Svenn Dybvik

∴29

∴29

∴30

∴30

∴31

∴31

Lösenordsskyddad: ∴33

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Lösenordsskyddad: doxology

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

si vis pacem, para justitiam

” si vis pacem , para justitiam ”

Dette er det siste ordinære innlegget på bloggen SLIK sett før den siste føljetongen på bloggen starter søndag 3. mars 2019 for SLIKT sett langs SLIKE stett 🙂

– som lovet tidligere så kommer det en aller siste føljetong her på bloggen som vil vare fra 3. mars til & med 4. april – DET blir det siste som skal skje på denne bloggen –

DERMED vil det sikkert nok være 36 innlegg eller ”komposter” som er åpnet for ”allmenn ferdsel” ved utgangen av april 2019

Med ”allmenn ferdsel” menes innlegg som IKKE er private ( private innlegg er innlegg som ikke vises på bloggen )

3 innlegg vil alltid være lösenordsskyddad og DET kommer bloggen tilbake til i det siste innlegget på bloggen

For tilgang til disse 3 innleggene som alltid vil være passordbeskyttet på bloggen – ta kontakt i kommentarfeltet i innlegget dere leser nå

– Det må oppgis fullt navn og adresse samt telefonnummer og korrekt mailadresse ved alle henvendelser til meg ( Svenn Dybvik ) eller bloggen sitt innhold i kommentarfeltene for de ulike innlegg på bloggen

– henvendelser som ikke er SLIK for sine SLIKT mellom SLIKE vil bli slettet umiddelbart

Bloggen betrakter forøvrig alle som er anonyme eller ikke står frem i egentlig person på nettet som personer som nødvendigvis må lide av en eller annen ”identitetskrise” og eller ymse former for ”personlighetsforstyrrelser” – DET ligger i alle anonymiteters kausalitet etter bloggen sin mening

Bloggen viser 6 innlegg per side og det vil , for de av dere som har forutsetninger til litt matematikk , da være 6 sider på bloggen som vises for allmenn ferdsel ved utgangen av april 2019

Innleggene som er på bloggen pluss den siste føljetongen vil være permanente og de vil kke slettes slik andre kjørende oppgaver har hatt for vane og slik bloggen sin hensikt har vært med DET hittil

Så velkomne for det og velkomne MOT DET

Jeg takker de som har vært med her gjennom de ulike føljetonger , krumspring & krimskramseri…

…& ellers ymse former for kunstnerisk kukeri som har hatt kjørende oppgaver på bloggen

For de som har henvendt seg i kommentarfeltet for tilgang til hele forestillingene og eller de musikkverker som det har vært presentert spredte ( & ”ispedte” ) – – – & ellers sprikende utdrag til på bloggen – – – har visst hele tiden at denne bloggen bare har vært som et løsrevet substitutt for kjørende oppgaver på annet nettsted

Bloggen har likevel hatt sine egne og selvstendige hensikter BLANT DET – alt fra å drive reklame for oppgaver for andre nettsteder til å lede oppmerksomheten bort fra mine ”rausere” nettrasteplasser derav , derfor & DERMED – gjennom det som mellom det som i det som langs det –

Det har kjørt gjennom årenes løp 18 føljetonger her ( 2014 – 2019 )

Alle disse 18 føljetongene er tilgjengelige for nedlasting i komplett form ved å henvende dere i kommentarfeltet for innlegget dere leser nå

Føljetongene er &så i sin helhet presentert på annet nettsted allerede fra høsten 2018 ( oktober 2018 )

Dere som har vært innom her over tid har sikkert forstått hensikten & formålstjenlighetene med bloggen allerede fra oppstarten av den

Man kan mene så mye og man kan mene så mangt om utdragene til teXter fra mine musikkverk / forestillinger / ”etterstillinger” , men den som ikke har henvendt seg for å hverken å få tilgang til videoer , lydkulisser og se koreografien til verkene har neppe forutsetninger til å kunne uttale seg om noe som helst vedrørende de kjørende oppgaver denne og andre av mine nettsteder har hatt

