Bra att veta inför solandet

Om man upptäcker malignt melanom är det vanligaste att tumören opereras bort. I de flesta fall är operation det mest effektiva och säkraste sättet att behandla cancern på. Många gånger räcker det med att man opererar bort hudförändringen under lokalbedövning. Har hudcancern spridit sig kan man få strålbehandling eller läkemedel, som till exempel cellgifter.

När man opererar bort ett malignt melanom i huden skär man bort hudförändringen. Ofta opereras även en bit frisk vävnad runt omkring tumören bort, cirka 1-2 cm. Detta gör man för att vara säker på att cancern inte ska sprida sig. Beroende på hur stor hudförändringen är, opererar man bort olika mycket hud. Tas en större bit hud bort, kan man ersätta den avlägsnade huden med hud transplanterad från någon annan del av kroppen. Om cancern har spridit sig kan man behöva genomgå flera operationer för att ta bort berörda lymfkörtlar eller ytterligare hud runt omkring det drabbade området. Detta gör man för att minska risken att cancern ska sprida sig vidare i kroppen. Källa BMS 2014

Om du vill känna dig säker i solen testa patenterade Sun Control som visar hur länge du kan sola utan att skada din hud.

Om du vill känna dig säker i solen testa patenterade Sun Control som visar hur länge du kan sola utan att skada din hud.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *