Distributionsavtal och konkurrensrätten PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken ”Distributionsavtal och konkurrensrätten”, skriven av författaren ? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Distributionsavtal och konkurrensrätten las online bok

ISBN-10: 9789176106624
Utgivningsdatum: 2018-04-11
Språk: Svenska
Författare:

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Distributionsavtal och konkurrensrätten innehåller en detaljerad genomgång av det konkurrensrättsliga regelverket som reglerar distributionsavtal och andra vertikala avtal, enligt såväl EU-rätt som svensk rätt. Den centrala lagstiftningen, utöver Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och konkurrenslagen, är EU:s gruppundantagsförordning för vertikala avtal, förordning 330/2010. Boken innehåller omfattande hänvisningar till lagstiftning, praxis och doktrin och ger praktisk vägledning avseende många juridiska frågeställningar och avtalstyper som de flesta företag stöter på i sin vardag. Dessutom innehåller boken ett allmänt kapitel om kommersiell avtalsrätt av relevans för distributionsavtal och andra vertikala avtal.

Distributionsavtal och konkurrensrätten är del av ett europeiskt projekt koordinerat av den belgiska advokatbyrån contrast. Frank Wijckmans och Filip Tuytschaever är verksamma vid contrast och huvudförfattare till den EU-rättsliga stommen av boken. Fredrik Lindblom, Kristoffer Molin, Maja Wettergren och Sanna Widén har skrivit den svenska versionen av boken. De är verksamma vid Advokatfirman Cederquist.

Filformat:

  • distributionsavtalochkonkurrensrätten.pdf(9376,51 KB)
  • distributionsavtalochkonkurrensrätten.epub(9137,91 KB)
  • distributionsavtalochkonkurrensrätten.m0bi(8828,66 KB)

Distributionsavtal och konkurrensrätten bok pdf svenska

Nedladdningar: 232
Besök: 876

Taggar:

Distributionsavtal och konkurrensrätten ladda ner pdf e-bok
Distributionsavtal och konkurrensrätten pdf download
Distributionsavtal och konkurrensrätten e-bok apple
Distributionsavtal och konkurrensrätten bok pdf svenska
Distributionsavtal och konkurrensrätten epub books download
Distributionsavtal och konkurrensrätten las online bok
svenska Distributionsavtal och konkurrensrätten pdf
Distributionsavtal och konkurrensrätten book online
Distributionsavtal och konkurrensrätten book på svenska
Distributionsavtal och konkurrensrätten audiobook svenska gratis
Distributionsavtal och konkurrensrätten pa svenska pdf free download
Distributionsavtal och konkurrensrätten på svenska pdf
Distributionsavtal och konkurrensrätten on kindle
Distributionsavtal och konkurrensrätten epub on ipad
Distributionsavtal och konkurrensrätten svenska audiobook free
Distributionsavtal och konkurrensrätten ljudbok

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.