel” i løpet av sommeren . ”private innlegg” vises ikke på bloggen

Det finnes en del falske versjoner av informasjon tilknyttet mine nettsteder . Det kommer jeg tilbake til i nederste del av de oppdaterte versjoner av innlegget , & i løpet av juni 2019

Det blir mye utlevering av personalia av personer som ikke har forstått at de må som alle andre ta ansvar for sine handlinger i både den virkelige verden & i den virtuelle verden . Dersom ikke bør de kanskje settes i ”bur” til de er friske nok for sine omgivelser ?
Og det vil bli – som tidligere nevnt på bloggen – SLIK – at er en stalker kjent & sporet for bloggen , så tar bloggen denne ene som eksempel på alle andre misbrukere av innholdet – HELT til denne ALLE personer har betalt & gjort opp for seg . & bloggen tar hele facebook vennekretsen til vedkommende i samme slengen – og mer enn gjerne ”venners venner” også for den sakens skyld og ombytte

& tro ikke at det hjelper dere mye å skaffe dere en eller annen diagnose eller å subbe rundt som uføretrygdet søppel – å dermed tro at dere kan gjøre hva faen dere vil – fordi dere kan alltids legge skylden på at det er diagnosene deres som gjør at dere mangler oppdragelse hjemmefra

: For det er verken HUND eller KATT som er menneskets beste venn . MENNESKETS BESTE VENN ER LIVSLØGNEN

Det er nok mange av dere der ute som velger å skaffe dere en eller annen diagnose å bli trygdet for , slik at dere liXom har alibi for å ha mislykkes i livet – enten det nå er mentalt handikappede kasus som har klart å skaffe seg en eller annen mental lyte for å få penger av staten for det – eller det er ruskokkokasus som ikke tør å se virkeligheten i edru tilstand…
…for det er nok slik at mye av grunnene til at personer ikke tør å være edru er at de har en viss fornemmelse av når alt kommer til stykket likevel
: At desto dypere man graver seg innover i tomme sjeler , desto tommere blir det

Klart at alle som skaffer seg en eller annen lyte , for å kanskje få mer penger for sine lyter enn det de ville ellers hatt som ”bare” på sosialstønad – ER likevel det de diagnoser de har klart å skaffe seg innebærer – både for de selve & for sine omgivelser
For DERSOM noen mener at de IKKE ER de diagnoser de får betalt for – ja – så er det TRYGDEMISBRUK !! BASTA !
– slike bør betale tilbake pengene de har mottatt fra staten dersom de mener at de IKKE ER hva deres diagnoser innebærer

For TVILEN skal ikke komme de med snyltesyken til gode . TVILEN skal komme staten til gode

Når det gjelder det innhold som har vært presentert som utdrag til tekster fra mitt musikkverk ” VeLfErDsVaLkEr ” , så står jeg for de opplysninger jeg tidligere har lagt ut på nettstedet dere leser nå . Men bare HER & ikke DER

Innlegget vil likevel mest av alt være som et ambulerende sammendrag av de utdrag av teXter til forestillinger – & eller ”etterstillinger” – til de kjørende oppgaver bloggen har hatt & eller skulle ha hatt for perioden 2011 til dags dato . DERFOR blir noe av innholdet her en ren repetisjon av en del oppgaver bloggen har publisert tidligere

En del nytt materiale vil forekomme som redigerte versjoner av gammelt materiale – & for de som har fulgt med bloggen siden starten av 2018 , så kommer ALLE innlegg som har vært på bloggen siden starten av 2018 i oppdaterte versjoner som del av dette innlegget ( de innlegg som har vært lagt ut cirka ved en måneds mellomrom siden 2018 )

– Unntakene er de innlegg som da ennå ikke er åpnet & som per dags dato er ”private” . Innholdet i disse innleggene har det vært ”hintet” til siden juli 2018 forøvrig

I og med at bloggen har lagt ut informasjon om hva som vil bli presentert her både nå & tidligere så regner blogggen med at dersom det er noen som har eventuelle motforestillinger mot det som presenteres her , så hadde vedkommende ”ryddet opp etter seg” for lenge lenge siden . Og bloggen kommer til å gjøre hva som er berettiget med henhold til hva som SKAL ”rydddes opp etter seg” dersom noen mangler forutsetninger til å forstå hva som MÅ ”ryddes opp i” både derav , derfor og DERMED

Bloggen tar gjerne mot kommentarer , men den publiserer KUN kommentarer der korrekt navn og korrekt telefonnummer og adresse er med i kommentaren .
Bloggen betrakter ALLE som ikke vil fremstå i egentlig person og som er anonyme på nettet som personer som enten lider av ulike former for ”identitetskriser” og eller ymse former for ”personlighetsforstyrrelser” – og at det er DERFOR de ikke er pelset til å fremstå i egentlig person

For det er en kjensgjerning at mange som velger å fremstå som den de IKKE er heller ikke har evner til å forstå DEN de er . Og den som mangler forutsetninger til å forstå HVEM de ER har neppe grunnlag nok mentalt til å forstå hvem andre er heller . Det er det samme med alle de som kun har evner til å forstå en side av en sak &så det – uten å ha talent for å forstå andre sider av en sak – De er ensporede og de er ubegavede og de lever mest av alt for sine livsløgner og bedrag ute blant sine likesinnede likes på sosiale media slike

For å få kunne tenke ”fritt” er sikkert stort nok for veldig mange der ute
MEN det å tenke RETT er større
& størst av ALT er forutsetningene mellom det

0 kommentarer