Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken ”Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi”, skriven av författaren Dan Stiwne? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi las online bok

ISBN-10: 9789127115897
Utgivningsdatum: 2008-04-01
Språk: Svenska
Författare: Dan Stiwne

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Många människor ser bara glimtar, som genom ett nyckelhål, av det liv de i själva verket skulle vilja leva och i väntan på det skjuter man upp livet till senare. Man intar surrogat i TV-soffan i väntan på att ens verkliga eller mer passionerade liv skall starta. Ett liv kan förgå utan att man känner sig riktigt ha levt och man kan hamna i ett dödläge, att visserligen vara vid liv, men inte kunna, våga, vilja engagera sig för att ta del av livets gåvor.

Att leva kräver av oss att vi accepterar lidandets möjlighet, accepterar tillfälligheternas spel, den grundläggande existentiella ensamheten och nödvändigheten av val och bortval. Först när risken, lidandet, det gåtfulla och det tragiska släpps in blir livet rikt. Om dessa hålls ute och livet förvandlas till en oupphörlig strävan efter perfektionism, estetik och egen njutning riskerar man, paradoxalt nog, att hamna i överkontroll, leda och stillestånd. När man verkligen involverar sig i världen, och accepterar dess damm och ofullkomlighet då först släpper man in livet.

Bara detta liv är en tankeväckande antologi där tio författare, däribland Dan Stiwne (huvudredaktör) och välkände danske psykologen Bo Jacobsen, bidrar med texter som syftar till att ge en inblick i den världsbild och den människosyn som den existentiella psykologin och psykoterapin vilar på. Här ställs de viktiga frågorna om livet och döden, friheten och valet. Hur vill jag leva mitt liv? Vad kan jag förändra? Vad måste jag acceptera? Man tar tydligt avstånd från patologisering av livsproblem. Snarare vill man normalisera och göra vår ångest, vår skuld, vår skam och våra kriser till en naturlig del av det liv vi har att leva.

Författarna vill ge upphov till ytterligare reflektioner, sökande och tvivel. Att ge visshet och säkerhet i de stora frågor som behandlas är inte bokens avsikt och skulle även svära mot den existentiella terapins natur att ge utrymme och mod att möta det som inte så lätt låter sig fångas och förstås, men som vi trots det måste förhålla oss till under hela livet, sådana storheter som kärleken och döden, valet och osäkerheten i tillvaron.

Det är en angelägen, engagerande och välskriven bok som kommer att fylla ett tomrum. Det finns få svenska texter om existentiell psykologi och psykoterapi och den är skriven av huvudsakligen svenska kunskapsauktoriteter inom området. En del av författarna är mer förankrade i universitetsvärlden, andra mer i den psykoterapeutiska, kliniska världen, vilket bidrar till en intressant och rik bild av den existentiella psykologin och psykoterapin.

Filformat:

  • baradettaliv:texteriexistentiellpsykologiochpsykoterapi.pdf(8937,66 KB)
  • baradettaliv:texteriexistentiellpsykologiochpsykoterapi.epub(3645,73 KB)
  • baradettaliv:texteriexistentiellpsykologiochpsykoterapi.m0bi(1489,68 KB)

Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi bok pdf svenska

Nedladdningar: 311
Besök: 676

Taggar:

Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi ladda ner pdf e-bok
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi pdf download
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi e-bok apple
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi bok pdf svenska
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi epub books download
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi las online bok
svenska Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi pdf
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi book online
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi book på svenska
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi audiobook svenska gratis
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi pa svenska pdf free download
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi på svenska pdf
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi on kindle
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi epub on ipad
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi svenska audiobook free
Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi ljudbok

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.