I dette innlegget , som vil oppdateres en stund fremover til cirka utgangen av mars 2019 , vil jeg beskrive litt av den reise utdragene har hatt på bloggen

Jeg vil også komme med en del ny informasjon eller ”informative ripeflater” som slags supplement til de oppgaver bloggen har hatt – eller for å bruke mine egne begreper – som et ”appendiXtrixfiXmiX” derav derfor & dermed

Jeg står inne for det som er teXter & lydkulisser & koreografiske incentiv til mine verker som finnes på mine nettsteder

Innhold som er kopiert eller feedet på andre nettsteder står jeg IKKE inne for

KUN nettsteder drevet av meg per dags dato med den design mine nettsteder har og med det innhold for DET det representeres står jeg inne og ute for

( Jeg skal komme tilbake til en del av dette i nederste del av dette innlegget som da oppdateres gjennom hele mars 2019 )

Retningslinjene for bloggen og annet nettsted finnes nå i redigert versjon på innlegget datert i januar 2019 i tillegg til den informasjon dere meddeles i innlegget dere leser nå

Bloggen gjør oppmerksom på at det er en del personer og personalia til en del personer som vil bli publisert på bloggen med henhold til de opplysninger som gis i disse innlegg som nå er tilbake på bloggen

( per dags dato er det 2 innlegg på bloggen & det vil komme 34 innlegg til som ikke er private – dermed vil det altså være 36 innlegg som ”finale” for denne bloggen )

::: SÅ la oss starte til det som å starte fra det…

Når det gjelder de utdrag fra teXtene til forestillingene ”VeLfErDsVaLkEr” , ”således” , ”suum cuique” , ”gentemots” , ”VarslingsValker” , ”sannheten er alltid rettroende” , ”sunnheten er alltid rettgroende” , ”vvs” & ”forsåvidt” så har jeg hatt det usedvanlig morsomt med de sprikende & løsrevne hit & dit kast som jeg har funnet det nødvendig å presentere på bloggen som reklame for føljetongene

– & jeg håper at dere lesere har hatt det like morsomt & rullet dere på gulvet i latter & tatt deres partner &så med i en ”runddans” TIL det som ”mellom det som i det” , slik jeg har gjort gjennom årenes løp på bloggen – & på annet nettsted de seneste 9 år

Føljetongene ”GENTEMOT” & ”IT-dugnaden ”interrobangIT” har det vært lite snakk om – det hele har dreiet seg mest om de smålåtne utdrag fra teXter til musikkverk

Jeg beklager at det ikke har kommet mer fra disse 2 føljetongene på bloggen , men det har hatt en del sammenhenger med det innhold disse føljetongene inneholder – FØRST & FREMST

– dernest har det vært viktig å lede oppmerksomheten bort fra disse føljetongene med å kjøre ”lettere materie” som ambulerende innlegg for diverse lettere underholdning &så – i hvert fall de seneste årene siden 2015

”ambulerende innlegg” er innlegg som legges ut & slettes & som senere kommer igjen som oppdaterte versjoner for den eller den eller den sak innlegget skal eller å ha skullet presentere verdier for – eller mot – :)))

Jeg kan godt gjengi litt rundt retningslinjene for bloggen slik de har vært og slik de er og slik de vil være fremover på bloggen – og det er de samme retningslinjer for alle nettsteder eller ”nettrasteplasser” drevet av meg ( Svenn Dybvik ) i perioden 2011 til siste innlegg HERTIL & DERTIL er publisert :

1. Er en misbruker av innholdet på bloggen sporet vil denne ene misbruker brukes som eXempel med utlevering av personalia av denne ene misbruker , helt til ALLE misbrukere har gjort opp for seg og betalt for seg

