Månadsvis arkiv: december 2013

Även kossan på ängen är snäll

Begreppet ”snäll” kopplas ofta till egenskaper som dumhet, naivitet och undergivenhet. Stefan Einhorn lägger en helt annan innebörd i ordet: ”För mig är en snäll människa en individ som lever med etiken i sitt hjärta.” Den snälla människan är minst av allt dum, tvärtom mycket klok, eftersom hon har förstått att det vi gör för andra gör vi också för oss själva.

Ibland innebär snällheten att säga ifrån eller att säga nej. Men ofta att säga ja och lyfta fram andra, för att det gynnar en själv. Snäll har knappast varit ett epitet att skryta med. Snarare har den snälle hånats, eftersom egenskapen förknippats med vekhet, dumhet och en oförmåga att försvara sig eller stå på sig, som i uttrycket: ”Även kossan på ängen är snäll”. Men att inte stå för sin åsikt eller säga ifrån om någon gjort orätt är en falsk snällhet. Den som är äkta snäll vågar hävda sig, sin åsikt och sin förmåga. För hos den äkta snälle är snällheten förankrad i övertygelsen om vissa grundläggande etiska värderingar som handlar om människors lika värde, om att vi har mer att vinna på att samarbeta än att konkurrera.
Snällhet är det största vi kan erbjuda vår omvärld och oss själva. Tankar utan handling är tomma ord, utan större värde. Äkta snällhet är att använda sitt omdöme och omsätta sin vilja i handling.
Du kan läsa mer om detta i boken ”Konsten att vara snäll”.

Klicka på länken nedan och se 21 starka bilder på olika situationer när människor agerat på ett fint sätt!

http://cavnews.wordpress.com/2013/07/16/21-pictures-that-will-restore-your-faith-in-humanity/

 

 

 

 

135 kommentarer