Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken ”Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys”, skriven av författaren Björn Lantz? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys las online bok

ISBN-10: 9789144097145
Utgivningsdatum: 2014-10-28
Språk: Svenska
Författare: Björn Lantz

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Som lärare i industriell ekonomi har författarna under en längre tid efterlyst en lärobok inom ekonomisk analys som är heltäckande, utan att samtidigt innefatta andra, för ämnet mindre relevanta, områden. Det har saknats en grundläggande bok med tydligt kalkylfokus som omfattar produktkalkylering, investeringskalkylering och finansiell analys på en operativ nivå, och som dessutom innehåller bra övningsuppgifter. Författarna bestämde sig för att själva skriva den boken – det här är resultatet.

Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys är en kombinerad textbok och övningsbok. Varje kapitel avslutas med ett antal övningar av varierande svårighetsgrad. Till alla övningar finns fullständiga lösningar, vilket gör boken lämplig även för självstudier. Boken är anpassad för en läskurs om ca 7,5 hp i industriell ekonomi. Den är främst avsedd som kurslitteratur för blivande civilingenjörer eller högskoleingenjörer som läser en grundkurs i industriell ekonomi med inriktning mot ekonomisk analys. Boken lämpar sig också som litteratur på kurser i företagsekonomi med inriktning mot kalkylering, eller som uppslagsverk för yrkesverksamma ekonomer och ingenjörer.

Filformat:

  • industriellekonomi-grundläggandeekonomiskanalys.pdf(7273,11 KB)
  • industriellekonomi-grundläggandeekonomiskanalys.epub(8878,68 KB)
  • industriellekonomi-grundläggandeekonomiskanalys.m0bi(1817,71 KB)

Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys bok pdf svenska

Nedladdningar: 481
Besök: 786

Taggar:

Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys ladda ner pdf e-bok
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys pdf download
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys e-bok apple
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys bok pdf svenska
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys epub books download
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys las online bok
svenska Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys pdf
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys book online
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys book på svenska
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys audiobook svenska gratis
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys pa svenska pdf free download
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys på svenska pdf
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys on kindle
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys epub on ipad
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys svenska audiobook free
Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys ljudbok

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.