2. Bloggen publiserer misbrukers venner og eventuelt venners venners , men kan også publisere slekt av misbruker sine kontoer på sosiale media – og bloggen publiserer også navn på foresatte til misbruker i et omfang som etter nødvendighetene for det som mellom det . Bloggen anser det nødvendig å publisere det som er nødvendig for at alle sider av en sak eller et saksforhold skal representere sidene av en sak eller en ”saks-for-holdning” som mest mulig sannferdig – & SANNferdighet = sunnFERDIGHET – Bloggen anser et eventuelt misbruk uten at misbruker har oppgitt tilstrekkelig grunn for sitt misbruk som ”usannferdig” & ”usunnFERDIG” – Bloggen anser også at personer som publiserer bare en side av en sak uten å ha forutsetninger til å innhente opplysninger fra alle sider av en sak på forhånd for ”falskt” og ”usannferdig” –

3.Bloggen tar seg den frihet å gi eventuelle misbrukere en ”diagnose” for sitt misbruk dersom ikke misbruker selv på forhånd av misbruket har oppgitt ”fornuftig” grunn til sitt misbruk

4. Pris per kopi og eller feedet materiale uten skriftlig samtykke av meg på forhånd er 33 000 kroner per dato misbruket har funnet sted . Dersom noen er uenige i det regner bloggen med at dette oppklares FØR misbruker utøver sitt misbruk . Med per dato menes antall datoer kopier og eller feedet materiale har vært ute på internett . Med ”internett” menes både det vanlige internett og det såkalte ”mørkere internett” og ulike former for intranett

5. Dersom misbruker har en eller annen diagnose vil de myndigheter eller myndighetspersoner som eventuelt har ansvaret for hva dennes diagnose innebærer kontaktes – i tillegg til anmeldelse til politiet – det kan være alt fra foresatte , verger , NAV , trygderetten , banker og andre former for ”instansielle incentiv for det”

6. Bloggen anser at uansett diagnoser eller ”åndssvakhet” / ”svakhetiånd”  fra en misbruker så er det umulig å trekke formildende omstendigheter inn i misbruket . Klarer en person å logge seg inn og ut av kontoer for å utøve misbruk så mener bloggen at vedkommende nødvendigvis må vite hva han eller hun gjør . Mentale skavanker eller mentale diagnoser er DERFOR ingen formildende omstendighet slik bloggen ser det

7. Publisering av falskt innhold både ute på nett eller eventuelt i bokform eller andre media er etter bloggen sin mening grunn for bloggen til å publisere alle personer og omstendigheter rundt det for å eventuelt nøste opp i årsakene til slikes adferdsmønstringer derav , derfor & DERMED

8. Bloggen mener at personvernet til friske personer er svakere enn personvernet til sykeligheter . OG bloggen kan se seg nødt til å teste ut en del grenser vedrørende forholdninger opp mot at det SKAL og MÅ være likhet og rettferdighet for alle – uansett forutsetninger for det som mot det –

9. Ved en eventuell politianmeldelse vil innholdet av DEN publiseres på bloggen med utlevering av navn , årsaker og andre omstendigheter rundt en slik anmeldelse . Bloggen kan utlevere opplysninger om eventuelt manglende innsatser fra det offentlige i et omfang som belyser saken på en troverdigere måte i et folkeopplysningsøyemed derav som derfor som dermed

10. Bloggen kontakter arbeidssted eller ”tiltaksplass” til alle eventuelle misbrukere , og eventuell daglig leder eller sjef for vedkommendes arbeidssted eller ”tiltaksplass” vil det bli publisert personalia til – helt til rette vedkommende tar kontakt med misbruker på eget initiativ . DETTE gjøres dersom det er sporet misbruk fra servere eller maskinpark til misbrukers arbeidssted , ”tiltaksplass” – opplysninger om en eventuell misbrukers arbeidssted og eller ”tiltaksplass” vil bli spredt i et omfang etter hensiktene med det både på det vanlige internett og eventuelt på det såkalte ”mørkere internett” – Alle misbrukere må ta selv ansvar for at opplysningene spres dersom ikke misbruker selv har oppgitt ”fornuftige” grunner til misbruket overfor meg skriftlig i kommentarfeltet på bloggen dere leser nå FØR misbruket har funnet sted

11. Misbruker har ved et misbruk selv erkjent at han eller hun har overlatt konsekvensene av misbruket til andre enn seg selve . DET er slik lovverket tolkes av bloggen – se ellers datatilsynets lovverk på denne lenke :

www.datatilsynet.no

 

 

Det har forekommet misbruk på mine nettsteder i perioden 2011 til & med dagens dato .

