Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken ”Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet”, skriven av författaren Katarina Wadstein Macleod? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet las online bok

ISBN-10: 9789173895958
Utgivningsdatum: 2018-01-26
Språk: Svenska
Författare: Katarina Wadstein Macleod

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

I Bakom gardinerna diskuteras konstnärliga gestaltningar av hemmet vid två tidsperioder: sekelskiftet nittonhundra och 1960- och 70-talet. Båda dessa skeden kännetecknas av livliga debatter och diskussioner om hemmets estetik, bostadsbyggande, bostadens påverkan på samhället och de sociala roller som det privata livet ger upphov till. Men också av kvinnans frigörelse från hemmet. Flera av konstverken kommenterar världen från städskrubben, sängkammaren eller bakom köksgardinerna. Hur hemmet framställs i konsten och kulturen både påverkar och påverkas av politiken och samhället. Katarina Wadstein MacLeod, docent i konstvetenskap, undersöker hur det radikala i konsten börjar i det vardagligaste bakom en ljus gardin eller vid diskbänken. Katarina Wadstein MacLeod är docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har bidragit med texter till flera antologier, vetenskapliga tidskrifter och utställningskataloger, och medverkar regelbundet som konstkritiker i Svenska Dagbladet.

Filformat:

  • bakomgardinerna:hemmetisvenskkonstundernittonhundratalet.pdf(5279,94 KB)
  • bakomgardinerna:hemmetisvenskkonstundernittonhundratalet.epub(1944,43 KB)
  • bakomgardinerna:hemmetisvenskkonstundernittonhundratalet.m0bi(9217,55 KB)

Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet bok pdf svenska

Nedladdningar: 559
Besök: 989

Taggar:

Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet ladda ner pdf e-bok
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet pdf download
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet e-bok apple
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet bok pdf svenska
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet epub books download
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet las online bok
svenska Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet pdf
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet book online
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet book på svenska
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet audiobook svenska gratis
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet pa svenska pdf free download
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet på svenska pdf
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet on kindle
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet epub on ipad
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet svenska audiobook free
Bakom gardinerna : hemmet i svensk konst under nittonhundratalet ljudbok

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.