Sveriges vapen och opium-finansierande pedofil-regering med JK:s och Göta hövrättens kreatur hotar åsiktsfriheten

Fredagen den 27:e Februari 2015 – dagen då yttrandefriheten i Sverige försvann

FREDRIK INGBLAD_ANNA SKARHED_JK_HITLER_YTTRANDEFRIHET

Göta Hovrätt har i dag, 2015-02-27, bekräftat att medieportalen nordfronts ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland faktiskt begick brottet “hets mot folkgrupp” när han år 2014 låt publicera en artikel som innehöll detta:

Adolf Hitler, den största folkhjälten i modern tid, inspirerar själklart många av oss som kämpar för nationalsocialismen.
..och..

Under dagen till ära hissades också hakkorsfanor i Luleå, Söderhmamn, Hudiksvall, Vimmerby och Hultsfred. Runt Bromölla sattes banderoller upp som hedrade Führern.
Vejdeland dömdes utan att någon grupp pekats ut eller att någon hets eller annat negativt skrivits.

Det räckte med att med positiva ord hänvisa till en av 1900-talets mest kända historiska personligheter.

Det är i dag alltså bekräftat att tanke- och åsiktsfriheten upphört i Sverige samt att landets så kallade “grundlagar” satts ur spel.

Mer av bakgrunden till domen – inklusive Vejdelands historiska försvarstal – i artikel här:

Varför Nationalsocialismens sak blivit läsarens

JK och högsta dumstolen beslutade för en del år sedan att den dömde sexköps-domaren Leif Thorsson kunde jobba kvar som justitieråd vid HD trots att Thorsson är en pedofil som på Internet söker efter pojkar att köpa sex av. Det är alltså dem pedofilvänliga kreaturen vid JK som åtalat Fredrik Vejdeland.

-gernandt_swedishsupremecourt_pedophiles_leifthorsson_ingemarpersson_mariannelundius_hogstadomstolen_justitierad

Leif Sture Thorsson, född 3 juli 1945 i Malmö, är en svensk jurist och ämbetsman.

Leif Thorsson är son till politikern Inga Thorsson. År 1974 avlade han juris kandidatexamen och han promoverades 1998 till juris hedersdoktor vid Stockholms universitet. Han blev biträdande jurist vid Advokatfirman Lagerlöf år 1974. År 1979 blev han advokat och anställdes vid Carl Swartling advokatbyrå i Stockholm, där han blev delägare 1983. Han var justitieråd i Högsta domstolen åren 1993–2012. Thorsson är specialiserad på associationsrätt.

Thorsson var från april 2005 tjänstledig från Högsta domstolen under en period. Sedan han erkänt att han vid ett tillfälle brutit mot sexköpslagen utfärdades ett strafföreläggande i maj samma år, vilket Thorsson godkände. Justitiekanslern Göran Lambertz kom sedan att överväga huruvida ett yrkande på Thorssons avsättning som justitieråd skulle framställas i Högsta domstolen. Denne beslutade 25 maj samma år att inte framställa ett sådant yrkande.

Vid sidan av tjänsten i Högsta domstolen har Thorsson bland annat varit ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, där han blev ledamot 1989 och vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden. Han är ledamot av styrelsen för Justitierådet Edvard Cassels stiftelse och sedan 1997 ordförande för Axel och Sofia Alms stiftelse.

 

 

3 kommentarer