Som nevnt i disse ”ambulerende komposter” som ikke lenger finnes på bloggen , så er det ikke bare personer med ”bekreftede mentale skavanker” – eller det bloggen betrakter som ”mentalt søppel på nettet” som har vært misbrukere , selv om det finnes mye mentalt søppel blant mangt & mye som er sporet . Både sporet fra min egen IT-dugnad & fra andre pålitelige kilder

Det vil bli publisering av hvem dette er i innlegg i ”mellomdelen” av den siste syklusen på denne bloggen – ”mellomdelen” kjører fra torsdag 14. mars til & med søndag 24. mars – Denne mellomdelen vil i tillegg til DET ta opp en rekke andre forhold &så som det har vært hintet til eller kjørt som ”hintende mellomlegg for” tidligere på bloggen

 

I tillegg til å publisere fullt navn og adresse og telefonnummer til misbrukere av mine nettsteder og dertil tilhørende kontoer , vil bloggen også publisere slekt , venner og venners venners på sosiale media tilknyttet vedkommende misbrukers kontoer . Bloggen publiserer også arbeidssted og navnet på vedkommende misbrukers arbeidssted sine overordnede i et omfang etter hensiktene . Dersom misbruker deler nettforbindelse med flere kan alle som har oppholdt seg i det aktuelle tidsrommet på samme nett som misbruket har funnet sted bli publisert på bloggen . Personalia fra en eventuelt misbruker vil IKKE bli fjernet uten en eventuell rettslig forholdning til det og før det BARE dersom årsaken til misbruket er redegjort i tilstrekkelig grad for av misbruker selv FØR misbruket har funnet sted – skriftlig til meg ( Svenn Dybvik ) i et av kommentarfeltene til bloggen –

 

En del opplysninger vedrørende misbruk vil legges inn i nederste del av innlegget dere leser nå – ultimo mars 2019 – ( etter avsnittene som går under tittelen ”appendiXtriXfiXmiX” har fått boltret fra seg med de kjørende oppgaver DET krever 🙂 )

Innlegget dere leser nå vil altså fylles med mer informasjon eller informative ripeflater for det som mot det helt til utgangen av april 2019

 

::: Mange lever mest for å skjule innsyn i sitt usanne og utsyn blant sine usunne…

& HVER TIL SITT langs like lyter leker best !!

 

”respekt blant livsløgnenes anatomi”

: Klart det er for mye hensyn til feil verdier hos veldig mange. Man kan ofte lure på om de som lever for sine livsløgner – de som lever gjennom sine bedrag – de som ser alt gjennom sine slør av egennytte og ”påtatt selvrettferdigelse” skal ha mer RETT til å mene at alt som ikke er som de ønsker seg DET er MOT de og hindringer for deres manglende forutsetninger til både sannhet og sunnhet – OG man kan
lure på i mange anledninger om det er slik at alle de som mener de har mislykkes i sine liv på ulike måter skal ha mer RETT til å ha RETT til at slikes nederlag skal være som slags ”hellig” å stille spørmålstegn ved ?

