Akademisk chef : hur fungerar det? PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken ”Akademisk chef : hur fungerar det?”, skriven av författaren Kerstin Norén? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Akademisk chef : hur fungerar det? las online bok

ISBN-10: 9789144122199
Utgivningsdatum: 2018-05-15
Språk: Svenska
Författare: Kerstin Norén

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Det finns ingen samlad kunskap om hur högskolesystemet i Sverige fungerar. Den här boken fyller denna lucka och ger en empiriskt baserad beskrivning av hur den faktiska styrningen går till i dag. Författarna tar upp aktuella diskussioner och ger även mer personliga råd baserade på sina egna erfarenheter. Är det befintliga läget gott nog? Vad behöver utvecklas, förbättras och samordnas? Hur kan kritiska röster tillvaratas i utvecklingsarbetet?
Förväntningarna på Sveriges lärosäten är mycket höga. Målet är att vi ska bli ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer, och att akademin ska bidra till lösningen på de stora utmaningar samhället står inför. För att nå dit krävs professionella och kunniga akademiska chefer på såväl institutionsnivå som fakultets- och rektorsnivå.

Filformat:

  • akademiskchef:hurfungerardet?.pdf(7695,46 KB)
  • akademiskchef:hurfungerardet?.epub(8992,66 KB)
  • akademiskchef:hurfungerardet?.m0bi(2228,52 KB)

Akademisk chef : hur fungerar det? bok pdf svenska

Nedladdningar: 415
Besök: 917

Taggar:

Akademisk chef : hur fungerar det? ladda ner pdf e-bok
Akademisk chef : hur fungerar det? pdf download
Akademisk chef : hur fungerar det? e-bok apple
Akademisk chef : hur fungerar det? bok pdf svenska
Akademisk chef : hur fungerar det? epub books download
Akademisk chef : hur fungerar det? las online bok
svenska Akademisk chef : hur fungerar det? pdf
Akademisk chef : hur fungerar det? book online
Akademisk chef : hur fungerar det? book på svenska
Akademisk chef : hur fungerar det? audiobook svenska gratis
Akademisk chef : hur fungerar det? pa svenska pdf free download
Akademisk chef : hur fungerar det? på svenska pdf
Akademisk chef : hur fungerar det? on kindle
Akademisk chef : hur fungerar det? epub on ipad
Akademisk chef : hur fungerar det? svenska audiobook free
Akademisk chef : hur fungerar det? ljudbok

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.