För din skull, för min skull eller för skams skull? PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken ”För din skull, för min skull eller för skams skull?”, skriven av författaren Barbro Lewin? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

För din skull, för min skull eller för skams skull? las online bok

ISBN-10: 9789144078151
Utgivningsdatum: 2011-12-07
Språk: Svenska
Författare: Barbro Lewin

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

För din skull, för min skull eller för skams skull? handlar om LSS värdegrund och hur man kan tänka kring den. Författarens forskning visar att det har varit si och så med politikernas vilja att förverkliga denna fantastiska reform som är av största betydelse för att personer med omfattande funktionshinder ska få goda levnadsvillkor. Framför allt har politikerna inte satsat på den viktigaste förutsättningen för en högkvalitativ LSS-verksamhet – personalens kompetens. De lämnas ofta ensamma utan stöd i detta komplicerade människovårdande arbete. Krav kommer alltmer på att personal måste utbildas. De måste veta vad deras arbete ska leda till, veta mot vilka mål de ska sträva och vilka värden som ska förverkligas. Varje värde ges ett särskilt kapitel som avslutas med förslag på diskussionspunkter. Stort utrymme ges åt Lex Sarah, det viktiga politiska redskapet för att komma tillrätta med missförhållanden. Boken ger en övergripande kunskap om vad man kan förvänta sig av LSS-verksamheten, vad man kan kräva och hur man gör när värdegrunden hotas, när de goda levnadsvillkoren inte längre är så goda. Författaren ger dock inga slutgiltiga svar på hur svåra situationer ska hanteras, utan överlämnar till dig som läsare att reflektera och diskutera tillsammans med andra för att komma fram till bästa möjliga lösning.

Boken vänder sig främst till utbildningar inom socialt arbete och omvårdnad, samt till personal i LSS-verksamhet, men även till personer med funktionsnedsättning och deras organisationer, närstående samt gode män och övriga intresserade.

Filformat:

  • fördinskull,förminskullellerförskamsskull?.pdf(4964,23 KB)
  • fördinskull,förminskullellerförskamsskull?.epub(5154,49 KB)
  • fördinskull,förminskullellerförskamsskull?.m0bi(8545,59 KB)

För din skull, för min skull eller för skams skull? bok pdf svenska

Nedladdningar: 542
Besök: 898

Taggar:

För din skull, för min skull eller för skams skull? ladda ner pdf e-bok
För din skull, för min skull eller för skams skull? pdf download
För din skull, för min skull eller för skams skull? e-bok apple
För din skull, för min skull eller för skams skull? bok pdf svenska
För din skull, för min skull eller för skams skull? epub books download
För din skull, för min skull eller för skams skull? las online bok
svenska För din skull, för min skull eller för skams skull? pdf
För din skull, för min skull eller för skams skull? book online
För din skull, för min skull eller för skams skull? book på svenska
För din skull, för min skull eller för skams skull? audiobook svenska gratis
För din skull, för min skull eller för skams skull? pa svenska pdf free download
För din skull, för min skull eller för skams skull? på svenska pdf
För din skull, för min skull eller för skams skull? on kindle
För din skull, för min skull eller för skams skull? epub on ipad
För din skull, för min skull eller för skams skull? svenska audiobook free
För din skull, för min skull eller för skams skull? ljudbok

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.