Jeg tror at hos veldig mange er de nemlig mangelen på selvinnsikt og erkjennelse av sine begrensninger som er hele sykdommen til mange der ute – Men de elsker å sette andre og finere navn på det – slik at det på en måte ”går opp” i deres livsløgner og livsbedrag ute blant sine likesinnede jadajaere – og helst da – for mange av de – slik at det går på de friskes bekostning – Folk må gjerne ha så mange diagnoser
eller sykdommer for min del – men kom bare ikke å si at sykeligheter skal ha mer rett til respekt for sine sykeligheter fra oss friske – enn vi friske skal ha rett til respekt for vår friskhet fra sykelighetene – Det skal være likhet og likeverd for ALLE. Men DET betyr ikke at alle dere som sitter å syter og klager over alt fra bagateller eller ”kompensatoriske reelle ting” skal ha mer respekt for DET enn vi som aldri
har hatt en sykedag i hele vårt liv skal forvente respekt fra dere till OSS – RESPEKT for at friskhet teller minst like mye som sykelighet –
Vil DERE ha respekt fra oss friske så må dere vise at dere har respekt for det friske også!

: Om jeg har respekt til psykisk helse og mentale lidelser ?

: Om jeg HAR respekt til psykisk helse og mentale lidelser ?
JO – DET har jeg det så
Så det så det så 🙂

Mange av dere har ikke lest ALLE innleggene for VeLfErDsVaLkEr & det jevner seg ut med både FOR & MOT & LANGS det i løpet av løpetiden for VeLfErDsVaLkEr

Det er bare 10% av alle utdragene som har vært lagt ut på bloggen gjennom gjennom ulike ”ambulerende innlegg” for det & mot det de seneste årene som fra denne bloggens forskjellige & likedanne oppstarter

”VeLfErDsVaLkEr” er en forestilling
& det er utdrag fra tekstene til forestillingen som er blitt lagt ut
Noen ganger i spredte & sprikende utdrag
Andre ganger som overskuddsmaterie for visse passasjer i verket

 

Det sier seg selv at tekster som det både er satt musikk & koreografi til ikke alltid har den ønskede effekt uten at man hører & ”ser” det hele slik det skal være & slik det SKAL ses

Det er spilt inn mye video & mye lydfiler for ALT som er presentert her under VeLfErDsVaLkEr

Jeg har bevisst ikke lagt ut noe gratis fra selve verket. DET kommer jeg heller ikke til å gjøre. Hensikten med bloggingen til verkene har vært som ren reklame for de. & DET er DET det ER

Det er 11 roller i VeLfErDsVaLkEr & disse evinnelige ”tankestrekene” dere finner mange av i tekstene som er lagt ut som utdrag fra VeLfErDsVaLkEr er ment for ”rollebytter” i de ulike setninger & avsnitt dertil

Jeg kunne ha lagt ut notene til det istedenfor kanskje – men da hadde ingen giddet å lese bloggen i det hele tatt

Dersom dere er vant til å lese langdryge libretto eller lignende krimskramserier & synkoperte språksprelskheter blandet med kunstnerisk kukeri fra et fra før av – så ”ser” dere kanskje rytmen i teksten mellom tankestrekene bedre

Utdragene fra tekstene som er presentert under VeLfErDsVaLKEr er valgt ut etter et spesielt mønster & for en spesiell hensikt

Forestillingen VeLfErDsVaLkEr er opptatt av likeverd, likestilling & rettferdighet for ALLE – DET krever at ALLE er sannhetsSØKENDE , sannFERDIGE som SUNNferdige og at de søker å forstå alle sider av en sak eller av et saksforhold som forutsetning til å vite sannheten

For vilje til sannhet er større enn kunnskap fra usannhet

Spesielt er VeLfErDsVaLkEr opptatt av likeverd for de grupperinger av både skrott & sjel som er minoriteter
– Minoritetene er ikke alltid de DERE tror er minoritetene og de dere forventer ut fra gjengse forestillinger er mest ”trengende” slik sett på slikt sett som for slike sett – og DET har sikkert alle dere som har orket å lese hele innleggene langs verket VeLfErDsVaLkEr allerede forstått – Dersom dere har likeverd & ”like-stilthet” iboende i dere som grunn til forståelse FOR dere som mellom MOT dere


Sida 3 av 41234