Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken ”Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget”, skriven av författaren Ann S Pihlgren? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget las online bok

ISBN-10: 9789144100937
Utgivningsdatum: 2015-05-26
Språk: Svenska
Författare: Ann S Pihlgren

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Den här antologin beskriver med olika infallsvinklar hur ett samarbete mellan fritidshem och skola kan se ut. Teoretiska resonemang med vetenskaplig tyngd kompletteras med praktiska exempel. Boken behandlar bland annat:  

  • Viktiga faktorer för att elever ska lära sig och utvecklas, de olika lärarprofessionernas syn på pedagogik och lärande och hur de kan komplettera varandra.
  • Vinster och problemområden i samverkan mellan fritidshem och skola. 
  • Miljöns betydelse för lärande och hur fritidshem och skola kan samverka för att skapa lärande miljöer.
  • Planering och bedömning samt hur kvalitetsarbete kan utveckla verksamheterna och samarbetet.
  • Samarbete när det gäller områden som barns relationsarbete, språkutveckling, utomhusvistelse och teknikkunskap.

Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor samt med läsanvisningar för vidare utveckling.  
Boken vänder sig till studenter i grundlärarutbildning. Den kan också användas i kompetensutveckling för redan yrkesaktiva arbetslag och för skolledare och andra som vill fördjupa sin kunskap på området.

Filformat:

  • fritidshemmetochskolan–detgemensammauppdraget.pdf(5931,63 KB)
  • fritidshemmetochskolan–detgemensammauppdraget.epub(7859,69 KB)
  • fritidshemmetochskolan–detgemensammauppdraget.m0bi(9912,43 KB)

Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget bok pdf svenska

Nedladdningar: 358
Besök: 979

Taggar:

Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget ladda ner pdf e-bok
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget pdf download
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget e-bok apple
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget bok pdf svenska
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget epub books download
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget las online bok
svenska Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget pdf
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget book online
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget book på svenska
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget audiobook svenska gratis
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget pa svenska pdf free download
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget på svenska pdf
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget on kindle
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget epub on ipad
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget svenska audiobook free
Fritidshemmet och skolan – – det gemensamma uppdraget ljudbok

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.