Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken ”Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan”, skriven av författaren Roger Säljö? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan las online bok

ISBN-10: 9789144095172
Utgivningsdatum: 2013-08-29
Språk: Svenska
Författare: Roger Säljö

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan.
I denna upplaga har vissa förändringar gjorts. Vi har fått en ny skollag som trädde i kraft 2011. Skollagen och dess förarbetens skrivningar om arbete med skolans elevhälsa har infogats. Det har också skett en utveckling vad gäller nya neurovetenskapliga diagnoser. En rad nya sådana har föreslagits under de senaste åren och börjat användas i skolan. Vi har tagit med exempel på detta. I princip förändrar denna utveckling inte den tematik vi belyser om hur skolsvårigheter förstås och bearbetas i skolan. Alla dessa nya diagnoser fullföljer den etablerade traditionen av att förlägga skolproblem inuti de barn som inte platsar.

Boken vänder sig till alla som arbetar med elevhälsa i skolan. Många läsare har under åren tagit till sig innehållet i Att platsa i en skola för alla. Denna nya upplaga av boken tar upp det faktum att elevhälsans uppdrag ytterligare har förstärkts i den nya skollagen med dess krav på utredning och dokumentation. Dessutom ska elevhälsan arbeta förebyggande hälsofrämjande.
Hur kan skolan arbeta med detta komplexa uppdrag?

Många väljer att fördjupa sig tillsammans med kollegor i elevhälsoteamet och i lärarrummet.

Till sin hjälp har läsaren samtalsguiden/studiehandledningen längst bak i boken. Författarna ger också en bakgrund och vidgar perspektivet samt föreslår nya verktyg och tankemodeller för detta viktiga arbete.
”Det var länge sedan jag läste en nationellt så angelägen bok inom det pedagogiska fältet.”

Jan Henning Pettersson, Skolvärlden

Att platsa i en skola för alla har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment. 

Filformat:

  • attplatsaienskolaföralla:elevhälsaochförhandlingomnormalitetidensvenskaskolan.pdf(5481,56 KB)
  • attplatsaienskolaföralla:elevhälsaochförhandlingomnormalitetidensvenskaskolan.epub(7833,49 KB)
  • attplatsaienskolaföralla:elevhälsaochförhandlingomnormalitetidensvenskaskolan.m0bi(7181,61 KB)

Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan bok pdf svenska

Nedladdningar: 338
Besök: 996

Taggar:

Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan ladda ner pdf e-bok
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan pdf download
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan e-bok apple
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan bok pdf svenska
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan epub books download
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan las online bok
svenska Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan pdf
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan book online
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan book på svenska
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan audiobook svenska gratis
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan pa svenska pdf free download
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan på svenska pdf
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan on kindle
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan epub on ipad
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan svenska audiobook free
Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan ljudbok

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.