En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken ”En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd”, skriven av författaren Ola Engelmark? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd las online bok

ISBN-10: 9789173318877
Utgivningsdatum: 2018-01-17
Språk: Svenska
Författare: Ola Engelmark

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd

Varje generation bör ställa sig frågan om hur samhället kan utvecklas. Men för skogens del, behöver varje generation också fråga sig: Hur ska kommande generationer hantera skogens resurser? För de skogar människor formar idag ska användas av ännu ofödda i en tid ingen nu levande vet något om.
I En skog av möjligheter söker författaren Ola Engelmark svar på hur tidlösheten och platsens värden kan guida skogens beslutsfattare att sköta skog bortom dagens tidsbundna trakthyggesperspektiv. Idag är skogsbruk drivet av storskalig effektivitet, teknik och ekonomi. Det styrs av ord som omloppstid och lägsta avverkningsålder. Med detta följer konsekvenser som går ut över den biologiska mångfalden och ekosystemet. Engelmark ger här exempel, ställer frågor som inte stora skogsförvaltare och industri ställer. Han vill inspirera till nya handlingar, nytt företagande och gör nedslag i olika skogar, och möter människor med skilda skogliga perspektiv. Med respekt, kunskap och öppet sinne närmar han sig frågorna. Svaren får du fortsätta att söka så att de passar just dig i ditt skogsliv.

Författaren Ola Engelmark är biolog och själv skogsägare. Han vet det mesta om skogens mångfald och vikten av ett fungerande ekosystem, något han praktiserar i sitt eget skogsföretag. Boken är rikt illustrerad.

”Ola Engelmark tror på de idéer som kan komma från drygt 300 000 enskilda skogsägare. Vilka nya krav bör man ställa på kommande skogsbruk? Han uppmanar till nytänkande: ‘Att erkänna skogen, inte bara träden’. Hans recept är dialog och kunskap och tonen prövande, nyfiken och optimistisk” Mittmedia

Filformat:

  • enskogavmöjligheter:omtidlöskunskapstörstochföretagsamhetblandsverigesallaträd.pdf(2933,98 KB)
  • enskogavmöjligheter:omtidlöskunskapstörstochföretagsamhetblandsverigesallaträd.epub(2299,15 KB)
  • enskogavmöjligheter:omtidlöskunskapstörstochföretagsamhetblandsverigesallaträd.m0bi(4252,62 KB)

En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd bok pdf svenska

Nedladdningar: 238
Besök: 883

Taggar:

En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd ladda ner pdf e-bok
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd pdf download
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd e-bok apple
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd bok pdf svenska
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd epub books download
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd las online bok
svenska En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd pdf
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd book online
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd book på svenska
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd audiobook svenska gratis
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd pa svenska pdf free download
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd på svenska pdf
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd on kindle
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd epub on ipad
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd svenska audiobook free
En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd ljudbok

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.