NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken ”NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser”, skriven av författaren Axel W Ahlberg? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser las online bok

ISBN-10: 9789188423092
Utgivningsdatum: 2017-01-26
Språk: Svenska
Författare: Axel W Ahlberg

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Ahlberg-Lundqvist-Sörboms latinsk-svenska ordbok är en klassiker och ett
självklart hjälpmedel för alla som studerar latin eller på annat sätt kommer i
kontakt med det latinska språket. En omständighet som dock inte har varit
tillfredsställande är att faksimiltrycket i de återkommande tilltrycken blivit
allt sämre; man har knappt kunnat urskilja bokstäverna i vissa partier.
Tack vare latinisten och språkteknologen Johan Winge har vi kunnat råda
bot på problemet. Han har skannat in och OCR-tolkat materialet, och denna
digitalisering har gjort det möjligt att ge ordboken en ny och tydligare typografisk
form. Dessutom har Johan Winge reviderat vokalkvantiteterna i uppslagsorden,
gjort ett antal andra smärre rättelser, anpassat fonterna och
expanderat förkortade uppslagsord till fullt utskrivna former. I övrigt är
ordbokstexten från den tidigare upplagan oförändrad.
Vi kan med glädje konstatera att intresset för latin fortfarande är stort och
att den latinsk-svenska ordboken är efterfrågad. Förbättringarna i denna
tredje upplaga gör att boken kan leva vidare lång tid framöver.

Filformat:

  • ne:slatinsk-svenskaordbok:30.000ordochfraser.pdf(7217,86 KB)
  • ne:slatinsk-svenskaordbok:30.000ordochfraser.epub(4698,47 KB)
  • ne:slatinsk-svenskaordbok:30.000ordochfraser.m0bi(1846,51 KB)

NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser bok pdf svenska

Nedladdningar: 535
Besök: 752

Taggar:

NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser ladda ner pdf e-bok
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser pdf download
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser e-bok apple
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser bok pdf svenska
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser epub books download
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser las online bok
svenska NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser pdf
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser book online
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser book på svenska
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser audiobook svenska gratis
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser pa svenska pdf free download
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser på svenska pdf
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser on kindle
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser epub on ipad
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser svenska audiobook free
NE:s latinsk-svenska ordbok : 30.000 ord och fraser ljudbok

0 kommentarer

Kommentarer är stängda.